• Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego

Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego

 • Autor: Stanisław Miklaszewski Joanna Garlińska-Bielawska Jacek Pera redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-564-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 239/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  24.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Struktura pracy została ujęta w trzy grupy zagadnień:

- konsekwencje kryzysu finansowego i ekonomicznego dla Unii Europejskiej,
- reperkusje recesji gospodarczej w stosunku do innych regionów i poszczególnych krajów,
- oddziaływanie kryzysu globalnego na gospodarkę polską.

Spis treści:

Wspomnienie o Profesorze

Wprowadzenie

Rozdział 1. Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej
Stanisław Miklaszewski

1.1. Wstęp
1.2. Natura i przyczyny kryzysu 2007–2008
1.3. Przebieg kryzysu i jego konsekwencje dla Unii Europejskiej
1.4. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
1.5. Gospodarka polska w latach 2006–2010
1.6. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 1

Rozdział 2. Zmiany regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego
Piotr Stanek

2.1. Wstęp
2.2. Przyczyny kryzysu, mechanizmy przenoszenia i rola regulacji w ich ograniczaniu
2.2.1. Główne przyczyny kryzysu
2.2.2. Propagacja zjawisk kryzysowych
2.2.3. Kierunki zmian regulacji finansowych w następstwie kryzysu
2.3. Ramy instytucjonalne współpracy państw UE w dziedzinie regulacji finansowych
2.3.1. Proces Lamfalussy’ego
2.3.2. Nowe instytucje nadzoru finansowego UE powstałe w wyniku kryzysu
2.3.3. Nowe regulacje (i projekty regulacji) na poziomie Unii Europejskiej
2.4. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 2

Rozdział 3. Globalny kryzys finansowo-gospodarczy – skutki i metody ich łagodzenia w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10)
Edward Molendowski

3.1. Wstęp
3.2. Sytuacja gospodarcza w pierwszych latach po akcesji
3.3. Kryzys finansowo-gospodarczy a aktywność gospodarcza w nowych krajach członkowskich UE
3.3.1. Wzrost gospodarczy
3.3.2. Rynek pracy i bezrobocie
3.3.3. Inflacja
3.3.4. Polityka fiskalna
3.4. Pakiety antykryzysowe i prognozy na lata 2010–2012
3.4.1. Bułgaria
3.4.2. Republika Czeska
3.4.3. Estonia
3.4.4. Litwa
3.4.5. Łotwa
3.4.6. Polska
3.4.7. Rumunia
3.4.8. Słowacja
3.4.9. Słowenia
3.4.10. Węgry
3.5. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 3

Rozdział 4. Kierunki oddziaływania światowego kryzysu gospodarczego na rynek energii elektrycznej Unii Europejskiej
Agnieszka Pach-Gurgul

4.1. Wstęp
4.2. Wpływ kryzysu gospodarczego na popyt na energię elektryczną w Unii Europejskiej
4.2.1. Wahania cen surowców energetycznych na rynkach światowych
4.3. Wpływ kryzysu na podaż energii elektrycznej w Unii Europejskiej
4.4. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 4

Rozdział 5. Konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej
Anna Odrobina

5.1. Wstęp
5.2. Dynamika globalnych BIZ
5.3. Wzrost znaczenia krajów rozwijających się w przepływach BIZ
5.4. Regionalna analiza BIZ
5.5. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 5

Rozdział 6. Analiza wpływu geopolitycznych efektów światowego kryzysu gospodarczego na proces decyzyjny w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Remigiusz Gawlik

6.1. Wstęp
6.2. Założenia do budowy modelu
6.3. Ogólny model współzależności procesów geopolitycznych i rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych
6.4. Określenie warunków stosowania zaproponowanego rozwiązania
6.5. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 6

Rozdział 7. Regionalna integracja gospodarcza w warunkach zakłóceń w gospodarce światowej (dekoniunktury gospodarczej)
Joanna Garlińska-Bielawska

7.1. Wstęp
7.2. Tendencje globalne i regionalne w gospodarce światowej
7.3. Zakłócenia w gospodarce światowej a regionalizm
7.3.1. Integracja pólnocnoamerykańska
7.3.2. Integracja azjatycka
7.3.3. Integracja Bliskiego Wschodu
7.4. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 7

Rozdział 8. Kraje Azji Wschodniej wobec współczesnego światowego kryzysu gospodarczego
Karolina Klecha-Tylec

8.1. Wstęp
8.2. Geneza współczesnego kryzysu gospodarczego
8.3. Skutki kryzysu globalnego dla gospodarek Azji Wschodniej
8.4. Działania władz Japonii wobec kryzysu globalnego
8.5. Chiny w obliczu kryzysu globalnego
8.6. Aktywność władz Korei Południowej wobec kryzysu globalnego
8.7. Kryzys globalny a działania na forum ASEAN
8.8. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 8

Rozdział 9. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce
Jacek Pera

9.1. Wstęp
9.2. Istota i funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego
9.3. Charakterystyka rynku walutowego w Polsce
9.3.1. Lata 1989–2005
9.3.2. Lata 2006–2011
9.4. Analiza rynku walutowego w Polsce. Próba projekcji
9.5. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 9

Rozdział 10. Implikacje kryzysu światowego dla społeczności terytorialnych
Irena Pietrzyk

10.1. Wstęp
10.2. Konsekwencje kryzysu dla budżetów terytorialnych
10.3. Reformy terytorialne w reakcji na kryzys finansów publicznych
10.4. Rekomendacje dla Polski
10.5. Podsumowanie
Bibliografia do rozdziału 10

Wykaz tabel, wykresów, rysunków, schematów

dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. PR:

(…) Recenzowana książka jest ambitnym przedsięwzięciem, zawiera wiele nowych i oryginalnych treści. Stanowi również udaną próbę wielostronnego spojrzenia na skutki globalnej recesji gospodarczej (z punktu widzenia makroekonomicznego, mikroekonomicznego, gospodarki regionalnej, międzynarodowych stosunków ekonomicznych i finansowych). Autorzy wnieśli istotny wkład w dyskusję naukową na temat przyczyn i mechanizmów światowego kryzysu gospodarczego (…).

Stanisław Miklaszewski

prof. zw. dr hab., profesor w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Specjalizuje się w problematyce integracji europejskiej oraz transformacji w gospodarkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autor szeregu publikacji książkowych i opracowań naukowych, między innymi: Leksykon Wspólnot Europejskich, Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, Unia Europejska a interesy ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradzkiej, Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej. Zmarł w 2011 r.

Książki tego autora

Joanna Garlińska-Bielawska

Jacek Pera redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane