• Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów

Międzynarodowe rynki finansowe i centra światowych finansów

 • Autor: Adam Oleksiuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-390-4
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 212/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych studiujących międzynarodowe rynki finansowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz dziedziny pokrewne. Opracowanie dedykowane jest także przedsiębiorcom, inwestorom, środowisku naukowemu.

W książce omówiono m.in.:
- istotę i znaczenie poszczególnych segmentów międzynarodowego rynku finansowego (pieniężnego, kapitałowego, walutowego, instrumentów pochodnych),
- najważniejsze tendencje na międzynarodowych rynkach finansowych w XXI wieku,
- rodzaje pośredników finansowych i inwestorów na rynkach globalnych,
- problemy dotyczące „zarządzania” strefą euro oraz ich wpływ na europejskie rynki finansowe,
- kluczowe centra światowych finansów, czynniki napędzające ich konkurencyjność, a także wpływ kryzysu i ewentualnych kolejnych wstrząsów na ich rozwój,
- istotę i determinanty rozwoju finansowych centrów offshore (rajów podatkowych), skutki ekonomiczne oraz społeczne wynikające z braku odpowiednich regulacji ich funkcjonowania.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Rozdział 1. Międzynarodowy rynek finansowy – procesy i wyzwania

1.1. Rynek finansowy i jego znaczenie
1.2. Definicja i kryteria podziału międzynarodowego  rynku finansowego
1.3. Przepływ pieniądza w gospodarce a międzynarodowe rynki finansowe
1.4. Podstawowe pojęcia związane z kursem walutowym
1.5. Rynek pochodnych instrumentów finansowych
1.6. Strefa euro – instytucjonalne trudności i nieprawidłowości w jej zarządzaniu

Rozdział 2. System bankowy jako obszar międzynarodowego rynku finansowego

2.1. Najważniejsze obszary i instytucje rynku bankowego
2.2. Karty płatnicze i lokaty strukturyzowane
2.3. Ryzyka kredytowe portfela kart kredytowych  a kryzys światowy
2.4. Metody płatności w handlu międzynarodowym

Rozdział 3. Rynek kapitałowy jako segment międzynarodowego rynku finansowego

3.1. Instytucje rynku kapitałowego  – cele i zadania
3.2. Istota i rozwój rynku kapitałowego
3.3. Papiery wartościowe rynku kapitałowego

Rozdział 4. Kluczowe centra dla rozwoju światowych finansów

4.1. Centra światowych finansów – ujęcie definicyjne i charakterystyczne cechy
4.2. Centra światowych finansów w aspekcie geograficznym
4.3. Profile i obszary konkurencyjności centrów  światowych finansów

Rozdział 5. Usytuowanie centrów offshore na międzynarodowych rynkach finansowych
 
5.1. Istota i determinanty rozwoju finansowych  centrów offshore
5.2. Centra finansowe offshore w zglobalizowanym świecie
5.3. Centra finansowe offshore i globalna mobilność kapitału

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

dr hab. Rafał Łochowski, prof. SGH:

Oryginalnym sposobem wejścia w dyskusję na temat międzynarodowych rynków finansowych jest przedstawienie przez Autora poglądów zawartych w publikacjach wielu liczących się autorytetów w naukach ekonomicznych, których stanowiska zostały zaprezentowane w opiniowanej książce. Autor podejmuje z nimi polemikę i wyraża własne opinie w omawianych kwestiach, co pozwala czytelnikowi na wyrobienie osobistego stanowiska. Zaletą opracowania jest jasny, przemawiający do czytelnika język oraz dobre, obrazowe wyjaśnienie złożonych mechanizmów współczesnych międzynarodowych rynków finansowych. Książka może mieć szerokie zastosowanie w procesach dydaktycznych w szkołach wyższych na kierunkach ekonomicznych i może być polecana studentom jako podręcznik akademicki.

Adam Oleksiuk
doktor nauk ekonomicznych, wykładowca i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej a także pełniąc funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego. Jednocześnie przez blisko 18 lat wykładowca uczelni niepublicznych. Ekspert w projektach szkoleniowo-badawczych. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył Studium Polityki Zagranicznej PISM, studia podyplomowe m.in. dla dyrektorów finansowych PAN, z matematyki finansowej AGH, z rozwoju regionalnego UW, dla managerów innowacji SGH. Odbył jedno, -dwumiesięczne staże naukowe w tym w University of Cambridge, Stockholm School of Economics in Riga, Saxion University. Stypendysta, uczestnik wymian i programów międzynarodowych (m.in. Hiszpania, Włochy, Niemcy, Malta). Uczestnik kursów organizowanych przez The Joint Vienna Institute i The Vienna Institute for International Economic Studies. Jest członkiem International Joseph A. Schumpeter Society oraz The European Association for Evolutionary Political Economy. Autor lub współautor ok. 150 publikacji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane