• Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce

Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce

 • Autor: Marcin Jędrzejczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-853-7
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 148/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 38.00 zł

  9.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przeliczanie wartości ekonomicznych z jednej waluty na inną (translacja) w transakcjach gospodarczych międzynarodowych opiera się obecnie na stosowaniu rynkowego kursu walutowego. Dotyczy to przede wszystkim cen dóbr i usług, pozycji sprawozdawczych przedsiębiorstw ponadnarodowych czy też wynagrodzeń pracowników, ale także porównań wybranych kategorii makroekonomicznych np. PKB itp.. Jak wskazuje praktyka gospodarcza podejście polegające na zastosowaniu rynkowego kursu walutowego nie tylko nie ma podstaw teoretycznych, ale prowadzi do błędnych wniosków wynikających z nie ekwiwalentnej translacji wartości ekonomicznych. Podążając za najnowsza teorią rachunkowości w książce zaproponowano teorię produktywności pracy, jako główną kategorię ekonomiczną mogącą posłużyć do właściwego przeliczania i porównywania wartości ekonomicznych wyrażonych w różnych walutach. Rozważaniom towarzyszy szerokie spektrum badań empirycznych oraz propozycje zmian obowiązujących praktyk translacji.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Natura pieniądza i jednostki pieniężnej a pomiar wartości ekonomicznych
 
1.1. Wartość i rola pieniądza w gospodarce – ujęcie retrospektywne
1.2. Laboryzm a współczesne koncepcje pieniądza i jednostki pieniężnej
1.3. Koncepcja wartości a istota kapitału w ekonomii
1.4. Pomiar wartości w aspekcie pomiaru kapitału i istoty pieniądza
1.5. Pieniądz i jego rola w gospodarce towarowo-pieniężnej
 
Rozdział 2. Wartość pieniądza w kontekście międzynarodowym – modele kursu walutowego
 
2.1. Prawo jednej ceny
2.2. Parytet siły nabywczej pieniądza PPP
2.3. Teoria produktywności Balassy-Samuelsona
2.4. Międzynarodowy efekt Fischera
2.5 Teoria portfolio i monetarne teorie kursu walutowego
 
Rozdział 3. Egzemplifi kacja wybranych metod nieekwiwalentnej translacji wartości Ekonomicznych
 
3.1. Translacja cen dóbr i usług a siła nabywcza waluty
3.2. Konwersja wartości w rachunkowości
3.2.1. Podejście transakcyjne
3.2.2. Translacja w sprawozdaniach fi nansowych międzynarodowych grup kapitałowych
3.3. Poziom rozwoju gospodarczego a translacja płac
3.4. Porównywanie PKB – metody i dylematy
 
Rozdział 4. Teoria kursu walutowego oparta na parytecie produktywności pracy w procesie translacji wartości ekonomicznych
 
4.1. Mikroekonomiczne ujęcie produktywności pracy w addytywnej funkcji produkcji
4.2. Indywidualna produktywność pracy i jej rola w procesach wytwórczych
4.3. Produktywność pracy w ujęciu makroekonomicznym
4.4. Parytet produktywności pracy w translacji i porównaniach międzynarodowych
4.4.1. Translacja cen dóbr i usług a parytet produktywności pracy
4.4.2. Porównywanie płac z uwzględnieniem parytetu produktywności pracy
4.4.3. Zróżnicowanie gospodarcze a translacja PKB
 
Rozdział 5. Translacja wartości ekonomicznych w aspekcie aplikacyjnych możliwości parytetu produktywności pracy. Koncepcja zmian w systemie ekonomicznym
 
5.1. Dylematy porównywania cen produktów i usług
5.2. Propozycja zmian standardów rachunkowości dotyczących translacji
5.3. Estymacja kursu walutowego korygowanego parytetem produktywności pracy
5.3.1 Wybrane przykłady stosowania rynkowego kursu walutowego w porównaniach płacowych w publikach popularno-naukowych
5.3.2 Szacowanie kursu walutowego bazującego na parytecie produktywności pracy
5.4. Konstrukcja mapy produktywności wybranych krajów europejskich
5.5. Parytet produktywności pracy w ustalaniu kursów walutowych krajów strefy euro
5.5.1. Procedura ustalania kursu centralnego
5.6. Przesłanki kryzysu gospodarczego w aspekcie teorii produktywności pracy na przykładzie Grecji
 
Zakończenie
 
Literatura
 
Strony www
 
Spis tabel
 
Spis rysunków
 

Marcin Jędrzejczyk

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane