• Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

 • Autor: Stanisław Wydymus, Agnieszka Głodowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-857-5
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 238/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 41.14 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Przedstawiona Czytelnikowi książka ujmuje teoretyczne i praktyczne aspekty wymiany międzynarodowej jako niezbędnego ogniwa transmisji efektów gospodarki opartej na wiedzy we wszelkich jej postaciach. Wyrażamy nadzieję, że książka stanowić będzie interesującą i pożyteczną lekturę dla pracowników naukowych, studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych, a także innych osób, które zainteresowane są procesami gospodarczymi zachodzącymi w skali międzynarodowej i z uwagą obserwują współczesne trendy i zmieniające się uwarunkowania handlu międzynarodowego. Cokolwiek nowego ludzkość odkryje i dostosuje do swoich nowych potrzeb, to ekonomiczny charakter wszystkiego, co nas otacza, spowoduje, iż efekty tych odkryć staną się domeną handlu międzynarodowego, który rozprzestrzeni je na całym świecie. To niedające się przecenić zadanie handlu międzynarodowego czyni z niego niezbędne ogniwo postępu i wszechstronnego rozwoju współczesnych społeczeństw, zwłaszcza w dobie gospodarki opartej na wiedzy.

ERRATA do rozdziału 10 - prawidłowe treści wzorów

Spis treści:

Wstęp

1. Wiedza i innowacje w teoriach handlu międzynarodowego
Agnieszka Głodowska, Stanisław Wydymus

Wprowadzenie
1.1. Wiedza, innowacje, technologie i teorie handlu międzynarodowego – systematyzacja problemu
1.2. Wiedza w tradycyjnych teoriach handlu międzynarodowego
1.3. Wiedza we współczesnych teoriach handlu międzynarodowego
Podsumowanie
Bibliografia

2. Rozwój technologiczny kraju a rodzaj eksportowanych i importowanych dóbr
Agnieszka Głodowska

Wprowadzenie
2.1. Istota i pomiar poziomu rozwoju technologicznego kraju
2.2. Podział dóbr w handlu międzynarodowym
2.3. Poziom rozwoju technologicznego kraju i rodzaj eksportowanych/ importowanych dóbr ze szczególnym uwzględnieniem dóbr high-tech
Podsumowanie
Bibliografia

3. Handel międzynarodowy towarami zaawansowanymi technologicznie
Bożena Pera

Wprowadzenie
3.1. Istota i pojęcie towarów zaawansowanych technologicznie
3.2. Światowy handel wyrobami high-tech w latach 2001–2011
3.3. Główni eksporterzy i importerzy towarów high-tech
3.4. Liberalizacja handlu technologiami informatycznymi na forum WTO i jej skutki dla wymiany handlowej
Podsumowanie
Bibliografia

4. Pozycja konkurencyjna Polski w handlu towarami wysokiej techniki
Marek Maciejewski

Wprowadzenie
4.1. Wyroby wysokiej techniki w polskim eksporcie na tle państw Unii Europejskiej
4.2. Główne rynki zbytu polskich wyrobów wysokiej techniki
4.3. Pozycja konkurencyjna Polski w eksporcie towarów wysokiej techniki na rynek niemiecki
Podsumowanie
Bibliografia

5. Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy
Wojciech Zysk

Wprowadzenie
5.1. Istota i klasyfikacja usług w obrocie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem usług wysokiej techniki
5.1.1. Klasyfikacja usług w handlu międzynarodowym
5.1.2. Istota i klasyfikacja usług wysokiej techniki
5.2. Światowy handel usługami wysokiej techniki w latach 2000–2010
5.3. Główni eksporterzy usług wysokiej techniki
5.4. Pozycja Polski w międzynarodowym handlu usługami opartymi na wiedzy  
Podsumowanie
Bibliografia

6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer i dyfuzja wiedzy – przypadek gospodarki Polski
Elżbieta Bombińska

Wprowadzenie
6.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako kanał międzynarodowego transferu technologii – aspekty teoretyczne
6.2. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych  w przemyśle przetwórczym w Polsce według stopnia zaawansowania technologicznego
6.3. Obroty handlu zagranicznego przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na tle przedsiębiorstw z kapitałem polskim
Podsumowanie
Bibliografia

7. Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego
Agnieszka Hajdukiewicz

Wprowadzenie
7.1. Rozwój zielonej biotechnologii i powstanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych
7.2. Wielkość areału upraw i główni producenci żywności genetycznie zmodyfikowanej
7.3. Korzyści i obawy związane z roślinami genetycznie zmodyfikowanymi
7.4. Wielkość światowego handlu produktami GM
7.5. Akty prawa międzynarodowego regulujące kwestię GMO
7.6. System regulacji prawnych dotyczących GMO w Unii Europejskiej
7.7. Konflikty handlowe wokół GMO
7.8. Polityka polskiego rządu w kwestii GMO
Podsumowanie
Bibliografia

8. Nowe technologie w sektorze usług finansowych
Henryk Czubek

Wprowadzenie
8.1. Charakterystyka IT w sektorze międzynarodowych usług finansowych
8.2. Struktura wydatków na nowe technologie w sektorze bankowym
8.3. Zarządzanie personelem, projektami i procesami w obszarze IT w sektorze bankowym
Podsumowanie
Bibliografia

9. Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne
Stanisława Klima

Wprowadzenie
9.1. Początki rozwoju zrównoważonego w teoriach gospodarowania
9.2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego w strategii działalności przedsiębiorstw
9.3. Innowacje ekologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie
9.4. Międzynarodowy wymiar rozwoju ekologicznego
9.4.1 Wielkość produkcji ekologicznej wybranych państw
9.4.2. Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju ekologicznego
9.5. Innowacje ekologiczne w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia

10. Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – ujęcie teoretyczne
Krzysztof Kosiec

Bibliografia

Zakończenie

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane