• Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje

Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy, strategie, tendencje

 • Autor: Renata Oczkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-884-1
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 323/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 62.00 zł

  55.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 55.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia zawiera obszerne i bardzo dobrze udokumentowane rozważania teoretyczne, jest to część pracy napisana z widoczną bardzo dużą znajomością tematu, oraz zarówno przesłanek umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jak i strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej.

Książka dostępna w wersji e-book  
 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Globalizacja – kontekst działalności współczesnych przedsiębiorstw

1.1. Globalizacja – pojęcie i cechy
1.2. Czynniki kształtujące proces globalizacji
1.3. Korporacje transnarodowe jako podmioty procesu globalizacji
1.4. Pomiar stopnia internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw
1.5. Wpływ korporacji transnarodowych na gospodarki państw
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Przesłanki międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw

2.1. Proces międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
2.2. Teoretyczne ujęcia międzynarodowej działalności przedsiębiorstw
2.2.1. Uwagi wstępne
2.2.2. Teorie handlu międzynarodowego
2.2.3. Teorie produkcji międzynarodowej
2.3. Modele umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
2.3.1. Model sekwencyjny
2.3.2. Model sieciowy
2.3.3. Model przedsiębiorstwa „urodzony globalista”
2.4. Motywy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Wybór kierunków zagranicznej ekspansji i segmentów nabywców

3.1. Kryteria ogólnej oceny rynków zagranicznych
3.2. Ocena konkurencyjności gospodarek państw
3.3. Analiza sektorowa i zasoby przedsiębiorstwa
3.4. Metody selekcji rynków zagranicznych
3.5. Segmenty nabywców na rynkach zagranicznych
3.6. Wybór rynku docelowego w układzie kraj – segment
3.7. Podsumowanie

Rozdział 4. Strategie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw

4.1. Pojęcie strategii międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa
4.2. Strategie ekspansji na rynki zagraniczne w świetle koncepcji H. Igora Ansoffa
4.3. Strategiczne orientacje przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
4.4. Strategia globalna według koncepcji George’a S. Yipa
4.5. Strategia konfiguracji i koordynacji działań przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych Michaela E. Portera
4.6. Off shoring – strategia delokalizacji funkcji przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej
4.7. Wybrane koncepcje strategii konkurencji
4.8. Podsumowanie

Rozdział 5. Formy wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne

5.1. Rodzaje form wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne
5.2. Ekspansja produktowa – eksport
5.3. Ekspansja zasobowa – alianse niekapitałowe
5.3.1. Pojęcie i istota aliansu strategicznego
5.3.2. Alianse – powiązania kooperacyjne niekapitałowe
5.4. Ekspansja kapitałowa
5.4.1. Joint venture – międzynarodowy alians kapitałowy
5.4.2. Inwestycje bezpośrednie
5.5. Przesłanki wyboru form wejścia na rynki zagraniczne
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Formy i kierunki międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw

6.1. Wielkość i struktura światowego eksportu i importu w latach 2006–2011
6.2. Międzynarodowe inwestycje bezpośrednie w latach 2006–2011
6.2.1. Wielkość i struktura przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie
6.2.2. Wielkość i struktura inwestycji typu greenfield
6.2.3. Wielkość i struktura fuzji i przejęć
6.3. Niekapitałowe formy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
6.3.1. Wielkość i struktura niekapitałowych form ekspansji
6.3.2. Produkcja kontraktowa oraz usługi off shoringowe
6.3.3. Umowy franchisingowe
6.4. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw – studia przypadków
6.4.1. Capgemini – przesłanki wyboru Polski jako miejsca ekspansji
6.4.2. Comarch – kierunki i formy ekspansji polskiego producenta innowacyjnych systemów informacyjnych
6.5. Trendy i perspektywy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw

Zakończenie

Literatura

prof. dr hab. Zbigniew Malara:

Globalizacja gospodarki i wynikające z niej konsekwencje, między innymi otwartość, wzrost dynamiki i niepredyktywność uwarunkowań, w których funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, wymusza na nich konieczność sięgania po innowacyjne rozwiązania dotyczące bieżącego funkcjonowania oraz w dającej się przewidzieć perspektywie. (…) Jednym ze znanych w teorii nauk o zarządzaniu i uznanych przez praktykę sposobów jest budowanie potencjału i utrzymanie pozycji rynkowej przez ekspansję i umiędzynarodowienie działalności, z wykorzystaniem koncepcji rozwoju zewnętrznego, polegającej na rozszerzeniu i wirtualizacji granic działalności. W nurt ten wpisuje się także recenzowane opracowanie, w którym Autorka, podzielając pogląd o wartości doświadczeń wynikających ze stosowania na świecie tego podejścia szeroko peregrynuje problematykę umiędzynarodowienia działalności, tak z uwagi na szeroko rozumiane korzyści jakie przysparza ono przedsiębiorstwu, jak i mechanizmy i procesy ujawniane w tym procesie. Wielowątkowość ujęcia rozwiązywanego problemu świadczy zaś, że Autorka odniosła się do wielu aspektów problematyki związanej z umiędzynarodowieniem działalności przedsiębiorstw do potrzeb poprawy potencjału przedsiębiorstwa i gospodarki, przez to osiągnięte w pracy wyniki wydają się tym bardziej interesujące – oceniając opracowanie z poznawczego i praktycznego punktu widzenia.

prof. dr hab. Jerzy Różański:

Problemy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce należą wciąż do aktualnych, niedostatecznie spenetrowanych zarówno w warstwie teoretycznej, jak i w badaniach empirycznych, zagadnień naukowych, tym trudniej poddających się jednoznacznym ocenom i analizom, im bardziej zmieniają się przebieg procesów i tendencje występujące w gospodarce światowej jako całości i gospodarkach narodowych. Monografia zawiera obszerne i bardzo dobrze udokumentowane rozważania teoretyczne, jest to część pracy napisana z widoczną bardzo dużą znajomością tematu, oraz zarówno przesłanek umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, jak i strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej. Autorka bardzo słusznie wskazuje na rosnąca rolę nie kapitałowych form ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw, na wzrastającą rolę usług i związany z tym wzrost usług BPO oraz wzrost znaczenia krajów rozwijających się, głównie azjatyckich w procesach globalizacyjnych. Autorka bardzo trafnie przedstawiła główne tendencje występujące w procesach internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw, wykorzystując w rozważaniach aktualną i liczącą się literaturę przedmiotu.

Renata Oczkowska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Strategiczne szanse polskiej gospod...

11.20 zł 28.00 zł Cena netto: 10.67 zł

Globalizacja a zróżnicowanie społec...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Gospodarka światowa w warunkach glo...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Globalizacja a społeczne aspekty pr...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Globalizacja więcej niż podręcznik....

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Kto kieruje globalizacją? Think Tan...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Młodzi dorośli w dobie globalizacji...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Globalizacja Berlina, Pragi i Warsz...

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Najczęściej kupowane