• Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka

Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka

 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-140-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 262/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Płace stanowią jedną z kategorii społeczno-ekonomicznych, które są przedmiotem wielu dyskusji wśród polityków, ekonomistów, ekspertów. Autor w swojej pracy przedstawia teoretyczny i praktyczny wymiar kształtowania się ich poziomu w Polsce. Ukazuje także przyczyny i skutki relatywnie niskiego poziomu wynagrodzeń w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej. Szczególnie ważną częścią pracy są praktyczne wskazówki dla tych, którzy maja wpływ na politykę wynagrodzeń w warunkach polskiej gospodarki.

Książka jest adresowana do praktyków gospodarczych, przedsiębiorców, księgowych, kadrowców, firm szkoleniowych oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Aspekty pojęciowe i teoretyczne wynagrodzeń

1.1. Pojęcie wynagrodzenia i jego funkcje
1.2. Ujęcie prawne i ekonomiczne płacy
1.2.1. Płaca w świetle prawa płacy
1.2.2. Ekonomiczne i społeczne aspekty płacy
1.3. Problematyka płacy w teorii ekonomii
1.4. Płaca jako wyznacznik popytu i podaży pracy
1.4.1. Płaca w warunkach doskonałego rynku pracy
1.4.2. Płaca w warunkach niedoskonałego rynku pracy

Rozdział 2. Płaca minimalna w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

2.1. Geneza i istota płacy minimalnej
2.1.1. Historia instytucji najniższego wynagrodzenia
2.1.2. Istota, zasady ustalania i funkcje wynagrodzenia minimalnego
2.2. Płaca minimalna w wybranych modelach ekonomicznych
2.2.1. Model konkurencyjny rynku pracy
2.2.2. Efekt wstrząsu
2.2.3. Model dwusektorowy
2.3. Kształtowanie się płacy minimalnej
2.4. Wpływ płacy minimalnej na sytuację na rynku pracy
2.5. Płaca minimalna a dochód godziwy

Rozdział 3. Czynniki zróżnicowania płac w Polsce

3.1. Makroekonomiczne uwarunkowania wynagrodzeń
3.2. Mikroekonomiczne determinanty kształtowania wynagrodzeń
3.2.1. Płeć a wynagrodzenie
3.2.2. Wynagrodzenie a kwalifikacje zawodowe
3.2.3. Płaca w wybranych grupach zawodowych
3.2.4. Wpływ stażu pracy na poziom wynagrodzeń
3.3. Wynagrodzenie w podstawowych sekcjach gospodarki narodowej
3.4. Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń
3.5. Współczesne tendencje w polityce wynagrodzeń

Rozdział 4. Systemy wynagrodzeń

4.1. System a strategia wynagrodzeń
4.2. Systemy płac
4.2.1. Taryfowy system wynagrodzeń
4.2.2. Motywacyjny system wynagrodzeń
4.2.3. System bonusowy
4.2.4. System czasowo-akordowy
4.3. Systemy wynagradzania w praktyce gospodarczej
4.4. Zasady skutecznego zarządzania systemami wynagrodzeń

Rozdział 5. Problematyka płacy w Polsce w kontekście podatkowym i „parapodatkowym”

5.1. System podatku dochodowego PIT
5.2. Wynagrodzenia a obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
5.3. Umowy cywilnoprawne przez pryzmat praktyki gospodarczej
5.3.1. Umowa-zlecenie
5.3.2. Umowa o dzieło
5.4. Alternatywne formy podejmowania pracy – studium przypadku
5.5. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, wymiar księgowy – studium przypadku

Zakończenie

Spis tabel, rysunków, schematów, wykresów

Bibliografia

dr hab. prof. nadzw. UŁ Edyta Dworak:

Praca jest wartościowa z punktu widzenia przeprowadzonej analizy empirycznej kształtowania się wynagrodzeń w Polsce w podziale na województwa – w ujęciu długookresowym, jak również w kontekście wyjaśnienia przyczyn terytorialnego zróżnicowania wynagrodzeń. Znaczącą wartością książki jest porównanie poziomu wynagrodzenia uzyskanego w wyniku alternatywnych form zatrudnienia i wskazanie możliwości jego optymalizacji.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane