• Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej

Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej

 • Autor: Dariusz Tadeusz Dziuba
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-931-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 212/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiotem rozważań Autora jest nowe zjawisko, jakim jest crowdfunding, czyli metoda finansowania różnorodnych projektów (charytatywnych, kreatywnych, inwestycyjnych itp.) poprzez grupę internetowej społeczności. Jest to perspektywiczna metoda pozyskiwania środków finansowych od rzeszy internautów, w tym inwestorów, i zarządzania nimi według różnych modeli.

Spis treści:
    
Wprowadzenie

1. Przyczynek do ekonomiki crowdfundingu

1.1. Koncepcja crowdfundingu
1.2. Segment rynkowy crowdfundingu i jego specyfika
1.3. Crowdfunding – wielość zastosowań gospodarczych
1.4. Ekonomika crowdfundingu – potrzeba badań
1.5. Cele i obszary badawcze ekonomiki szczegółowej
        
2. Modele finansowania społecznościowego, strategie nagradzania i motywacje
            
2.1. Typologia modeli crowdfundingu
2.2. Strategie wynagradzania
2.3. Motywacje uczestników
        
3. Segment rynkowy crowdfundingu – wydzielanie i pomiar – wyniki badań
        
3.1. Metodyka badań
3.2. Wydzielenie segmentu rynkowego – struktura modelowa
3.3. Statystyki wdrożeń według kontynentów i krajów
3.4. Rozmiary i struktura globalnej wartości
3.5. Segment rynkowy w perspektywie ewolucyjnej
        
4. Modele donacyjne
        
4.1. Model donacyjny bez nagradzania – analiza struktury rynku
4.2. Model donacyjny z nagradzaniem niefinansowym
4.3. Analiza struktury rynku crowdfundingu sponsorskiego
4.4. Przedsprzedaż jako wariant modelu sponsorskiego

5. Modele pożyczek społecznych
        
5.1. Istota pożyczek bezpośrednich
5.2. Wydzielanie i analiza segmentu rynkowego
5.3. Crowdfunding jako model finansowania mikrokredytów
5.4. Segment rynkowy mikrokredytowania i jego specyfika
5.5. Mikrokredyty w rysie historycznym

6. Modele inwestycyjne i hybrydowe
            
6.1. Crowdfunding udziałowy i akcyjny
6.2. Equity-based crowdfunding. Etapy procesu inwestycyjnego
6.3. Community shares i crowdbonds
6.4. Crowdfunding jako metoda inwestowania w nieruchomości
6.5. Inne modele inwestycyjne
6.6. Segment rynkowy crowdinvestingu – struktura i rozmiary
6.7. Modele hybrydowe
        
7. Ekonomika crowdfundingu – efektywność kampanii
            
7.1. Ekonomika crowdfundingu – podstawowe relacje
7.2. Statystyki platformy Ulule.com
7.3. Badanie wskaźników sukcesu na zbiorze platform
7.4. Determinanty efektywnej kampanii crowdfundingowej
7.5. Sukces w kampanii a jej tematyka i lokalizacja, z uwzględnieniem kryterium czasu. Wspieram.to jako studium przypadku
7.6. Efekty owczego pędu, gapowicza i mediów społecznościowych
        
8. Crowdfunding – implikacje ekonomiczne
            
8.1. Crowdfunding w kreowaniu nowych miejsc pracy
8.2. Crowdfunding – implikacje dla firm
8.3. Crowdfunding – korzyści ekonomiczne i ryzyka
            
Zakończenie

Bibliografia

Aneks 1. Identyfikacja aktywnych platform crowdfundingu
Aneks 2. Statystyki platform modelu donacyjnego bez nagradzania
Aneks 3. Statystyki platform modelu donacyjnego z nagradzaniem
Aneks 4. Statystyki platform modelu pożyczek społecznych
Aneks 5. Statystyki platform modelu mikrokredytów
Aneks 6. Statystyki platform modelu inwestycyjnego

prof. dr hab. Józef Oleński:

Monografia profesora Dariusza T. Dziuby (…) jest ważną pozycją na polskim rynku wydawniczym w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jest to pierwsza w Polsce pozycja, w której autor w sposób usystematyzowany omawia nowe zjawisko, jakim jest crowdfunding. Opierając się na reprezentatywnym materiale empirycznym, formułuje podstawy teoretyczne i metodyczne crowdfundingu, hipotezy dotyczące kierunków jego rozwoju w warunkach globalizacji i postępu w dziedzinie technologii informacyjnych oraz wpływu na gospodarkę w skali mikro (podmioty społeczno-gospodarcze) i mezo-ekonomicznej (branże, regiony) (…).

Wiedza z dziedziny crowdfundingu powinna zostać włączona do programów edukacyjnych szkół ekonomicznych jako ważny temat omawiany w ramach przedmiotów dotyczących rynków finansowych. Tematyka ta powinna też obowiązkowo się znaleźć w programach studiów podyplomowych na kierunkach ekonomia i zarządzanie, a w szczególności wszystkich studiów MBA z zakresu finansów oraz informatyki gospodarczej. Z książką tą powinni się także zapoznać menedżerowie instytucji i przedsiębiorstw, fundacji, instytucji prowadzących działalność z wykorzystaniem środków społecznych (charytatywne, kulturalne, oświatowe, organizacje non profit), dla których crowdfunding jest lub może być ważną formą pozyskiwania funduszy i zarządzania nimi, instytucji pośredniczących w takiej działalności oraz instytucji finansowych, zwłaszcza obsługujących osoby fizyczne, gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla projektantów i administratorów informatycznych platform crowdfundingu książka profesora Dziuby to literatura obowiązkowa (…). Powinna znaleźć się (…) we wszystkich dziedzinowych bibliotekach, katedrach i instytutach naukowych zajmujących się ekonomią i zarządzaniem, finansami, administracją i informatyką.

Dariusz Tadeusz Dziuba
prof. dr hab. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Absolwent WNE UW, doktorat z metod semiotyki ekonomicznej (1989), habilitacja z zakresu ekonomiki sektora informacyjnego w gospodarce (1999), tytuł profesora nauk ekonomicznych (2012). Poza UW m.in. Dyrektor Departamentu Szkoleń i Współpracy z Zagranicą Głównego Urzędu Statystycznego (1992/1993), profesor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (2005-2006). Autor ponad 250 publikacji naukowych i opracowań, w tym licznych książek oraz artykułów poświęconych ekonomice sektora informacyjnego w gospodarce, informacji ekonomicznej, elektronicznej bankowości i giełd elektronicznych, tworzenia giełd na ziemiach polskich, nowych technologii informacyjnych w zastosowaniach gospodarczych, ekonomiki crowdsourcingu i crowdfundingu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Segment rynkowy crowdfundingu nieru...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Crowdfunding korporacyjny

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Crowdfunding. Research & Practi...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane