• Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty sektorowe

Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty sektorowe

 • Autor: Małgorzata Kokocińska Marcin Puziak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-469-7
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 185/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia ma na celu poszukiwanie prawidłowości na ścieżce konwergencji krajów w procesie integracji gospodarczej w niekorzystnych warunkach rozwoju gospodarki światowej. Intencją autorów było wskazanie różnic rozwoju między krajami o zbliżonych cechach ekonomicznych i pozaekonomicznych w przekrojach umożliwiających wnioskowanie na różnych poziomach opisu gospodarki.

Książka została podzielona na dwie części: pierwszą, która określa profile ekonomiczne obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem roli dużych przedsiębiorstw wobec sektora MŚP oraz drugą, która wskazuje na pozostałe, wybrane czynniki sprawcze zmieniającej się pozycji ekonomicznej obu krajów.

Książka jest skierowana do studentów i wykładowców na kierunkach ekonomicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych komparatywnymi analizami gospodarek.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Profile ekonomiczne Polski I Hiszpanii wobec paradoksu produktywności

Rozdział 1. Makroekonomiczne zmiany sytuacji gospodarczej Polski i Hiszpanii w kontekście konwergencji nominalnej i gospodarczej
Małgorzata Kokocińska

Wprowadzenie
Konwergencja nominalna i gospodarcza wobec paradoksu produktywności
Konwergencja nominalna w Polsce i Hiszpanii
Konwergencja gospodarcza w Polsce i Hiszpanii

Rozdział 2. Kierunkowe zmiany sektorowe i relacje małych i średnich przedsiębiorstw wobec dużych przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
Małgorzata Kokocińska

Wprowadzenie
Zmiany strukturalne na poziomie sektora MŚP w Unii Europejskiej
Struktura sektora MŚP w Polsce i Hiszpanii w świetle danych ilościowych i jakościowych
Zmiany strukturalne na poziomie głównych sektorów w Polsce i Hiszpanii
Znaczenie dużych przedsiębiorstw wobec małych i średnich w Polsce i Hiszpanii

Rozdział 3. Dynamika poziomu rentowności przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii – ujęcie sektorowe
Marcin Puziak

Wprowadzenie
Związek rentowności przedsiębiorstw ze wzrostem gospodarczym
Źródła danych oraz metoda badania rentowności przedsiębiorstw
Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i ich rentowności w Polsce i Hiszpanii
Zależności czasowe w poziomach rentowności przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
Zróżnicowanie sektorowe poziomów rentowności w Polsce i Hiszpanii
Rentowność przedsiębiorstw w kontekście obserwowanych tendencji makroekonomicznych – wnioski z analizy

Rozdział 4. Rentowność przedsiębiorstw sektora MŚP wobec dużych  przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
Marcin Puziak

Wprowadzenie
Źródła danych oraz metoda badania rentowności przedsiębiorstw
Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i ich rentowności w Polsce i Hiszpanii
Zależności czasowe w poziomach rentowności przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii według wielkości przedsiębiorstwa
Zróżnicowanie sektorowe poziomów rentowności w sektorze MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
Związki pomiędzy poziomem rentowności a wielkością przedsiębiorstwa – wnioski z analizy

Część II. Wybrane obszary różnicujące sytuację ekonomiczną w Polsce i Hiszpanii

Rozdział 5. Cykl mieszkaniowy w Polsce i Hiszpanii – identyfikacja i próba porównania
Radosław Trojanek

Wprowadzenie
Wpływ rynku mieszkaniowego na sytuację gospodarczą
Metodyka wyodrębniania cykli mieszkaniowych
Analiza porównawcza cykli mieszkaniowych w Polsce i Hiszpanii

Rozdział 6. Przemiany „demograficzne” populacji przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
Hanna Nowak

Wprowadzenie
Specyfika badań w obszarze „demografii” przedsiębiorstw
Dynamika zmian populacji przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
Charakterystyka przemian populacji przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym

Rozdział 7. Doświadczenia Hiszpanii w wykorzystaniu funduszy unijnych – ograniczone możliwości adaptacji dla Polski
Paweł Łopatka

Wprowadzenie
Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2013
Dynamika produktywności pracy i zatrudnienia wśród największych beneficjentów polityki spójności w latach 2000–2013
Ograniczenia w adaptacji doświadczeń Hiszpanii w Polsce

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Autorzy

dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG:

Porównania międzykrajowe w ugrupowaniach integracyjnych mają swoją niezaprzeczalną wartość poznawczą i aplikacyjną. Dotyczy to także takich krajów jak Hiszpania i Polska, które choć przystąpiły do EWG (Hiszpania) i UE (Polska) w 20-letnim odstępie, to w momencie akcesji charakteryzowały się bardzo zbliżonymi cechami z różnych płaszczyzn funkcjonowania kraju, gospodarki, społeczeństwa i państwa, na co Autorzy książki zwracają uwagę, uzasadniając wybór przedmiotu dociekań. Bezwzględnie należy wyeksponować i podkreślić wysokie umiejętności warsztatowe Autorów poszczególnych rozdziałów związane z łączeniem wiedzy teoretycznej z badaniami empirycznymi. Każde zagadnienie podlegające rozważaniu zostało osadzone na gruncie odpowiednich teorii, a następnie przebadane za pomocą narzędzi statystycznych lub ekonometrycznych, co świadczy o dużej sprawności w weryfikacji przyjętych hipotez. Treść monografii jest zdecydowanym przykładem koniecznego i interesującego testowania istniejących teorii ekonomicznych z pożytkiem dla badaczy problemów ekonomicznych, praktyków, działających na obu rynkach (polskim i hiszpańskim) oraz studentów, którzy mogą zdobywać wiedzę o realnej gospodarce i teoriach umożliwiających praktyczne wyjaśnienie zachodzących w niej zjawisk i procesów.

Małgorzata Kokocińska
prof. zw. dr hab., Katedra Mikroekonomii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książki tego autora

Marcin Puziak

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane