• Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań

Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań

 • Autor: Barbara Siuta-Tokarska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-047-7
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 494/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 85.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi wszechstronne opracowanie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej problematyki funkcjonowania, przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce z uwzględnieniem podmiotów z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego. Jest ona efektem kilkunastu lat  badań autorki w tematyce procesów transformacji gospodarki Polski, rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorstw sektora MŚP oraz zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego w świecie.  

Publikacja zawiera całościowe ujęcie procesu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1990-2012, w tym:

- szczegółowy przegląd teorii zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP,
- analizę i ocenę wyników kompleksowych badań statystycznych w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, ze wskazaniem tendencji rozwojowych w wyróżnionych trzech okresach badawczych, tj. 1990-2000, 2001-2006 oraz 2007-2012,
- analizę i ocenę wyników własnych badań empirycznych wśród kapitałowo wyróżnionych przedsiębiorstw, m.in. w zakresie posiadanego potencjału rozwojowego, współpracy przedsiębiorstw oraz ich etapowego rozwoju.

Spis treści:
 
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

1.1. Istota rozwoju przedsiębiorstwa
1.2. Etapy i fazy rozwoju przedsiębiorstw
1.2.1. Rodzaje wieloetapowych i wielofazowych modeli rozwoju przedsiębiorstw
1.2.2. Analiza opisowa wybranych pięcioetapowych modeli rozwoju przedsiębiorstw
1.3. Warunki i czynniki rozwoju przedsiębiorstw
1.3.1. Warunki rozwoju przedsiębiorstw
1.3.2. Czynniki rozwoju przedsiębiorstw
1.3.3. Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście jego wzrostu
1.3.4. Wyzwania rozwojowe przedsiębiorstw
1.4. Determinanty odrodzenia oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
1.4.1. Analiza opisowa determinant odrodzenia małych i średnich przedsiębiorstw
1.4.2. Analiza opisowa determinant rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
1.4.2.1. Determinanty wyróżnione w samym przedsiębiorstwie
1.4.2.2. Determinanty związane z otoczeniem przedsiębiorstwa  
1.5. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa   
1.5.1. Struktury organizacyjne mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz strategie zarządzania ich rozwojem
1.5.2. Innowacje i restrukturyzacja przedsiębiorstwa w systemie zarządzania jego rozwojem
1.5.3. Problemy zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa w okresach kryzysowych
1.6. Konkluzje i wskazania

ROZDZIAŁ 2. Założenia koncepcyjno-metodyczne pracy badawczej

2.1. Koncepcja pracy
2.2. Metody analizy oraz oceny dynamiki i kierunków zmian wielkości i struktury działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
2.2.1. Wybrane metody pomiaru zmian strukturalnych i oceny ich dynamiki
2.2.2. Zastosowania metod taksonomii struktur w analizie i ocenie zmian w sektorze przedsiębiorstw
2.2.3. Kryteria i wyodrębnione rodzaje struktur przedsiębiorstw
2.3. Metodyka pracy
2.3.1. Uwagi metodyczne
2.3.2. Kryteria i dobór obiektów badawczych
2.4. Konkluzje i wskazania

ROZDZIAŁ 3. Przedsiębiorstwa sektora MŚP w latach 1990–-2012 w świetle danych statystycznych – analiza i ocena tendencji rozwojowych

3.1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw  a rozwój przedsiębiorczości
3.2. Główne programy i inicjatywy na rzecz poprawy warunków funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP
3.3. Analiza zmian wartości, dynamiki oraz struktur przedsiębiorstw sektora MŚP w latach 1990–-2000
3.3.1. Bariery akumulacyjne w rozwoju gospodarki i sektora przedsiębiorstw
3.3.2. Zarejestrowane i aktywne mikro-, małe i średnie podmioty gospodarki narodowej
3.3.3. Osoby pracujące w podmiotach sektora MŚP
3.3.4. Przedsiębiorstwa sektora MŚP a Produkt Krajowy Brutto
3.3.5. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw  
3.3.6. Innowacyjność przedsiębiorstw
3.4. Analiza zmian wartości, dynamiki oraz struktur przedsiębiorstw sektora MŚP w latach 2001–-2006
3.4.1. Aktywne przedsiębiorstwa
3.4.2. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach
3.4.3. Przedsiębiorstwa sektora MŚP a Produkt Krajowy Brutto
3.4.4. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw
3.4.5. Innowacyjność przedsiębiorstw
3.5. Analiza zmian wartości, dynamiki oraz struktur  przedsiębiorstw sektora MŚP w latach 2007-2012
3.5.1. Aktywne przedsiębiorstwa  
3.5.2. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach
3.5.3. Przedsiębiorstwa sektora MŚP a Produkt Krajowy Brutto  
3.5.4. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach sektora MŚP  
3.5.5. Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MŚP
3.6. Intensywność przekształceń struktury sektora MŚP w latach 2001–-2012
3.7. Konkluzje i wskazania

ROZDZIAŁ 4. Przedsiębiorstwa sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego  podobieństwa i różnice w ich rozwoju w latach 1994-–2012 w świetle danych statystycznych
 
4.1. Napływ kapitału zagranicznego do Polski - wybrane charakterystyki
4.2. Rozwój przedsiębiorstw w latach 1994–-2000
4.2.1. Aktywne przedsiębiorstwa
4.2.2. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach
4.3. Rozwój przedsiębiorstw w latach 2001-–2006
4.3.1. Aktywne przedsiębiorstwa
4.3.2. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach  
4.3.3. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach
4.3.4. Wybrane wskaźniki finansowe w przedsiębiorstwach
4.4. Rozwój przedsiębiorstw w latach 2007-–2012  
4.4.1. Aktywne przedsiębiorstwa  
4.4.2. Osoby pracujące w przedsiębiorstwach  
4.4.3. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach   
4.4.4. Wybrane wskaźniki finansowe w przedsiębiorstwach   
4.5. Intensywność przekształceń struktury wyróżnionych kapitałowo przedsiębiorstw w latach 2001–-2012
4.6. Konkluzje i wskazania

ROZDZIAŁ 5. Badania własne w zakresie rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w latach 2001-–2006 i w latach 2007-–2012

5.1. Podstawowe charakterystyki powstania i funkcjonowania przedsiębiorstw
5.1.1. Sposoby powstania przedsiębiorstw
5.1.2. Formy prawne przedsiębiorstw  
5.2. Analiza przedsiębiorstw sektora MŚP w zakresie wybranych zasobów i miar określających możliwości ich rozwoju
5.2.1. Charakterystyka właścicieli przedsiębiorstw  
5.2.2. Okresy funkcjonowania badanych przedsiębiorstw
5.2.3. Rynki zbytu przedsiębiorstw
5.2.4. Poziom organizacyjno-techniczny przedsiębiorstw  
5.2.4.1. Plany i strategie rozwoju
5.2.4.2. Wykształcenie i szkolenia pracowników  
5.2.4.3. Poziom techniczny przedsiębiorstw
5.3. Współpraca przedsiębiorstw sektora MŚP na drodze ich rozwoju
5.3.1. Stopień współpracy przedsiębiorstw
5.3.2. Formy współpracy
5.3.3. Współpraca przedsiębiorstw według klas ich wielkości i rodzajów rynków
5.3.4. Rodzaje korzyści ze współpracy
5.4. Zmiany w zakresie etapowości rozwoju przedsiębiorstw
5.4.1. Charakterystyka etapowego rozwoju przedsiębiorstw
5.4.2. Kierunki rozwoju i zmiany etapów końcowych przedsiębiorstw
5.5. Konkluzje i wskazania

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel
 
Spis macierzy

ANEKS 1

ANEKS 2a

ANEKS 2b

prof. zw. dr hab. Jerzy Różański:

Książka jest wartościowym opracowaniem, w którym w sposób wieloaspektowy i wielostronny przeprowadzono analizę porównawczą podstawowych sfer działania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych działających w Polsce (...). Pomimo że polska literatura naukowa dotycząca funkcjonowania firm zagranicznych w Polsce jest dość obszerna, to jednak tylko fragmentarycznie porównuje różne aspekty i sfery działania tych przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami rodzimymi kraju goszczącego. Publikacja ta jest próbą porównania wielopłaszczyznowego i z tego powodu zasługuje na uznanie (...). Na uwagę zasługuje również bardzo solidna podbudowa wykorzystująca literaturę krajową i w dużym stopniu zagraniczną (...). Dla potrzeb książki przeprowadzono także bardzo rzetelne badania statystyczne i badania o charakterze socjologicznym (ankieta, wywiad).

prof. dr hab. Krystyna Poznańska:

W swoim opracowaniu autorka zajęła się jednym z najbardziej kluczowych tematów dotyczących przyszłości gospodarki polskiej. Sprawna identyfikacja warunków i czynników rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ma bowiem obecnie duże znaczenie teoretyczne i praktyczne (...). Należy podkreślić, iż recenzowana książka jest inna niż większość dotychczasowych publikacji z zakresu rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw (...). Podjęto w niej udaną próbę pomiaru i oceny intensywności przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw wyodrębnionych kapitałowo z sektora MŚP. Jest to oryginalne podejście do zmian w rozwoju tego sektora (...). Wysoko oceniam zawartość merytoryczną i poznawczą rozważań podjętych w recenzowanej książce (...). Badania przeprowadzone dla potrzeb książki mają charakter pionierski.

Barbara Siuta-Tokarska

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane