• Międzynarodowy outsourcing usług IT. Pozycja Polski na światowym rynku outsourcingu usług

Międzynarodowy outsourcing usług IT. Pozycja Polski na światowym rynku outsourcingu usług

 • Autor: Anna Davy
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-676-9
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 176/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka dotyczy tematyki outsourcingu usług informatycznych(IT)w wymiarze międzynarodowym. Analizuje rozwój outsourcingu na tle najważniejszych teorii ekonomicznych, a także przedstawia główne światowe centra outsourcingu, takie jak Indie, Chiny, czy Europa Środkowa i Wschodnia. Autorka zajmuje się porównaniem tych lokalizacji pod względem czynników, takich jak koszty pracy, dostępność siły roboczej, ogólne warunki prowadzenia biznesu, a także perspektyw rozwoju outsourcingu w poszczególnych państwach.

Praca ma także wymiar bardzo praktyczny, przedstawiając doświadczenia podmiotów stosujących outsourcing usług IT, sposoby organizacji projektów outsourcingowych, a także szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwraca autorka na rozwój nowych form outsourcingu, takich jak platformy internetowe, analizując ich działanie, możliwe korzyści związane z ich wykorzystaniem oraz ich wpływ na rynek pracy. Obszernej analizie poddana jest także sytuacja Polski na światowym rynku outsourcingu.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Outsourcing – teoretyczne uwarunkowania stosowania w obrocie krajowym i międzynarodowym

1. Pojęcie i istota zjawiska outsourcingu
2. Klasyfikacje outsourcingu
2.1. Kryterium przedmiotu outsourcingu
2.2. Kryterium geograficzne
2.3. Kryterium więzi kapitałowych między podmiotami uczestniczącymi w transakcjach outsourcingowych
3. Czynniki rozwoju BIZ i outsourcingu międzynarodowego
3.1.  Teoretyczne podstawy rozwoju BIZ i outsourcingu międzynarodowego w ujęciu makroekonomicznym
3.2. Czynniki rozwoju BIZ i outsourcingu międzynarodowego we współczesnej gospodarce w ujęciu makroekonomicznym
3.3. Teoretyczne podstawy rozwoju outsourcingu międzynarodowego w ujęciu mikroekonomicznym

Rozdział II. Outsourcing w praktyce międzynarodowej

1. Międzynarodowe transakcje outsourcingowe na tle BIZ, światowego handlu towarami i usługami oraz globalnych łańcuchów wartości
1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – skala i trendy
1.2. Międzynarodowy handel towarami i usługami
1.3. Globalne łańcuchy wartości
1.4. Globalny łańcuch wartości usług outsourcingu międzynarodowego
1.5. Wielkość transakcji outsourcingowych w globalnej gospodarce
2. Główne centra outsourcingu
2.1. Indie jako światowy lider outsourcingu usług
2.2. Chiny – ewolucja pozycji na rynku outsourcingu
2.3. Irlandia jako atrakcyjne miejsce dla firm z  branży IT
2.4. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej wschodzącymi liderami outsourcingu
3. Czynniki sprzyjające atrakcyjności danego państwa dla outsourcingu usług i budowaniu przewag komparatywnych
4. Konsekwencje rozwoju BIZ i międzynarodowego outsourcingu w ujęciu podmiotowym
4.1. BIZ i outsourcing międzynarodowy a globalizacja i finansyzacja gospodarki światowej
4.2. BIZ i outsourcing międzynarodowy a rynek pracy

Rozdział III. Outsourcing na rynku globalnym na przykładzie branży IT

1. Rynek międzynarodowego outsourcingu usług IT – geneza i ewolucja
2. Rola chmury obliczeniowej w rozwoju outsourcingu usług IT
3. Strategie firm korzystających z  outsourcingu usług IT
4. Zawody, funkcje i zadania w branży IT najbardziej podatne na outsourcing oraz czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń specjalistów IT na rynku międzynarodowym
5. Organizacja zasobów ludzkich w firmach świadczących i nabywających usługi outsourcingu IT
6. Czynniki kształtujące koszt projektu IT w outsourcingu międzynarodowym
7. Outsourcing usług IT w rozliczeniach finansowych firmy i ocenie jej efektywności ekonomicznej
8. Doświadczenia przedsiębiorstw w stosowaniu outsourcingu usług IT
8.1. Organizacja projektu outsourcingowego – przykład
8.2. Międzynarodowy outsourcing usług IT – doświadczenia firm
8.3. Czynniki wpływające na powodzenie bądź porażkę projektu outsourcingowego
9. Perspektywy rozwoju outsourcingu w branży IT

Rozdział IV. Platformy pracy internetowej (praca „w chmurze”) jako nowa forma międzynarodowego outsourcingu

1. Rozwój platform pracy internetowej na tle tradycyjnych metod pozyskiwania usług
2. Platformy pracy internetowej – sposoby działania, strategie, zasięg, zakres usług
3. Rozwój platform internetowych a bezpieczeństwo socjalne pracowników i ich pozycja na rynku pracy
4. Regulacje prawne a rozwój platform internetowych na rynku państw Unii Europejskiej
5. Znaczenie platform internetowych dla rozwoju gospodarczego państw
6. Rola instytucji publicznych w rozwoju platform pracy internetowej
7. Perspektywy rozwoju pracy „w chmurze”

Rozdział V. Polska na światowym rynku outsourcingu usług – doświadczenia i perspektywy

1. Czynniki decydujące o atrakcyjności Polski jako miejscu lokalizacji BIZ i międzynarodowego outsourcingu
1.1. Polska jako atrakcyjna lokalizacja dla BIZ i przedsięwzięć outsourcingowych
1.2. Działalność specjalnych stref ekonomicznych jako zachęta dla inwestorów
zagranicznych finansowana ze środków publicznych
1.3. Działania na rzecz rozwoju innowacyjności w Polsce
1.3.1. Ustawa o innowacyjności i jej znaczenie dla wspierania innowacji w Polsce
1.3.2. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości i ich rola dla gospodarki polskiej
1.4. Specyfika polskiego rynku pracy jako czynnik przyciągający inwestorów zagranicznych
1.4.1. Koszty pracy
1.4.2. Formy zatrudnienia i poziom ochrony praw pracowniczych
1.4.3. Kompetencje pracowników i ich alokacja
2. Rozwój rynku usług outsourcingowych w Polsce
2.1. Polski rynek usług IT i pozycja Polski na światowym rynku outsourcingu usług IT
2.2. Perspektywy rozwoju rynku usług outsourcingowych w Polsce
3. Praca „w chmurze” – szansa czy zagrożenie dla rynku outsourcingu usług w Polsce
3.1. Wykorzystanie platform pracy internetowej w Polsce na tle innych państw
3.2. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju pracy internetowej w Polsce
3.3. Potencjalne konsekwencje wykorzystania platform pracy internetowej dla rynku pracy i całej gospodarki polskiej
4. Kierunki rozwoju rynku usług outsourcingowych w Polsce
4.1. Rola instytucji publicznych i prywatnych w Polsce w rozwoju rynku outsourcingu usług i możliwe kierunki tego rozwoju
4.2. Działania Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju jednolitego rynku cyfrowego – implikacje dla Polski
4.3. Irlandia, Polska i Ukraina jako miejsca lokalizacji usług outsourcingowych.

Wnioski dla Polski
Zakończenie
Bibliografia (najważniejsze pozycje)
Spis tabel, wykresów i schematów

Anna Davy
Studia magisterskie ukończyła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2000 roku na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Odbyła semestralne studia na Uniwersytecie w Bonn w Niemczech w ramach stypendium DAAD oraz roczne studia podyplomowe na Uniwersytecie w Lille we Francji, zakończone uzyskaniem francuskiego dyplomu studiów wyższych DESS. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku IT w biznesie w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Dysponuje ponad 12-letnim doświadczeniem w praktyce gospodarczej, zdobytym dzięki pracy w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. W roku 2014 otworzyła przewód doktorski w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane