• Ekosystem przedsiębiorczości. Uwarunkowania i źródła finansowania

Ekosystem przedsiębiorczości. Uwarunkowania i źródła finansowania

 • Autor: Marcin J. Piątkowski Maria Urbaniec redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-218-7
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 178/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia zawiera wyniki badań naukowych o charakterze teoretyczno-koncepcyjnym oraz empirycznym dotyczące uwarunkowań i form ekosystemu przedsiębiorczości oraz roli przedsiębiorczości i innowacyjności w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac badawczych są efektem pogłębionych studiów literaturowych oraz badań ilościowych i jakościowych, które zostały zaprezentowane w dziesięciu rozdziałach, obejmujących rolę i formy ekosystemu przedsiębiorczości, uwarunkowania rozwoju ekosystemu przedsiębiorczości oraz możliwości finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Monografia jest adresowana do środowiska naukowego oraz praktyków biznesu zainteresowanych tematyką ekosystemu przedsiębiorczości i innowacji, a także do studentów kierunków ekonomii i zarządzania.
Spis treści:

Wstęp

Część I. Rola i formy ekosystemu przedsiębiorczości

Rozdział 1.1. Ekosystem przedsiębiorczości – perspektywa teoretyczna i studia literaturowe

1.1.1. Wprowadzenie
1.1.2. Przegląd literatury
1.1.3. Ekosystem w teorii ekonomii w XX wieku
1.1.4. Ekosystem w naukach o zarządzaniu w XX wieku
1.1.5. Współczesna koncepcja ekosystemu przedsiębiorczości i jego struktury
1.1.6. Wnioski z przeglądu literatury
1.1.7. Podsumowanie
Literatura

Rozdział 1.2. Rola klastrów we wzroście innowacyjności regionu

1.2.1. Wprowadzenie
1.2.2. Polityka klastrowa na szczeblu regionalnym
1.2.3. Klastry jako nośniki innowacyjności w regionie
1.2.4. Podsumowanie
Literatura

Rozdział 1.3. Inteligentne specjalizacje a funkcjonowanie regionalnego systemu innowacji w województwie podkarpackim

1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Przegląd literatury
1.3.3. Potencjał innowacyjny inteligentnych specjalizacji w województwie podkarpackim
1.3.4. Kompatybilność regionalnego systemu innowacji województwa podkarpackiego z inteligentnymi specjalizacjami regionu
1.3.5. Klastry a inteligentne specjalizacje
1.3.6. Podsumowanie
Literatura

Część II. Uwarunkowania rozwoju ekosystemu przedsiębiorczości

Rozdział 2.1. Sektor przedsiębiorstw w Polsce w połowie 2022 roku


2.1.1. Wprowadzenie
2.1.2. Ogólna sytuacja ekonomiczna ankietowanych przedsiębiorstw
2.1.3. Uwarunkowania popytowe sytuacji przedsiębiorstw
2.1.4. Zapasy i ich oddziaływanie na sytuację w sektorze
2.1.5. Sytuacja na rynku pracy
2.1.6. Aktywność inwestycyjna i jej perspektywy
2.1.7. Prognozowanie cen producenta oraz oczekiwań inflacji przez sektor przedsiębiorstw
2.1.8. Podsumowanie
Literatura

Rozdział 2.2. Znaczenie przedsiębiorczości publicznej w jednostce ochrony zdrowia

2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Istota przedsiębiorczości publicznej
2.2.3. Przedsiębiorczość publiczna w jednostkach ochrony zdrowia w ujęciu bibliometrycznym
2.2.4. Modelowe podejście do zarządzania przedsiębiorczego w ochronie zdrowia
2.2.5. Podsumowanie
Literatura

Rozdział 2.3. Innowacje na rynku turystycznym w kontekście polityki turystycznej

2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Rynek turystyczny
2.3.3. Polityka turystyczna
2.3.4. Innowacje na rynku turystycznym
2.3.5. Polityka turystyczna w zakresie innowacji
2.3.6. Rola programów i środków UE w odziaływaniu na innowacje na rynku turystycznym
2.3.7. Podsumowanie
Literatura

Rozdział 2.4. Znaczenie krakowskiego ekosystemu organizacji studenckich

2.4.1. Wprowadzenie
2.4.2. Przegląd literatury
2.4.3. Metodologia badawcza
2.4.4. Wyniki analizy
2.4.5. Dyskusja
2.4.6. Podsumowanie
Literatura

Część III. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Rozdział 3.1. Fundusze europejskie akceleratorem wzrostu innowacyjności polskich firm


3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Od innowacyjnego przedsiębiorstwa do innowacyjnego państwa – przegląd literatury
3.1.3. Innowacyjność małopolskich przedsiębiorstw
3.1.4. Analiza i omówienie wyników badania
3.1.5. Podsumowanie
Literatura

Rozdział 3.2. Źródła finansowania innowacji w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie pandemii COVID-19

3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Innowacje i źródła ich finansowania w polskich przedsiębiorstwach
3.2.3. Metodologia badawcza
3.2.4. Wyniki badania
3.2.5. Dyskusja
3.2.6. Podsumowanie
Literatura

Rozdział 3.3. Bariery w dostępie polskich MśP do publicznego finansowania działań rozwojowych

3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Rodzaje publicznego wsparcia finansowego i ich podział
3.3.3. Bariery w dostępie do publicznego finansowania
3.3.4. Podsumowanie
Literatura

Spis rysunków
Spis tabel

Marcin J. Piątkowski
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Rady Instytutu Ekonomii UEK. Wieloletni wykładowca, certyfikowany tutor akademicki oraz szkoleniowiec, prowadzi także wykłady gościnne na zagranicznych uczelniach. Kierownik własnych grantów badawczych, a także uczestnik wielu projektów naukowych i autor publikacji z zakresu przedsiębiorczości, innowacji, konkurencyjności i rozwoju firm oraz funduszy europejskich. Interesuje się także zagadnieniami związanymi z Przemysłem 4.0 oraz gospodarką cyfrową w kontekście ich oddziaływania na zachowania konsumentów. Ekspert w krajowych i regionalnych programach operacyjnych funduszy europejskich. Prowadzi kursy i szkolenia z przedsiębiorczości oraz projektowania i wdrażania pomysłów biznesowych, także dla nauczycieli. Doradza w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym. Zaangażowany w promowanie i rozwój postaw przedsiębiorczych.

Książki tego autora

Maria Urbaniec
profesor uczelni i kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii i finansów uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, natomiast stopień doktora nauk ekonomicznych i tytuł magistra ? w International Graduate School Zittau w Technische Universität Dresden (Niemcy). Specjalizuje się w problematyce małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorczości, ekoinnowacji, zrównoważonego rozwoju, gospodarce cyfrowej i rynku pracy. Autorka i/lub współautorka ponad 200 publikacji naukowych. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, np. European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB), Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (PSEŚiZN), a także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) i prezesem Zarządu Oddziału PTE w Krakowie.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane