• Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność

Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność

 • Autor: Jarosław Kaczmarek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-724-0
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 315
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiotem zainteresowania i omówienia w książce jest poznanie, kwantyfikacja i ocena efektów procesów podporządkowanych celom szczegółowym transformacji gospodarczej – dokonania przemian strukturalnych, osiągnięcia wzrostu konkurencyjności, przeprowadzenia restrukturyzacji oraz poprawy i stabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Podstawową jej wartością jest zbudowanie konstrukcji teoretyczno-empirycznej o charakterze modelowym, która wyjaśnia, kwantyfikuje i umożliwia ocenę efektów procesów służących realizacji celów szczegółowych transformacji gospodarczej oraz współzależności i ich oddziaływania na efektywność i rozwój mezostruktury gospodarki Polski.

Spis treści:

Wstęp

1. Zmiana systemu ekonomicznego jako podstawa transformacji gospodarki Polski oraz zapewnienie jej efektywności i trwałego rozwoju

1.1. Istota transformacji gospodarczej w ujęciu teorii systemów ekonomicznych i polityki ekonomicznej
1.2. Cechy transformacji gospodarczej i wyznaczniki jej celów
1.3. Uwarunkowania procesu zmian a model transformacji i docelowy kształt systemu
1.4. Transformacja a tranzycja – problem ciągłości procesu i jego ocena makroekonomiczna

2. Rozwój w ujęciu efektywności i kreowania wartości jako celów działania oraz dokonywanego pomiaru ekonomicznego

2.1. Rozwój jako nadrzędny cel działania – warunki oraz czynniki rozwoju i jego mierniki
2.2. Efektywność i wartość w aspekcie pomiaru ekonomicznego oraz oceny wykorzystania posiadanych zasobów
2.3. Kwantyfikacja efektywności w ujęciu kategorii wartości i jej kreowania

3. Cechy i zadania oraz uwarunkowania węzłowych procesów służących realizacji celów transformacji gospodarczej

3.1. Istota i przesłanki wyodrębniania struktur oraz cele przemian strukturalnych
3.2. Procesy restrukturyzacji w płaszczyźnie transformacji gospodarczej
3.3. Zdolność absorpcyjna, adaptacyjna i innowacyjna jako charakterystyka konkurencyjności
3.4. Kryzys i zagrożenie a bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności

4. Cele i sposób oceny procesów transformacji gospodarczej oraz ich współwystępowania i oddziaływania na efektywność mezostruktury

4.1. Przesłanki i cele badań kluczowych procesów transformacji gospodarczej
4.2. Identyfikacja obiektu badań, źródła analizy empirycznej oraz przebieg postępowania
4.3. Schematy konstrukcyjne oraz elementy oceny węzłowych procesów transformacji gospodarczej
4.4. Metody i narzędzia analizy ekonomicznej opracowane z wykorzystaniem podejścia statystycznego

5. Ocena charakteru, kierunków i dynamiki przemian strukturalnych oraz konkurencyjności mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011

5.1. Zakres i tendencje przemian strukturalnych oraz stopnia koncentracji
5.2. Intensywność przekształceń strukturalnych, wyodrębnienie struktur homogenicznych oraz ocena przemian mezostruktury
5.3. Konkurencyjność obiektów i mezostruktury gospodarki w ujęciu jej determinant
5.4. Pozycje rangowe i zagęszczenie obiektów oraz ocena konkurencyjności mezostruktury

6. Ocena zmian mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011 w zakresie poprawy stopnia bezpieczeństwa finansowego oraz efektów działań restrukturyzacyjnych

6.1. Stopień bezpieczeństwa finansowego a zagrożenie kontynuacji działalności i upadłości
6.2. Ocena stopnia bezpieczeństwa finansowego i jego zmian oraz klasyfikacja obiektów mezostruktury
6.3. Koszty pracy i koszty materialne w ocenie postępu technicznego oraz produktywność majątku i nakładochłonności cząstkowe
6.4. Struktura majątkowo-kapitałowa oraz proces odnawiania majątku trwałego
6.5. Ocena tendencji, dynamiki i efektów restrukturyzacji mezostruktury i jej obiektów

7. Kreowanie wartości oraz oddziaływanie węzłowych procesów transformacji gospodarczej na efektywność mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011

7.1. Poziom i zmiany wpływu determinant kreowania wartości obiektów i mezostruktury
7.2. Ocena zmian w tworzeniu wartości, ich kierunku i dynamiki w ujęciu obiektów, grup obiektów i mezostruktury
7.3. Periodyzacja transformacji oraz ocena oddziaływania kluczowych jej procesów na efektywność mezostruktury
7.4. Klasyfikacja obiektów mezostruktury z wykorzystaniem syntetycznych miar oceny węzłowych procesów transformacji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Spis tabel aneksu

prof. zw. dr hab. Władysław Janasz:

Cel, jaki postawił sobie Autor, jest bardzo ambitny, a problem badawczy nie był dotychczas przedmiotem tak szerokich ocen zarówno w zakresie obiektu badań, ich rozciągłości w czasie, wieloaspektowego, wielopłaszczyznowego, a więc holistycznego rozumienia mezogospodarki i procesów w niej zachodzących, a także opracowanej metodologii badań. Podjęta przez Autora problematyka zmian strukturalnych i ich powiązań z procesami efektywności mezostruktury gospodarki należy niewątpliwie do zagadnień złożonych (…). Analizowane zależności dotyczą zjawisk o wysokiej randze ekonomicznej i brzemiennych w rozliczne konsekwencje społeczne, a ich badanie umożliwia ocenę trendów rozwojowych transformacji mezostruktury współczesnej gospodarki (…). Wykorzystano w nim, co zasługuje na podkreślenie, interdyscyplinarne metody badawcze, a w celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych opracowano spójną koncepcję metodologiczną, łączącą trzy wymiary poznania (…). W tym znaczeniu książka stanowi pozycję cenną, pożyteczną i zmniejszającą niewiedzę w rozpatrywanej dziedzinie, a lista zalet, ważnych ustaleń i inspirujących refleksji jest znaczna i one stanowią podstawę do sformułowania jednoznacznie pozytywnej oceny.

Jarosław Kaczmarek

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane