• Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konsumpcji kultury wysokiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konsumpcji kultury wysokiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

 • Autor: Wioletta Małgorzata Florczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-878-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 334/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia porusza problematykę uczestnictwa w kulturze wysokiej oraz uwarunkowań częstotliwości i zakresu konsumpcji kultury wysokiej, do której można m.in. zaliczyć:  przedstawienia operowe, operetkowe, teatralne, balet, koncerty muzyki poważnej, jazzowej, chórów, wystawy w galeriach, a także w muzeach. Autorka w szeroki i całościowy sposób ujmuje zagadnienia odnoszące się do konsumpcji kultury wysokiej oraz jej uwarunkowań. Rozważania teoretyczne dotyczące istoty, roli i rynkowego ujęcia  kultury uzupełniono wynikami badań wtórnych na temat poziomu, jak również struktury konsumpcji kultury wysokiej przez Polaków, jako jednej z aktywności czasu  wolnego oraz wynikami autorskich reprezentatywnych badań pierwotnych na temat częstotliwości i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań konsumpcji kultury wysokiej przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Badania te dostarczyły informacji na temat wpływu m.in. cech demograficznych, ekonomicznych oraz potrzeb i preferencji, a także infrastruktury i działań marketingowych instytucji kultury na konsumpcję kultury wysokiej, która z założenia ma charakter elitarny, a nie masowy, a jej rolą jest nie tylko zaspokajanie określonych potrzeb odbiorców kultury wysokiej, ale również ich kształtowanie. 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. KULTURA JAKO PRZEDMIOT KONSUMPCJI    

1.1. Istota kultury    
1.2. Funkcje i znaczenie kultury    
1.3. Uczestnictwo w kulturze jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych człowieka    
1.4. Związki kultury z konsumpcją    
1.5. Rynkowe ujęcie kultury    

Rozdział 2. UWARUNKOWANIA KONSUMPCJI KULTURY    

2.1. Czynniki kształtujące konsumpcję    
2.2. Potrzeby jako determinanta uczestnictwa w kulturze    
2.3. Demograficzne i społeczno-kulturowe uwarunkowania konsumpcji kultury    
2.4. Ekonomiczne uwarunkowania konsumpcji kultury    

Rozdział 3. PODSTAWY ŹRÓDŁOWE I METODOLOGICZNE BADAŃ KONSUMPCJI KULTURY        

3.1. Cel i zakres badań konsumpcji kultury    
3.2. Źródła informacji na temat konsumpcji kultury    
3.3. Metody badania konsumpcji kultury    
3.4. Mierniki konsumpcji kultury    
3.5. Charakterystyka badań własnych    

Rozdział 4. KONSUMPCJA KULTURY WYSOKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM    

4.1. Uczestnictwo w kulturze jako aktywność czasu wolnego    
4.2. Częstotliwość uczestnictwa mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w kulturze wysokiej w świetle badań własnych    
4.3. Wydatki na kulturę    
4.4. Konsumpcja kultury wysokiej w województwie zachodniopomorskim w świetle wybranych mierników    

Rozdział 5. UWARUNKOWANIA KONSUMPCJI KULTURY WYSOKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

5.1. Potrzeby, preferencje i postawy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w odniesieniu do kultury wysokiej    
5.2. Uwarunkowania demograficzne    
5.3. Uwarunkowania ekonomiczne    
5.4. Infrastruktura kultury jako determinanta konsumpcji kultury wysokiej    
5.5. Działania marketingowe podmiotów kultury i ich wpływ na konsumpcję kultury    

Zakończenie   
Abstract    
Bibliografia   
Spis rysunków, tabel, wykresów i zdjęć    
Załącznik 1. Wzór kwestionariusza ankiety   
Załącznik 2. Aneks statystyczny   
Aneks

Wioletta Małgorzata Florczak
doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Zarządzania i Marketingu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, a następnie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła również architekturę krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od 2005 r. jest pracownikiem samorządowym, obecnie na stanowisku specjalisty ds. funduszy europejskich w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Biurze ds. Sieci Punktów Informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Przyjaciół Szczecina oraz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Autorka publikacji naukowych, uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Książki tego autora

1.    Access and SEN, Inclusive learning opportunities for all young visitors, The British Museum, https://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/access-
_and_sen.aspx, dostęp: 14.01.2018.
2.    Adamowicz E., Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Eko-nomia bez tajemnic, część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.
3.    Aleksander T., Drogi aktywizacji kulturalnej ludzi pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980.
4.    Alexander 7, Historia muru w empiku w CH Kaskada, http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/historia-muru-w-empiku-w-ch-kaskada,2795790,art,t,id,tm.html, dostęp: 05.10.2017.
5.    Angelaki V., Breaking Down Barriers between High and Low: The Case of London’s National Theatre, High Culture and/versus Popular Culture, 18th British Cultural Studies Conference, University of Salzburg, 22–24 listopada 2007 r., http://www.-
w-k.sbg.ac.at/fileadmin/Media/arts_and_aesthetics/Tagungen/High_Pop_Abstracts.pdf, dostęp: 10.01.2018.
6.    Antonides G., Fred van Raaij W., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
7.    Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Gdynia 2002.
8.    Aplikacje mobilne polskich miast, Mobirank, https://mobirank.pl/2013/09/24/
aplikacje-mobilne-polskich-miast/, dostęp: 19.12.2017.
9.    Audience development and marketing, and Grants for the Arts, Information sheet, Arts Council England, Manchester 2016, https://www.artscouncil.org.uk/sites/
default/files/download-file/Audience_development_and_marketing_and_Grants_-
for_the_Arts_Jan2016.pdf, dostęp: 27.04.2018.
10.    Badania marketingowe – po co, jak i kiedy…, Marketing, Regionalny System Innowacji RYBY, Zachodniopomorska Sieć Lokalnych Ośrodków Transferu Technologii i Innowacji, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, http://ryby.rsi.org.pl/index.php/pl/
Marketing/13,42, dostęp: 11.11.2014.
11.    Badania marketingowe, metody gromadzenia informacji, Centrum Ekonomii
i Techniki, EiT – CENTRUM, http://www.eit-centrum.waw.pl/badania-marketingowe-metody-gromadzenia-informacji/, dostęp: 11.11.2014.
12.    Badania marketingowe, Słownik finansowy FinDict, http://www.findict.pl/slownik/badania-marketingowe, dostęp: 03.09.2014.
13.    Badanie budżetu czasu ludności w 2013 r., GUS, Departament Badań Społecznych
i Warunków Życia, Warszawa, 22 sierpnia 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/badanie-budzetu-czasu-ludnosci-w-2013-r-,18,1.html, dostęp: 08.02.2018.
14.    Bambach-Horst E., Kitschen F., Wolf N., Zuschlag Ch., Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe, 3., aktualisierte und überarbeitete Auflage, Herausgegeben von der Lexikonredaktion des Verlags, F.A. Brockhaus, Mannheim–Leipzig 2006.
15.    Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/bdl/app/
strona.html?p_name=indeks, dostęp: 26.08.2014.
16.    Bartkowski J., Przestrzenne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze, Analizy, raporty, opinie, Narodowe Centrum Kultury, Instytut im. A. Mickiewicza, Warszawa 2005.
17.    Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Eko-nomiczne, Warszawa 2007.
18.    Bernatek-Zaguła I., Prawna ochrona dóbr kultury – problemy terminologiczne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, kwartalnik, 2012, nr 4, Adam Marszałek, Toruń 2012.
19.    Bethke H., Ein Klavier für alle, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, artykuł z 10. września 2016 r., http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hochkultur-im-bahnhof-ein-klavier-fuer-alle-14428134.html, dostęp: 10.01.2018.
20.    Białas K., Ogromny sukces Polski! Filharmonia w Szczecinie zdobyła główną nagrodę im. Miesa van der Rohe!, Bryla.pl, http://www.bryla.pl/bryla/1,85298,-
17883412,Ogromny_sukces_Polski__Filharmonia_w_Szczecinie_zdobyla.html, dostęp: 07.10.2017.
21.    Biblioteka przyszłości w Chinach. Futurystyczny budynek liczy prawie 34 tys. mkw., Forbes.pl, artykuł z 3 listopada 2017 r., https://www.forbes.pl/life/futurystycz-
na-biblioteka-w-chinach-mvrdv-pokazuje-zdjecia/r4t8r2q, dostęp: 09.11.2017.
22.    Bielecki M., „Afryka Nowaka” – wystawa na dworcu PKP w Szczecinie, „Głos Szczeciński” - GS24.pl, artykuł z 12 stycznia 2012 r., http://www.gs24.pl/wiadomosci/
szczecin/gal/5646960,afryka-nowaka-wystawa-na-dworcu-pkp-w-szczecinie,-
8573734,id,t,zid.html, dostęp: 07.12.2017.
23.    Bogdanowicz P., Człowiek i przestrzeń. Kultura, przestrzeń, sztuka. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
24.    Bombol M., Dąbrowska A., Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, K.E. Liber, Warszawa 2003.
25.    Bombol M., Słaby T., Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.
26.    Boni M. (red.), Raport „Młodzi 2011”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/mlodzi_2011_07.pdf, dostęp: 28.08.2013.
27.    Budżet czasu ludności 1 VI 2003 – 31 V 2004, GUS, Warszawa 2005.
28.    Budżet czasu ludności 2013 r., część I, GUS, Warszawa 2015.
29.    Budżet czasu ludności 2013 r., część II, GUS, Warszawa 2016.
30.    Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
31.    Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
32.    Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
33.    Budżety gospodarstw domowych w 2015 r., GUS, Warszawa 2016.
34.    Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w 2013 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014.
35.    Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2016.
36.    Bukowska-Floreńska I., Kultura tradycyjna a tożsamość kulturowa społeczności pogranicza, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 1997, nr 1, artykuł opracowany przez Muzeum Historii Polski w celu udostępnienia w bazie internetowej, bazhum.muzhp..pl, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Etnologiczne-
_i_Antropologiczne/Studia_Etnologiczne_i_Antropologiczne-r1997-t1/Studia_Et-
nologiczne_i_Antropologiczne-r1997-t1-s154-158/Studia_Etnologiczne_i_Antro-
pologiczne-r1997-t1-s154-158.pdf, dostęp: 08.06.2018.
37.    Burlita A., Czas jako aspekt zachowań konsumentów, [w:] Handel Wewnętrzny, Rynek – przedsiębiorstwo – konsumpcja – marketing, Tom I, Zachowania konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, maj–czerwiec 2012.
38.    Burlita A., Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
39.    Burlita A., Witek J., Raport z badań na temat uczestnictwa mieszkańców Szczecina i okolic w wybranych formach kultury, [w:] S. Flejterski, E. Roszkowska (red.),
II Międzynarodowa Konferencja Teatry w Europie, Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe, Szczecin 2004.
40.    Burszta W.J., Antropologia kultury, Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
41.    Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
42.    Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
43.    Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
44.    Cebula R., Pawłowski B., Proces badania rynku, Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Proces_badania_rynku, dostęp: 08.05.2014.
45.    Centrum Badania Opinii Społecznej, Czas wolny Polaków, BS/133/2010, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, październik 2010, http://www.-
cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_133_10.PDF, dostęp: 08.02.2018.
46.    Centrum Dialogu Przełomy w 3D, Centrum Dialogu Przełomy, artykuł z serwisu prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
z 9 stycznia 2018 r., http://przelomy.muzeum.szczecin.pl/aktualnosci/51-aktualnoci/1077-centrum-dialogu-przelomy-w-3d.html, dostęp: 14.01.2018.
47.    Ceny w gospodarce narodowej w 2013 r., GUS, Urząd Statystyczny w Opolu, Warszawa 2014 (wydanie roczne).
48.    Chochorowska A., Instytucje kultury i uczestnictwo Polaków w życiu kulturalnym, Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Kultury, Ustroń, 16 stycznia 2010, www.ae.krakow.pl/~gap/doki/30sympozjum/Instytucje_kultury.ppt, dostęp: 02.10.2014.
49.    Chwin S., Po co nam kultura?, Instytut Obywatelski, artykuł z 1 kwietnia 2013 r., http://www.instytutobywatelski.pl/2392/komentarze/czy-kultura-jest-nam-do-zycia-koniecznie-potrzebna, dostęp: 01.12.2013.
50.    Cicerchia A., La partecipazione, la pratica e consumo culturale dei gruppi sociali in Italia, „Statistica&Società”, Rivista quadrimestrale per la diffusione della cultura statistica, artykuł z 1 lipca 2017 r., http://www.rivista.sis-statistica.org/cms/
?p=490, dostęp: 14.01.2018.
51.    Ciechanowicz J., Rzym, Ludzie i budowle, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.
52.    Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K., Czas wolny – czasem konsumpcji? Pań-stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
53.    Culture statistics – cultural participation by socioeconomic background, Eurostat. Statistics Explained, European Commission, November 2017, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_participation_by_socioeconomic_background, dostęp: 09.03.2018.
54.    Culture statistics – frequency and obstacles in participation, Eurostat, Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture-
_statistics_-_frequency_and_obstacles_in_participation, dostęp: 15.02.2018.
55.    Cyceron, Rozmowy Tuskulańskie, [w:] Cyceron, Pisma Filozoficzne, t. 2, PWN, Warszawa 1960.
56.    Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2000, Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2001, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2000.pdf, dostęp: dostęp: 02.10.2014.
57.    Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2003, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządza-nia, Warszawa 2003, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_20-
03.pdf, dostęp: dostęp: 02.10.2014.
58.     Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2005, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządza-nia, Warszawa 2005, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_20-
05.pdf, dostęp: 02.10.2014.
59.    Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2007, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządza-nia, Warszawa 2007, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_20-
07.pdf, dostęp: 02.10.2014.
60.    Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządza-nia, Warszawa 2009, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_20-
09.pdf, dostęp: 02.10.2014.
61.    Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządza-nia, Warszawa 2011, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/5/issue/3#art214, dostęp: 05.02.2018.
62.    Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządza-nia, Warszawa 2013, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1, dostęp: 05.02.2018.
63.    Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządza-nia, Warszawa 2015, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_20-
15.pdf, dostęp: 05.02.2018.
64.    Czerwiński M., Kultura i jej badanie, Wydawnictwo im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
65.    Czerwiński M., Kultura i jej badanie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wy-dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971.
66.    Czubkowska S., Kino, teatr, książki – tego Polak nie potrzebuje. Ma telewizor, Dziennik.pl, Kraj, artykuł z 26 września 2013 r., http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/438897,w-koszyku-kulturalnym-polaka-ciazy-telewizja-i-telewizor.html, dostęp: 29.09.2013.
67.    Czy Polacy mają wolny czas?, Libentis, http://libentis.pl/blog/2014/10/02/badanie_pazdz2014/, dostęp: 03.01.2015.
68.    Dach Z, Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2015.
69.    Dane z Banku Danych Lokalnych, GUS, US w Szczecinie, dostęp: 22.11.2016, 22.08.2017 oraz 23.09.2017.
70.    Davignon E. i in., Języki są ważne dla przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwa osiągają lepsze wyniki dzięki znajomości języków, Zalecenia Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności ustanowionego przez Komisję, Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007.
71.    Dietl J., Marketing, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
72.    Digital Koncert Hall, Berliner Philharmoniker, http://www.digitalconcerthall.com/, dostęp: 01.02.2014.
73.    DiMaggio P., Constructing and organizational fields as professionals’ Project: US Art. Museum, [w:] W. Powell, P. DiMaggio (red.), The new institutionalism in organizational analysis, University of Chicago, Chicago 1991.
74.    Dobowy budżet czasu ludności 1996, GUS, Warszawa 1998.
75.    Drajer A., PR i marketing w kulturze i sztuce, Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej, http://media-work.pl/pr-i-marketing-w-kulturze/, dostęp: 10.10.2016.
76.    Dudek H., Koszela G., Landmesser J., Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych, [w:] M. Wasilewski (red.), Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 97, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
77.    Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo SMS, Kraków 2000.
78.    Durando F., Grecja antyczna, Kolebka zachodniej cywilizacji, Wielkie cywilizacje, Ediciones Folio, Barcelona 2007.
79.    Dziadowiec J., Tradycyjne show, czyli sceniczny przekaz tradycji na przykładzie regionalnych oper ludowych, [w:] P. Plichta (red.), Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
80.    Działalność instytucji kultury w Polsce w 2013 r., GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa, 23 lipca 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/dzialalnosc-instytucji-kultury-w-polsce-w-2013-r-,3,5.html, dostęp: 05.02.2018.
81.    Działania marketingowe – zestawienie i przykłady, CONSIDER, analiza danych
– marketing – e-commerce, http://consider.pl/dzialania-marketingowe-zestawienie-i-przyklady/, dostęp: 20.03.2018.
82.    Dziechcińska H., Ludyzm, Panorama Literatury Polskiej, http://panoramaliteratury.pl/index.php?action=entry&what=538, dostęp: 04.12.2013.
83.    Dzieje zajezdni, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, http://muzeumtechniki.eu/o-muzeum/dzieje-zajezdni/, dostęp: 06.01.2018.
84.    Dziubińska-Michalewicz M., Kojder A., Uczestnictwo w kulturze mieszkańców Polski, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Raport, nr 215, Warszawa, maj 2003 r., http://biurose.sejm.-
gov.pl/teksty_pdf_03/r-215.pdf, dostęp: 07.06.2018.
85.    Dąbrowska A., Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych, [w:] A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, T. Słaby, J. Witek, Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.
86.    Dąbrowski W., Uwarunkowania rozwoju kultury, [w:] Z. Jarmoszuk, II Ogólno-polski Kongres „Kultura – Gospodarka – Media. Społeczne i ekonomiczne uwa-runkowania rozwoju kultury”. Narodowe Centrum Kultury, Kraków, 9–10 paź-dziernika 2003 r.
87.    East R., Wright M., Vanhuele M., Zachowania konsumentów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
88.    Fatyga B., Wskaźnik relatywizowany. Wydatki na kulturę miast wojewódzkich
w stosunku do ogółu wydatków gmin i powiatów grodzkich w województwach,
w latach 1999-2012, w złotych, http://ozkultura.pl/sites/default/files/wskazniki/wydatki%20na%20kulturę%20miast%20wojewódzkich%20w%20stosu-
nku%20do%20wydatków%20w%20województwach%20wykresy%20w%20-
latach.pdf, dostęp: 17.05.2016.
89.    Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Inwestycje zakończone – współfinansowane z funduszy zewnętrznych, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50837.asp?soid-
=81515268CB644C9E970C8C3F4018E0CE#!prettyPhoto, dostęp: 01.11.2017.
90.    Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
91.    Finanse kultury w latach 2007-2015, Studia i analizy statystyczne, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2016.
92.    Firych P., Wybrane czynniki powodzenia organizacji imprez kulturalnych w świetle wyników badań empirycznych, [w:] Ł. Wróblewski (red.), Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, Adam Marszałek, Toruń 2017.
93.    Florczak W., Uczestnictwo młodych ludzi w kulturze wyższej [w:] Handel Wewnętrzny, Rynek – przedsiębiorstwo – konsumpcja – marketing, Tom I, Zachownia konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur, Warszawa, maj-czerwiec 2012.
94.    Florczak W., Uwarunkowania i częstotliwość uczestnictwa Polaków w kulturze
– wybrane problemy, [w:] A. Roguska, M. Danielak-Chomać, M.J. Dyrda (red.), Edukacja kulturowa, Oczekiwania i potrzeby, Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „SZANSA” przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach, Siedlce 2012.
95.    Florczak W., Uwarunkowania uczestnictwa w wybranych formach kultury, [w:]
J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak, Zadania współczesnej humanistyki, Człowiek i Nauka, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Kraków 2012.
96.    Florida R., The Rise of the Creative Class, „The Washington Monthly”, May 2002, http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0205.florida.html, dostęp: 04.12.2013.
97.    Galeria Bezdomna w Szczecinie, Radio Szczecin, http://radioszczecin.pl/1,178-
16,galeria-bezdomna-w-szczecinie, dostęp: 12.04.2014.
98.    Galeria Bezdomna, wSzczecinie.pl, https://www.wszczecinie.pl/galeria_bezdom-
na,id-19680.html, dostęp: 05.12.2017.
99.    Galeria Prezydencka, Szczecińska Agencja Artystyczna, http://saa.pl/galeria-prezydencka, dostęp: 05.12.2017.
100.    Galeria zdjęć wnętrza Opery, Nasz teatr, Opera na Zamku w Szczecinie, http://www.opera.szczecin.pl/2016-03-01-11-13-12/wnetrze-opery#!toalety_-
poziom_2_1, dostęp: 06.10.2017.
101.    Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2001.
102.    Garbarski L. (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
103.    Garbarski L. (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
104.    Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
105.    Gardocka A., Miejsce kultury w gospodarce, Instytut Wiedzy i Innowacji, http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki_polecane/15_przemiany_i_-
perspektywy_przedsiebiorstw_1/r02.pdf, s. 28-29, dostęp: 27.05.2013.
106.    Gazda Z., Poradnik metodyczny i przewodnik bibliograficzny do pisania prac dyplomowych na kierunku ekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2005.
107.    Głowacki J., Hausner J. i inni, Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2009 r., Narodowe Centrum Kultury, http://www.nck.pl/badania/raporty/finansowanie-kultury-i-zarzadzanie-instytucjami-kultury, dostęp: 02.10.2014.
108.    Goodman N., Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
109.    Górczyński J., Proces informacyjny, Prezentacja, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, http://www.wszim-sochaczew.edu.pl/download/ProcesyInformacyjne/ProcesyZjazd1_2.pdf, do-stęp: 02.10.2014r.
110.    Gruchoła M., Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze”, tom I
– 2010, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2010.
111.    Grzega U., Ocena transformacji polskiej gospodarki w oparciu o mierniki kon-sumpcji, XVII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Zarządzanie Gospodarką
w XXI w., 27–29 września 2012 r., Kulice, http://www.konferencja.edu.pl/Files/ConfXV/Reports/PDF/Grzega%20Urszula%20-%20Ocena%20transformacji%20polskiej%20gospodarki%20w%20oparciu%20o%20mierniki%20konsumpcji.pdf, dostęp: 17.11.2014.
112.    Grzega U., Unowocześnianie konsumpcji gospodarstw domowych, [w:] E. Kieżel,
S. Smyczek (red.), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania kon-sumpcji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
113.    Grzywińska-Rąpca M., Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/8, Sopot 2011, http://jmf.wzr.pl/pim/
2011_4_8_31.pdf, dostęp: 17.03.2018.
114.    Habrajska G., Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica, 2005, nr 7, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/
element/bwmeta1.element.hdl_11089_9419/c/92-125.pdf, dostęp: 07.06.2018.
115.    Hańderek J., Sztuka w muzeum wyobraźni, [w:] F. Chmielowski, A.J. Nowak (red.), „Estetyka i Krytyka” 2011, nr 21 (2), Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Uniwersytet Gdański, wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
116.    Hierarchiczna teoria potrzeb Maslowa, Notatki w Kratki, http://wirtualny-zeszyt.blogspot.com/2013/01/hierarchiczna-teoria-potrzeb-maslowa.html, dostęp: 10.04.2014.
117.    Hirsch P.M., Cultural industry revisited, „Organization Science” 2000, vol. 11, no. 3.
118.    Hiufu Wong M., All-white and futuristic: Tianjin’s stunning new library looks out of this world, One square meter, CNN travel, artykuł z 22 listopada 2017 r., https://edition.cnn.com/travel/article/tianjin-china-library/index.html, dostęp: 05.04.2018.
119.    Hochkultur in der Obsthalle, „Berliner Zeitung”, artykuł z 12 lipca 2014 r., https://www.berliner-zeitung.de/hochkultur-in-der-obsthalle-3764688, dostęp: 11.01.2018.
120.    Holandia – rządowy raport na temat VAT na książki, Rynek, 1. portal księgarski: Ksiazka.net.pl – czytaj, dyskutuj, polecaj, artykuł z 13 lipca 2009 r., http://
www.ksiazka.net.pl/?id=archiwum09&uid=17544, dostęp: 20.12.2014.
121.    Hołda J., Finansowanie działalności kulturalnej. Dotacje na działalność kulturalną, Narodowe Centrum Kultury, http://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/
kultura-sie-liczy-/zarzadzanie-kultura/finansowanie-dzialalnosci-kulturalnej-
-dotacje-na-dzialalnosc-kulturalna, dostęp: 25.03.2018.
122.    Hołda J., Obowiązki państwa w obszarze kultury, Kadra Kultury, Narodowe Centrum Kultury, 20 października 2011, http://nck.pl/zarzadzanie-kultura/294557-
-obowiazki-panstwa-w-obszarze-kultury/, dostęp: 10.07.2016.
123.    Hołda J., Obowiązki państwa w obszarze kultury, Zarządzanie kulturą, Kurs na kulturę, http://www.kursnakulture.pl/artykuly/102076-obowiazki-panstwa-w-obszarze-kultury-.html, dostęp: 01.12.2013.
124.    Horodek I., Polska brawo! Najpiękniejszy budynek Europy ostatnich dwóch lat cieszy duszę w Szczecinie!!! Filharmonia w Szczecinie, TRANSCENDENCJA, https:/
/iwonahorodek.files.wordpress.com/2015/05/filharmoniaszczecin.jpg, dostęp: 07.12.2017.
125.    http://13muz.eu/, dostęp: 12.04.2014.
126.    http://filharmonia.szczecin.pl/bilety, dostęp: 25.05.2016–29.05.2017.
127.    http://muzeum.szczecin.pl, dostęp: 26.05.2016.
128.    http://www.btd.koszalin.pl/bilety.php?CENNIK, dostęp: 25.05.2016.
129.    http://www.ksiaznica.szczecin.pl, dostęp: 25.05.2016 i 16.10.2017.
130.    http://www.opera.szczecin.pl, dostęp: 25.05.2016.
131.    http://zamek.szczecin.pl, dostęp: 12.04.2014 i 25.05.2016.
132.    https://pl-pl.facebook.com/DeutscheOperBerlin, dostęp: 20.12.2017.
133.    https://pl-pl.facebook.com/filharmoniakoszalinska, dostęp: 20.12.2017.
134.    https://pl-pl.facebook.com/GaleriaORIENT, dostęp: 20.12.2017.
135.    https://pl-pl.facebook.com/Miejska-i-Powiatowa-Biblioteka-Publiczna-im-Cypriana-Kamila-Norwida-116457781761959/, dostęp: 20.12.2017.
136.    https://pl-pl.facebook.com/operanarodowa, dostęp: 20.12.2017.
137.    https://pl-pl.facebook.com/OperaNaZamku, dostęp: 20.12.2017.
138.    https://pl-pl.facebook.com/sydneyoperahouse, dostęp: 20.12.2017.
139.    https://pl-pl.facebook.com/TeatrPolskiWSzczecinie, dostęp: 20.12.2017.
140.    https://www.facebook.com/Bałtycki-Teatr-Dramatyczny-w-Koszalinie-13069-
7433647170/, dostęp: 20.12.2017.
141.    https://www.facebook.com/FilharmoniaSZN, dostęp: 20.12.2017.
142.    https://www.facebook.com/Filia-Biblioteki-Publicznej-w-Żółwiej-Błoci-1649-
862051985576/, dostęp: 20.12.2017.
143.    https://www.facebook.com/ksiaznicapomorska, dostęp: 20.12.2017.
144.    https://www.facebook.com/MetOpera/, dostęp: 20.12.2017.
145.    https://www.facebook.com/Muzeum-Techniki-i-Komunikacji-w-Szczecinie-112164515490947/, dostęp: 20.12.2017.
146.    https://www.facebook.com/operadeparis, dostęp: 20.12.2017.
147.    https://www.facebook.com/teatro.alla.scala, dostęp: 20.12.2017.
148.    https://www.facebook.com/wiener.staatsoper, dostęp: 20.12.2017.
149.    Ilczuk D., Krzysztofek K., Znaczenie kompetencji kulturowych dla budowania kreatywności i kapitału intelektualnego Europy, Fundacja Pro Cultura, Warszawa 2011.
150.    Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2014 r., GUS, Warszawa, 24 marca 2014 r., http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/OZ_inform_o_syt_-
spol-gosp_kraju_2m_2014.pdf (wydanie miesięczne), dostęp: 02.10.2014.
151.    Informator dla rodziców osób z autyzmem, województwo zachodniopomorskie 2009 r., Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Wsparcie osób z au-tyzmem”, Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, grudzień 2009, aktualizacja informatora w ramach projektu „Od wy-kluczenia do integracji – w obronie podstawowych praw osób z autyzmem” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współ-
pracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, aktualizacja częściowa – luty 2014 r.
152.    Instytucje kultury w Polsce w 2009 r., GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie – Ośrodek Statystyki Kultury, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/
gus/KTS_Instytucje_kultury_w_Polsce_2010.pdf, dostęp: 03.09.2013.
153.    Jagiełło M., Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, 15 kwietnia 2005 r., http://www.akcentpismo.pl/pliki/nr4.05/kultura_wysoka2.html, dostęp: 21.01.2014.
154.    Jakość życia w Polsce, Edycja 2017, GUS, Warszawa 2017.
155.    Jak się masz kulturo…? Strona powiatu olsztyńskiego, http://www.powiat-olsztynski.pl/t2/index.php?page=lyna6, dostęp: 09.06.2013.
156.    Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
157.    Jarco M., Najwyższa półka, tygodnik „Wprost”, 1999, nr 45 (884), https://www.-
wprost.pl/tygodnik/6987/Najwyzsza-polka.html, dostęp: 01.06.2018.
158.    Jarosz U., Teatr jednego widza – Gdy sztuka schodzi do piwnic, Polregio.eu, http://www.polregio.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=177:teatr-jednego-widza-gdy-sztuka-schodzi-do-piwnic&catid=30:felietony&Itemid=18, dostęp: 10.11.2013.
159.    Jaroszyński P., Kultura i cywilizacja na przestrzeni dziejów. Strona autorska prof. dr hab. P. Jaroszyńskiego, http://www.piotrjaroszynski.pl/felietony-wywiady/
kultura-i-cywilizacja-na-przestrzeni-dziejow.html, dostęp: 25.05.2013.
160.    Jasiński J., Rolno-spożywcze produkty regionalne w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Z. Jarmoszuk, II Ogólnopolski Kongres „Kultura – Gospodarka – Media. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury”. Narodowe Centrum Kultury, Kraków, 9–10 października 2003 r.
161.    Jawor A., Kultura w mieście idealnym, Kultura -Zamość - uczestnictwo w kulturze, Korporacja Polonia, Warszawa 2009.
162.    Jedlewska B., Marketing w działalności podmiotów kultury – aktualne wyzwania, problemy i doświadczenia, Zarządzanie w kulturze, tom 7, UJ, Kraków 2006.
163.    Jędryka W., Kultywowanie tradycji ludowych w społecznościach lokalnych, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, http://www.modr.pl/sub.php?mb=132-
&t=232, dostęp: 09.06.2013.
164.    Jędrysiak T., Wiejska turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
165.    Jhally S., The political economy of culture, [w:] I. Angus, S. Jhally (red.), Cultural politics in contemporary America, Publisher, New York – London 1989.
166.    Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
167.    Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
168.    Kalejdoskop kultur, Łemkowie, http://www.kalejdoskopkultur.pl/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=9&Itemid=19, dostęp: 03.02.2014.
169.    Kaleta K., Marketing kultury i jego specyfika, „Marketing i Rynek” 2003, nr 10.
170.    Kalisiewicz D. (red.), Encyklopedia PWN, tom VI: Kul-Mon, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
171.    Kalkulator do szacowania wielkości próby, Partner in Business Strategies, http://pbs.pl/x.php/1,139/dobor-proby.html, dostęp: 26.08.2014.
172.    Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1999.
173.    Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
174.    Karczyński K., Kurs Statystyka, eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning Krystian Karczyński, Police 2013, dostęp: 30.08.2016.
175.    Karśnicki A., Odbudujemy Stare Miasto! Radni zgadzają się na rewolucyjne zmiany [PLANY], Gazeta.pl, Szczecin, artykuł z 9 kwietnia 2013 r., http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13707695,Odbudujemy_Stare_Miasto__Radni_zgadzaja_sie_na_rewolucyjne.html, dostęp: 11.11.2013.
176.    Karwowski L., 11. Europejska Noc Muzeów 2016 (program), 21/5/2016, Muzeum Narodowe w Szczecinie, http://www.muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/357-11-europejska-noc-muzeow-2016-program.html, dostęp: 16.02.2018.
177.    Kasprzyk B., Leszczyńska M., Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty Rozwoju Regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Zeszyt nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-28, dostęp: 15.03.2018.
178.    Kiełczewski D., Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej, „Ekonomia i Środowisko”, 2007, nr 2 (32)
179.    Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
180.    Kieżel E. (red.), Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000.
181.    Kłoskowska A., Kultura masowa, PWN, Warszawa 1980.
182.    Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
183.    Kmita J., O kulturze symbolicznej, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1982.
184.    Kocowski T., Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław 1982.
185.    Kolb B.M., Marketing for Cultural Organisations. New Strategies for Attracting Audiences to Classical Music, Dance, Museums, Theatre and Opera, Thomson Learning, Cork 2005.
186.    Konsumpcja prywatna hamuje, Ekonomia, „Rzeczpospolita” z 26 lipca 2012 r., http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/919058.html, dostęp: 11.11.2013.
187.    Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa 1991.
188.    Kopycińska D. (red.), Mikroekonomia, KADRUK, Szczecin 2005.
189.    Kos-Łabędowicz J., Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta, C.H. Beck, Warszawa 2015.
190.    Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
191.    Kotler P., Armstrong G., Principles of Marketing, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 2001.
192.    Kotler P., Keller K., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014.
193.    Kotler P., Scheff J., Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts, Harvard Business School Press, Boston 1997.
194.    Kowalewska A., Uczestnictwo Polaków w kulturze, Pentor, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/upload_module/wysiwyg/publikacje/2005/artykuly/uczestnictwo%20polakow%20w%20kulturze%20wspolczesnej.pdf, dostęp: 03.01.2015.
195.    Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym, Eseje psychologiczne, PWN, Warszawa 1988.
196.    Krajewska E., Leszek Kołakowski czyli filozof o Europie, TwojaEuropa.pl, Jeden portal - cała Europa, http://www.twojaeuropa.pl/1968/leszek-kolakowski-czyli-filozof-o-europie, dostęp: 25.05.2013.
197.    Kramer J., Konsumpcja, prawidłowości, struktura, przyszłość, Państwowe Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
198.    Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 1997.
199.    Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
200.    Kroeber A.L., Kluckhohn C., Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, Peabody Museum, Cambridge 1952.
201.    Król M., Susabowska K., Konsumpcja piwa wśród studentów (na przykładzie Politechniki Śląskiej), Raporty z badań, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, http://socius.polsl.pl/wp-content/uploads/raport.pdf, dostęp: 28.03.2014.
202.    Kuczyńska A., Ukryte formy transcendencji a potrzeba jej eksplikacji. Filozofia nadziei i sztuka, [w:] A. Kuczyńska, Ukryte formy transcendencji a potrzeba jej eksplikacji: filozofia nadziei i sztuka, „Sztuka i Filozofia”, 1994, nr 9, artykuł zdigitalizowany, opracowany i udostępniony przez Muzeum Historii Polski, bazhum.-
muzhp.pl, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Sztuka_i_Filozofia/Sztuka_i_Fi-
lozofia-r1994-t9/Sztuka_i_Filozofia-r1994-t9-s59-68/Sztuka_i_Filozofia-r1994-t9-s59-68.pdf, dostęp: 30.03.2018.
203.    Kultura polityczna, Kultura, http://www.kultura.feoty.pl/kultura-polityczna.php, dostęp: 27.05.2013.
204.    Kultura w 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
205.    Kultura w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
206.    Kultura w 2010 r., GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa 2011.
207.    Kultura w 2012 r., GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa 2013.
208.    Kultura w 2013 r., GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa 2014.
209.    Kultura w 2015 r., GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa 2016.
210.    Kułakowska K., W małym kinie, Raport z dużych miast, Platforma kultury, http://www.platformakultury.pl/artykuly/128713-w-malym-kinie-raport-z-duzych-miast-.html, dostęp: 28.03.2014.
211.    Kuraszkiewicz M.R., Technologia a przemysły kultury, [w:] J. Szomburg (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, IBnGR, Warszawa 2002.
212.    Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Prentice Hall International, Warszawa 1991.
213.    Legierska A., Szklane domy polskiej kultury, Culture.pl, http://culture.pl/pl/artykul/szklane-domy-polskiej-kultury#second-menu-1, dostęp: 07.10.2017.
214.    Levitas R., Pantazis C., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsisos D., The Multi Dimensional nature of Social Exclusion, University of Bristol, Bristol 2007.
215.    Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł., Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Wstęp do analizy problemu, Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Narodowe Centrum Kultury, Obserwatorium Kultury, Warszawa 2010, http://ibs.org.pl/
site/upload/publikacje/ObserwatoriumKultury/znaczenie%20gospodarcze%20-
sektora%20kultury%20-%20raport%20IBS.PDF, dostęp: 01.10.2013 i 19.11.2013.
216.    Lipovetsky G., Llosa M.V., Alta cultura o cultura di massa? Convarsazione tra Mario Vargas Llosa e Gilles Lipovetsky, „Lettera internazionale”, artykuł z 8 stycznia 2014 r., http://www.eurozine.com/alta-cultura-o-cultura-di-massa/, dostęp: 11.01.2018.
217.    Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2010 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011.
218.    Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2013 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014.
219.    Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2016 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2017.
220.    Łyszyk A., Pawłowska M., Zakres uczestnictwa mieszkańców Szczecina w życiu kulturalnym jako przykład realizacji potrzeb wyższego rzędu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, http://usfiles.us.szc.pl/pliki/
plik_1100082518.doc, dostęp: 01.09.2013.
221.    Magiera-Jarzembek I., Wielka włóczęga, „Prestiż Magazyn Szczeciński”, http://
www.prestizszczecin.pl/magazyn/23/ludzie/wielka-wloczega, dostęp: 06.12.2017.
222.    Magnuszewska J., Źródło i funkcje religii, Po Prostu Odczarowanie, Salon 24, Niezależne forum publicystów, http://ppo.salon24.pl/435907,zrodlo-i-funkcje-religii, dostęp: 09.06.2013.
223.    Maison D., Techniki projekcyjne w badaniach ewaluacyjnych, Ewaluacja, VI Konferencja Ewaluacyjna, Warszawa, 13–14 grudnia 2010 r., http://slideplayer.pl/
slide/827453/, dostęp: 05.02.2018, slajd 4.
224.    Małachowska M., Konsument na rynku usług kulturalnych, [w:] G. Rosa (red.), Konsument na rynku usług, C.H. Beck, Warszawa 2015.
225.    Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001, GUS, Warszawa 2001.
226.    Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, GUS, Warszawa 2014.
227.    Małysa-Kaleta A., Czynniki kulturowe i społeczne determinujące zachowania konsumentów, [w:] E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
228.    Mamy gry edukacyjne dla najmłodszych, Kto chce zostać mechanikiem lub motorniczym?, Muzeum Techniki i Komunikacji, Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, http://
muzeumtechniki.eu/aktualnosci/15/mamy-edukacyjne-gry-dla-najmlodszych/, dostęp: 17.10.2017.
229.    Mapa Wydatków Państwa 2015, Pierwszy przegląd wydatków państwa, http://www.-
mapawydatkow.pl/mapa-wydatkow-panstwa-2015/, dostęp: 05.02.2018.
230.    Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia, Podstawowe problemy, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
231.    Marciszewski W., Kultura duchowa a kultura materialna, Calculemus, Dynamika Cywilizacji, 2012 r., http://calculemus.org/CA/fil-polit/duch-mat.html, dostęp: 01.06.2018.
232.    Markowski A., Nowa encyklopedia powszechna, T. III, PWN, Warszawa 1995.
233.    Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
234.    Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
235.    Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo, Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury; współpraca, opracowanie polskiej wersji i wstęp Wróblewska H., przełożył Wajs A., Fundacja Aletheia, Warszawa 2006.
236.    Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
237.    Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe, Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
238.    Michalski E., Przewodnik do studiowania (aneks internetowy do książki E. Michalskiego, Marketing. Podręcznik akademicki), Wydawnictwo Naukowe PWN, http://aneksy.pwn.pl/marketing/?id=11, dostęp: 23.08.2013.
239.    Miczyńska-Kowalska M., Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich – zarys problematyki, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2001, http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2001&tom=26&sectio=I&numer_artykulu=09&zeszyt=0, dostęp: 29.03.2014.
240.    Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość, Zamość kwiecień 2008 roku, http://zalaczniki.ops.pl/dz1/id60_24.pdf, dostęp: 12.04.2014.
241.    Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa, Fenomen, potencjał, perspektywy. KMB DRUK oraz GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
242.    Miśkowiec R., Czy brak sali koncertowej wykończy rabczańską scenę muzyczną? Gorce 24, Gorczański Portal Informacyjny, http://gorce24.pl/informacje/2413/
Czy_brak_sali_koncertowej_wykonczy_rabczanska_scene_muzyczna, dostęp: 01.02.2014.
243.    Mowen J.C., Consumer Behavior, Macmillan Publishing Co., New York-London 1987.
244.    Mruk H. (red.), Analiza rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
245.    Muzeum Techniki i Komunikacji – Pojazdy Szczecin, Kultura dostępna, https://kulturadostepna.pl/on-line/aplikacje-mobilne, dostęp: 19.12.2017.
246.    Mynarski S. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
247.    Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
248.    Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/4fac4108437d4939b6940d8f79-
df2122NarodowaStrategiaRozwojuKultury.pdf, dostęp: 12.06.2013.
249.    Naumowicz K., Turystyka. Zagadnienia teoretyczne. Skrypt dla studentów kierunku ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
250.    Négrier E., Bonet L., Guérin M., Music Festivals, a Changing World, Michel De Maule, Paris 2013.
251.    New Augmented Reality App launched at The British Museum, what to do with the kids.co.uk, https://www.whattodowiththekids.co.uk/content/blog/the-british-museum-gamar.jpg, dostęp: 19.12.2017.
252.    Niemczyk A., Zachowania Europejczyków w czasie wolnym (wybrane problemy), [w:] G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing, Trendy, działania, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008.
253.    Niemczyk D., Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej – przykład działalna rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, [w:] Z. Jarmoszuk, II Ogólnopolski Kongres „Kultura – Gospodarka – Media. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury”, Narodowe Centrum Kultury, Kraków, 9–10 października 2003 r.
254.    Noga M., Kultura a ekonomia, CeDeWu, Warszawa 2014.
255.    Nowalska D., Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. K. Wódz, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Katowice 2007, http://www.sbc.org.pl/Content/4452/doktorat2693.pdf, dostęp: 10.11.2013.
256.    Nowe techniki i materiały, postęp, historia, kultura! Sztuka-nowoczesna.pl, Obrazy nowoczesne, http://sztuka-nowoczesna.pl/2011/03/nowe-techniki-i-materialy-postep-historia-kultura/, dostęp: 12.05.2013.
257.    Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 marca 2016 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r., GUS, http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-dochodu-rozporzadzalnego-na-1-osobe-ogolem-w-2015-r-,294,2.html, dostęp: 03.07.2016.
258.    Odorowicz A., Fundusze strukturalne w systemie finansowania kultury w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [w:] Z. Jarmoszuk, Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, II Ogólnopolski Kongres Kultura-Gospodarka-Media, Kraków, 9–10 października 2003 r.
259.    O Jarmarku Jakubowym, Jarmark Jakubowy, 25–28 lipca 2013 r., http://jarmarkjakubowy.pl/o-jarmarku-jakubowym/, dostęp: 11.11.2013.
260.    Opracowania/raporty, Kultura się liczy!, http://kulturasieliczy.pl/opracowania-raporty/, dostęp: 02.10.2014.
261.    O’Shaughnessy J., Dlaczego ludzie kupują, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
262.    O sztukach wszelakich – kultura artystyczna, Akademia Sztuki i Kultury, http://www.akademia-kultury.edu.pl/slownik/kultura%20artystyczna/421.html, dostęp: 27.05.2013.
263.    Otwieracz, Projekty, Teatr Współczesny w Szczecinie, ,http://www.wspolczesny.-
szczecin.pl/103,otwieracz.html, dostęp: 12.04.2014.
264.    Pawelska-Skrzypek G., Miejsce kultury w strategiach rozwoju województw i miast wojewódzkich [w:] Z. Jarmoszuk (red.), Kultura-gospodarka-media, Społeczne
i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, II Ogólnopolski Kongres, Kraków, 9–10 października 2003 r., Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2003.
265.    Pawlicka K., Wykorzystanie komunikacji marketingowej do budowania relacji instytucji kultury z najbliższym otoczeniem, [w:] Ł. Wróblewski (red.), Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, Adam Marszałek, Toruń 2017.
266.    Pfaff D., Badania rynku, Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, BC.edu, Warszawa 2010.
267.    PIĘKNO - doświadczenie wewnętrznego odbicia duszy, Fronda.pl, http://www.fron-
da.pl/blogi/bliskosc-i-oddalenie-czyli-z-bieszczadzkiej-perspektywy/piekno-doswiadczenie-wewnetrznego-odbicia-duszy,27434.html, dostęp: 09.06.2013.
268.    Piwek A., E-marketing wyzwaniem kultury, Nowy Marketing, http://nowymarketing.pl/a/100,e-marketing-wyzwaniem-kultury, dostęp: 12.04.2014.
269.    Podedworna H., Kultura i jej rola w życiu społecznym, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kaso/download/3.%20Kultu-
ra.pdf, dostęp: 28.05.2013.
270.    Pojęcie i znaczenie kultury, Lamb’s Word, http://www.lambsworld.marusz.net/
?txt=58, dostęp: 16.05.2013.
271.    Polacy najbardziej zapracowanym narodem, Ile pracują Polacy i co robią w czasie wolnym? Fakt.pl, http://www.fakt.pl/ile-pracuja-polacy-i-co-robia-w-czasie-wolnym,artykuly,423652,1.html, dostęp: 03.01.2015.
272.    Polak i kultura – jak spędzamy wolne popołudnia? Wiadomości, Wirtualna Polska, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Polak-i-kultura-jak-spedzamy-wolne-popoludnia,wid,16926376,wiadomosc.html?ticaid=114294, dostęp: 03.01.2015.
273.    Poleszczuk J. i in., Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok 2012, http://www.obserwatoriumkultury.pl/
files/study/diagnozapartycypacjiwkulturzewwojewdztwiepodlaskim.pdf, dostęp: 26.01.2014.
274.    Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Produkt tradycyjny i lokalny
– przykłady dobrych praktyk, http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/
o-nas/polska-izba-produktu-regionalnego-i-lokalnego, dostęp: 03.05.2018.
275.    Portal Gminy Puńsk, Kalendarz litewskich imprez kulturalnych 2013, http://
www.punsk.com.pl/wordpress/kalendarium-litewskich-imprez-kulturalnych/, dostęp: 03.02.2014.
276.    Potrzeby ludzkie i źródła ich powstawania, Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu, Ekonomia, Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu, artykuł z 28.01.2010 r., http://www.zset.pl/edu/node/19, dostęp: 08.06.2018.
277.    Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2005 r., GUS, Warszawa 2005.
278.    Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r., GUS, Warszawa 2010.
279.    Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
280.    Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., GUS, Warszawa 2015.
281.    Procesy motywacyjne, Strona Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, http://www.wszim-sochaczew.edu.pl/www/download%5CSocjologia-
%5CPROCESY%20MOTYWACYJNE.doc, dostęp: 16.08.2013.
282.    Program Operacyjny Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Wstępny projekt, wrzesień 2005, MK, Warszawa 2005.
283.    Quality of life in Europa – facts and views – leisure and social relations, Eurostat, Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_-_leisure_and_social_relations, dostęp: 14.02.2018.
284.    Rabenda M., Rozpoczęła się rozbiórka Baru Extra. Koniec pewnej epoki, Wyborcza.pl, Szczecin, http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,12005498,Rozpoczela_sie_rozbiorka_Baru_Extra__Koniec_pewnej.html, artykuł z 25 czerwca 2012 r., dostęp: 08.11.2017.
285.    Rabizo-Birek M., Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, 15 kwietnia 2005 r., http://www.akcentpismo.pl/pliki/nr4.05/kultura_wysoka2.html, dostęp: 21.01.2014.
286.    Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury, Aneks, Kongres Kultury Polskiej, http://www.kongreskultury.pl/title,pid,290.html, dostęp: 10.03.2014.
287.    Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego
w 2013 r., Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin, maj 2014 r.
288.    Raporty, Narodowe Centrum Kultury, http://www.nck.pl/kategorie/raporty.html, dostęp: 05.02.2018.
289.    Raporty z badań placówek naukowo-badawczych: http://www.pentor.pl, http://www.obop.com.pl, http://www.cbos.pl, dostęp: 02.10.2014.
290.    Reden N., Sensory History and Multisensory Museum Exhibits, An Abstract of a Thesis in History with Concentration in Museum Studies, E.H. Butler Library at Buffalo State College, Digital Commons at Buffalo State, SUNY Buffalo State, De-partment of History and Social Studies Education, December 2015, http://digitalcommons.buffalostate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=history_theses, dostęp: 14.01.2018.
291.    Regulamin ZFŚS, Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zakup biletów do teatru dla pracowników i emerytów (byłych pracowników), sfinansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Interpretacje podatkowe, http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/4-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/10-zrodla-przychodow/18569-bilety-przycho-
dy-ze-stosunku-pracy-swiadczenia-na-rzecz-emerytow-swiadczenia-na-rzecz-pracownikow-swiadczenia-rzeczowe-zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-
-zwolnienia-przedmiotowe.html, dostęp: 11.11.2013.
292.    Resocjalizacja i teatr, Kultura się liczy! http://kulturasieliczy.pl/resocjalizacja-i-teatr/, dostęp: 09.06.2013.
293.    Rękodzieło tradycyjne, My Poland – original handicraft, http://mypoland.com.pl/
5-rękodzieło-tradycyjne, dostęp: 03.05.2018.
294.    Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2013, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2013/, dostęp: 14.12.2014.
295.    Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa 2013.
296.    Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r., GUS, Warszawa 2015.
297.    Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017 r., GUS, Warszawa 2017.
298.    Rocznik Statystyczny Województw 2013, GUS, Warszawa 2013.
299.    Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2001, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2001.
300.    Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2005, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2005.
301.    Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2006, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2006.
302.    Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2011, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011.
303.    Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2012.
304.    Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2013, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2013.
305.    Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2014.
306.    Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - 2016, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin, 2016.
307.    Rodzina – najlepsze wartości, Pomorze Zachodnie, http://rodzina.wzp.pl/zkr/, dostęp: 26.05.2016.
308.    Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
309.    Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
310.    Sagan A., Badania marketingowe, Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
311.    Schönherr D., Oberhuber F., Kulturelle Beteiligung in Wien, SORA – Institute for Social Research and Consulting, Wien, März 2015.
312.    Senyszyn J., Potrzeby konsumpcyjne, Wstęp do ekonomicznej teorii potrzeb, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
313.    Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
314.    Słaby T., Konsumpcja, Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006.
315.    Słownik języka polskiego, PWN Biznes, http://biznes.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3897240, dostęp: 14.03.2014.
316.    Smaga M., Włudyka T., Instytucje gospodarki rynkowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
317.    Smoleń M., Przemysły kultury, Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
318.    Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
319.    Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing. Trendy. Działania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
320.    Sobocińska M., Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury – wybrane determinanty, [w:] Z. Jarmoszuk (red.), II Ogólnopolski Kongres „Kultura – Gospodarka - Media. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury”, Kraków, 9–10 października 2003 r., Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2003.
321.    Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
322.    Spektakle TPB dostępne online!, Teatr Polski Bydgoszcz, http://www.teatrpol-
ski.pl/spektakle-tpb-w-encyklopedii-teatru-polskiego.html, dostęp: 05.12.2017.
323.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2013 r., Uchwała Nr 506/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 31 marca 2014 r., Szczecin, marzec 2014.
324.    Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2015 r., Uchwała Nr 466/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 30 marca 2016 r., Szczecin, marzec 2016.
325.    Staatliche Museen zu Berlin, Preuβischer Kulturbesitz, Altes Museum, http://www.-
smb.museum/museen-und-einrichtungen/altes-museum/bildergalerie.html, dostęp: 20.01.2014.
326.    Suwara-Leuenberger A., Kultura prawna? Edukacyjny serwis prawniczy Lexis-Nexis, E-katedra, http://prawo.e-katedra.pl/sedno-sprawy/2024-kultura-prawna, dostęp: 27.05.2013.
327.    Sytuacja gospodarstw domowych w 2000 r., Interia. Biznes, http://biznes.interia.pl/
news/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2000-r,123909, dostęp: 15.03.2018.
328.    Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Informacja sygnalna, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa, 26 maja 2014 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2013-r-w-swietle-wynikow-badan-budzetow-gospodarstw-domowych,3,13.html, dostęp: 15.03.2018.
329.    Szewczyk Ł., Kultura w kryzysie – Polacy się nią nie interesują, Badania, Wiadomości, Media2.pl, http://media2.pl/badania/101697-Kultura-w-kryzysie-Polacy-sie-nia-
-nie-interesuja.html, dostęp: 03.01.2015.
330.    Szopiński T., E-konsument na rynku usług, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2012.
331.    Szpociński A., Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji, „Kultura i Społeczeństwo”, tom 55, nr 2-3, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2011.
332.    Szreder M., Badania opinii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk 2002.
333.    Sztaba S., Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3970464/rynek.html, dostęp: 24.01.2014.
334.    Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, tom I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
335.    Śmietanka J., Sponsoring jako źródło finansowania w kulturze muzycznej, [w:]
Ł Wróblewski (red.), Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kul-turze, Adam Marszałek, Toruń 2017.
336.    Świat zachwycił się chińską biblioteką. Okazuje się, że większość książek to nadruki na aluminium, artykuł z 13 listopada 2017 r., http://www.bryla.pl/bryla/
7,85298,22639247,futurystyczna-biblioteka-w-chinach-od-mvrdv.html, dostęp: 05.04.2018.
337.    Światowy G., Zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994.
338.    Światowy G., Zachowania konsumentów, Determinanty oraz metody poznania
i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
339.    Tatarkiewicz W., Cywilizacja i kultura, [w:] W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978.
340.    Tatarkiewicz W., O filozofii i sztuce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
341.    Teachout T., The Future of High Art in America, [w:] D. Asia, The Future of (High) Culture in America, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2015.
342.    TeArt Szczecin, O nas, Innowacyjna inicjatywa artystyczna w Szczecinie, http://teart.szczecin.pl/, dostęp: 20.12.2017.
343.    Teatr Mały, Teatr Współczesny w Szczecinie, http://wspolczesny.szczecin.pl/teatr-maly/ dostęp: 08.11.2017.
344.    Techniki badawcze, Biuro Badań Marketingowych, http://www.bbm.com.pl/metodologia-badawcza/techniki-badawcze/, dostęp: 11.11.2014.
345.    The Sensory Museum: its history and reinvention, Project description, Senses, The Concordia Sensoria Research Team (CONSERT), Concordia University Montreal Canada, http://www.david-howes.com/senses/SensoryMuseum.htm, dostęp: 14.01.2018.
346.    Throsby D., Cultural capital, „Journal of Cultural Economics”, no. 23, Kluwer Academic Publisher, The Netherlands 1999.
347.    Tianjin Binhai Library, MVRDV, https://www.mvrdv.nl/en/projects/tianjin-binhai-library, https://pressroom.mvrdv.com/, dostęp: 20.12.2019.
348.    Tomaszewska H., Kultura polityczna, strona Heleny Tomaszewskiej, http://tomaszewska.com.pl/9.kultura.polityczna.pdf, dostęp: 27.05.2013.
349.    Tradycyjna promocja a niestandardowe formy w instytucjach kultury, Reklamowe 24, gadżety reklamowe, http://gadzety-reklamowe.com/blog/2014/09/tradycyjna-promocja-niestandardowe-formy-instytucjach-kultury/, dostęp: 20.10.2017.
350.    Trafostacja Sztuki otwarta w Szczecinie, „Głos Szczeciński” – GS24.pl, artykuł
2 sierpnia 2013 r., http://www.gs24.pl/wiadomosci/szczecin/art/5527310,trafostacja-sztuki-otwarta-w-szczecinie-zdjecia,id,t.html#!, dostęp: 06.01.2018.
351.    Turek P., Kultura i sztuka, a marketing i przyszłość, http://antyweb.pl/kultura-i-
-sztuka-a-marketing-i-przyszlosc/, dostęp: 22.10.2017.
352.    Tyszka A., Interesy i ideały kultury. Struktura społeczeństwa i udział w kulturze, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
353.    Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze, O różnorodności stylów życia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
354.    Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 r., GUS, Warszawa 2012.
355.    Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r., GUS, Warszawa 2016.
356.    Urbanek J., Uczestnictwo młodzieży akademickiej w kulturze, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.
357.    Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Badanie dwubie-gunowe – Raport Pomorze Zachodnie, Dwubiegunowe badania majce zdiagnozować z jednej strony świadomość kulturalną mieszkańców regionu oraz kondycję ich uczestnictwa w kulturze, z drugiej zaś funkcjonowanie instytucji kultury – od opinii pracowników na temat działalności tych instytucji przez kwestie finansowe po praktyki jakie stosują przy kreowaniu oferty kulturalnej. Raport końcowy (2013), UMWZ, Szczecin, październik 2013, Badanie firmy BioStat na zlecenie Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Raport zaprezentowany podczas I Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego w dniu 15 listopada 2013 r., http://kongres.wzp.pl/wp-content/uploads/2013/09/BADANIE-DWUBIEGUNOWE-RAPORT-POMORZE-ZACHODNIE.pdf, dostęp: 08.09.2017.
358.    Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150), art. 2.
359.    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), art. 3.
360.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 2 pkt 10.
361.    Van Duivenbode O., Tianjin Binhai Library, MVRDV, https://www.mvrdv.nl/en/
projects/tianjin-binhai-library, https://pressroom.mvrdv.com/, dostęp: 20.12.2019.
362.    Warunki życia ludności Polski w latach 2004–2005, GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2007.
363.    Welcome to the Tianjin Binhai Public Library! MVRDV, informacja z 2 listopada 2017 r., https://www.facebook.com/MVRDVRotterdam/posts/164543689881-
1612, dostęp: 28.05.2018.
364.    Wijas J., Plany miast dla kultury na 2013 r., Szczecin, „Res Publica Nowa”, artykuł z 8 lutego 2013 r., http://publica.pl/wp-content/uploads/2013/02/SZCZECIN_kultura-2013.pdf, dostęp: 11.11.2013.
365.    Wilanów Live – aplikacja mobilna, Zwiedzaj Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z aplikacją „Wilanów Live”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, http://www.wilanow-palac.pl/wilanow_live.html, dostęp: 19.12.2017.
366.    Williams R., Keywords. A vocabulary of culture and socjety, Fontana, London 1983.
367.    Williams R., On High and Popular Culture, „New Republic”, artykuł z 22 listopada 1974, https://newrepublic.com/article/79269/high-and-popular-culture, dostęp: 09.01.2018.
368.    Wiścicka M., Nierówności w sferze konsumpcji gospodarstw domowych w okresie przemian w Polsce, Wydawnictwo hogben, Szczecin 2015.
369.    Witek J., Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek, Praca-zasoby-konsumpcja, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i studia T. (DCCXX) 646, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
370.    Witek J., Burlita A., Pauperyzacja polskiego społeczeństwa, a chęć i możliwości uczestnictwa w kulturze, Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, II Ogólnopolski Kongres KULTURA-GOSPODARKA-MEDIA, Kraków, 9–10 października 2003 r.
371.    Włodarczyk-Śpiewak K., Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 3, rok LXXIII, 2011, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2757/1/07.%20KATARZYNA-
%20WŁODARCZYK-ŚPIEWAK%20RPEiS%203-2011.pdf, dostęp: 08.09.2014.
372.    Wojnar K., Grochowski M., Infrastruktura kultury – polityka spójności a atrakcyjność miast, IN SITU, sokolowsko.org, Obserwatorium Kultury, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, http://www.obserwatoriumkultury.pl/files/2012-02-13/in_situ_copy2.pdf, dostęp: 13.03.2014.
373.    Wojnowski J. (red.), Wielka encyklopedia PWN, tom 12, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
374.    Wojnowski J. (red.), Wielka encyklopedia PWN, tom 15, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
375.    Wolarski W. (red.), Britannica: edycja polska, t. 22: Kr-Le, Kurpisz, Poznań 2001.
376.    Wrońska K., Człowiek w doświadczeniu wielowymiarowej transcendencji, [w:]
M. Nowak, P. Magiera, I. Szewczak, Antropologiczna pedagogika ogólna, Gau-dium, Lublin 2010.
377.    Wróblewski Ł., Marketing kultury, prezentacja, Projekt „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA”, Wyższa Szkoła Biznesu, Dą-browa Górnicza 2015.
378.    Wróblewski Ł., Nowoczesne technologie w komunikacji marketingowej instytucji kultury, [w:] Ł. Wróblewski (red.), Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, Adam Marszałek, Toruń 2017.
379.    Wróblewski Ł., Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
380.    Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, GUS, (wydania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/
wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/, dostęp: 02.10.2014.
381.    Wydatki na kulturę w 2010 r., Opracowanie sygnalne, wyniki badań GUS, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków, wrzesień 2011 r., https://stat.gov.pl/
cps/rde/xbcr/gus/kts_wydatki_kultura_2010.pdf, dostęp: 17.05.2016.
382.    Wydatki na kulturę w 2013 r., Informacja sygnalna, wyniki badań GUS, GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa, 1 października 2014 r., http://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/wydatki-na-kulture-w-2013-r-,1,3.html, dostęp: 17.05.2016.
383.    Wykluczenie, sztuka, wolność, „Rzeczpospolita”, http://zalaczniki.ops.pl/dz1/
id60_24.pdf, dostęp: 12.04.2014.
384.    Zadbaj o rozwój kulturalny, Kultura, Sztuka, Teatr, Czyli to co naprawdę w życiu jest ważne, http://allabouteve.pl/d_wystawa.html, dostęp: 15.06.2013.
385.    Zalega T., Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach w ujęciu współcze-snych ekonomicznych teorii konsumpcji, Mikroekonomia.net, część I. Wybory decyzyjne gospodarstw domowych, http://mikroekonomia.net/system/publication_files/4/
original/0.pdf?1314868182, dostęp: 18.10.2013.
386.    Zalega T., Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
387.    Zalega T., Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
388.    Zaręba S.H., Kultura religijna w przestrzeni prywatnej: internalizacja czy bagaż kulturowy?, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”, 2011, nr 6, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Uniwersyteckie_Czasopismo_Socjologiczne/Uniwersyteckie_Czasopismo_Socjologiczne-r2011-t-n6/Uniwersyteckie_Czasopismo_Socjologiczne-r2011-t-n6-s46-67/Uniwersyteckie_Czasopismo_Socjologiczne-r2011-t-n6-s46-67.pdf, dostęp: 08.06.2018., s. 49-50.
389.    Zarządzanie informacjami, Artykuły, Publikacje, TNS Pentor, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/17408.xml?doc_id=11278, dostęp: 14.09.2014.
390.    Zawada A., Konsumpcja produktów i usług na rynku turystycznym, http://www.library.strefa.pl/files/4%20Zarzadzanie%20&%20Marketing/ZiM_konsump_pr_i_uslug_r_tur.doc, dostęp: 23.01.2014.
391.    Zawadka A., Teatr bez wychodzenia z domu – sprawdzone sposoby!, Kocham Teatr. Autorski przegląd teatralny, http://www.kochamteatr.info/2015/11/teatr-bez-wychodzenia-z-domu.html, dostęp: 06.12.2017.
392.    Zbieranek P., Determinanty konsumpcji, ProPublica, Studio badań marketingo-wych i społecznych, http://www.propublica.pl/determinanty-konsumpcji/, dostęp: 23.08.2014.
393.    Zgółkowa H., Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, tom 18, Kurpisz, Poznań 1998.
394.    Zieliński S., dyrektor Programu 1 TVP S.A., Dylematy nadawcy publicznego oraz Ryk L., wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, [w:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury, II Ogólnopolski Kongres Kultura-Gospodarka-Media, Kraków, 9–10 października 2003.
395.    Zimnicka-Kuzioła E., Determinanty uczestnictwa w życiu kulturalnym, [w:] S. Flejterski, E. Roszkowska (red.), II Międzynarodowa Konferencja Teatry w Europie, Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe, Szczecin 2004.
396.    Żelazna K., Ekonomika konsumpcji, elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
397.    Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji, elementy teorii, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2002.
398.    Życiński J., Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie,
15 kwietnia 2005 r., http://www.akcentpismo.pl/pliki/nr4.05/kultura_wysoka.html, dostęp: 21.01.2014.
399.    Żywicki J., Infrastruktura kulturalna regionu zachodniopomorskiego, Klasyfikacja infrastruktury kulturalnej, http://www.zywicki.org/klasyfikacja3.html, dostęp: 18.03.2014.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane