• Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Przesłanki i przejawy

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Przesłanki i przejawy

 • Autor: Izabela Czaja Małgorzata Kosała Zbigniew Michalik Bogdan Rogoda Maria Urbaniec Kazimierz Zieliński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-81-6
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 146/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Struktura gospodarki w skali globalnej, jak i krajowej, nie jest niezmienna - ulega ewolucji pod wpływem czynników technologicznych i ekonomicznych. Powstawanie nowych technologii skorelowane jest z przeobrażeniami po stronie popytu. Wprowadzanie innowacyjnych produktów prowadzi do kształtowania się nowych branż a zaniku innych, posługujących się starszymi technologiami. Niekiedy zmiany strukturalne mają charakter ewolucyjny – firmy dzielące między siebie rynek wprowadzają nowe technologie i zastępują wytwarzane produkty nowymi odpowiednikami. Nowe firmy w takim przypadku wchodzą tylko na miejsce 3tych, które przegrały rywalizację konkurencyjną. Czasem zaś – jak dowodzi C. Christensen - innowacje mają charakter przełomowy (rewolucyjny) – przerywają ciągłość rozwoju sektora. W takim przypadku innowacje są domeną firm nowo powstających zaś dotychczasowi potentaci są wypierani z rynku. Celem książki jest bliższe wejrzenie w przebieg tego zjawiska oraz analiza czynników wpływających na zmiany w sektorach i ich skutki.


Spis treści:

Wstęp

1. Prace badawczo-rozwojowe jako przesłanka działań innowacyjnych

1.1. Wprowadzenie
1.2. Nakłady i efekty prac badawczo-rozwojowych
1.3. Kwestia priorytetów badawczych
1.4. Dylematy finansowania prac badawczo-rozwojowych
1.5. Podsumowanie

2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw – aspekty metodyczne

2.1. Wprowadzenie
2.2. Innowacje w nauce i metodyce badawczej Oslo Manual
2.3. Metodologiczne założenia European Innovation Scoreboard jako podstawowy kierunek działań dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
2.4. Polska na mapie innowacyjności europejskiej
2.5. Podsumowanie

3. Otwarte innowacje jako czynnik redukcji barier innowacyjności

3.1. Wprowadzenie
3.2. Bariery utrudniające transfer technologii i komercjalizację wiedzy
3.3. Otwarte innowacje
3.4. Otwarte modele biznesu
3.5. Podsumowanie

4. Efekty zewnętrzne a innowacje w działalności przedsiębiorstw

4.1. Wprowadzenie
4.2. Efekty zewnętrzne jako czynnik stymulujący innowacje
4.3. Efekty zewnętrzne w przedsiębiorczym i technologicznym porządku
4.3.1. Porządek przedsiębiorczy jako porządek organizacyjny rynku sprzyjający dyseminacji innowacji
4.3.2. Porządek technologiczny jako porządek organizacyjny wspierający standaryzację
4.4. Podsumowanie

5. Kierunki rozwoju przedsiębiorczości ekologicznej w małych i średnich przedsiębiorstwach

5.1. Wprowadzenie
5.2. Zakres i wieloaspektowość przedsiębiorczości ekologicznej
5.3. Materiał źródłowy i metodologia
5.4. Proaktywność ekologiczna w europejskich małych średnich przedsiębiorstwach
5.5. Problemy związane z proaktywnością ekologiczną w europejskich małych i średnich przedsiębiorstwach
5.6. Podsumowanie

6. Strategie konkurencji w sektorach schyłkowych

6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota sektora schyłkowego
6.3. Elementy charakterystyki sektora schyłkowego według M.E. Portera
6.3.1. Przyczyny schyłku
6.3.2. Zachowania przedsiębiorstw wobec schyłku sektora
6.3.3. Strategie konkurencji w sektorze schyłkowym
6.4. Zachowania przedsiębiorstw sektora fonograficznego oraz sektorów współpracujących w okresie schyłku
6.4.1. Reakcja na schyłek EMI – przedstawiciela sektora fonograficznego
6.4.2. Sektory współpracujące z sektorem fonograficznym wobec schyłku
6.5. Podsumowanie

Wykaz literatury
Spis tabel
Spis rysunków

Izabela Czaja

adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książki tego autora

Małgorzata Kosała
Pracownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Książki tego autora

Zbigniew Michalik
Pracownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Książki tego autora

Bogdan Rogoda
dr, pracownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Książki tego autora

Maria Urbaniec
profesor uczelni i kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii i finansów uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, natomiast stopień doktora nauk ekonomicznych i tytuł magistra ? w International Graduate School Zittau w Technische Universität Dresden (Niemcy). Specjalizuje się w problematyce małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorczości, ekoinnowacji, zrównoważonego rozwoju, gospodarce cyfrowej i rynku pracy. Autorka i/lub współautorka ponad 200 publikacji naukowych. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, np. European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB), Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (PSEŚiZN), a także wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) i prezesem Zarządu Oddziału PTE w Krakowie.

Książki tego autora

Kazimierz Zieliński
prof. dr hab. Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK w Krakowie, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji UEK.

Książki tego autora

Wykaz literatury

Abernathy W.J., Clark K.B., Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction, „Research Policy” 14/1985.
Acs Z.J., High impact entrepreneurship, [w:] Z.J. Acs, D.B. Audretsch, Handbook of entrepre-neurship, Springer, New York 2010.
Adamiec J., Zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, A. Zygierewicz (red.), „Studia BAS” 2011, nr 1(25),
s. 36–38.
Adizes I., Managing Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do About It (Revised Ed.), Prentice Hall, New Jersey 1999.
Adner R., Match your innovation strategy to your innovation ecosystem, „Harvard Business
Review” 84(4):98-107, 2006.
Andersen E.S., Toward a Multiactivity Generalisation of the Nelson–Winter Model, Paper for the 2001 Nelson and Winter Conference, Organised by DRUID, 12–15 June 2001 in Aalborg, Denmark.
Audretsch D.B., The propensity to exit and innovation, „Review of Industrial Organization”
nr 10/1995.
Bansal P., Evolving sustainably: A longitudinal study of corporate sustainable development, „Strategic Management Journal” Vol. 26(3), 2005, s. 197–218.
Barnett H.G., Innovation: The Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York, NY 1953.
Beattie B.R., Some Almost Ideal Remedies for Healing Land Grant Univesities, „American Journal of Agricultural Economics” 1991, Vol. 73, s. 1307–1321.
Becker C.S., A Theory of Competition Among Pressure Group for Political Influence, „Quarter Journal Economics” 1983, Vol. 97, s. 371–400.
Becker S.W., Whisler T.L., The innovative organization: a selective view of current theory and research, „Journal of Business” 40(4):462-469, 1967.
Bednarowska Z., Desk research – wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych, „Marketing i Rynek” nr 7/2015.
Berk Talay M., Townsend J.D., Do or die: competitive effects and Red Queen dynamics in the product survival race, „Industrial and Corporate Change” 2015, Vol. 24, No. 3.
Birkinshaw J., Hamel G., Mol M.J., Management innovation, „Academy of Management Journal” 33(?): 825-845, 2008.
Blanchard P., Huiban J., Musolesiz A., Sevestre P., Where there is a will, there is a way? As-sessing the impact of obstacles to Innovation, „Industrial and Corporate Change” Vol. 22, No. 3, 2012.
Bloom N., Schankerman M., Van Reenen J., Identifying technology spillovers and product market rivalry, CEP Discussion Papers dp 0675, Centre for Economic Performance, LSE, 2005, http://sticerd.lse.ac.uk/dps/ei/ei40.pdf.
Bonnen J.T., A Century of Science in Agriculture. Lessons for Science Policy, „American Journal
of Agricultural Economics” 1986, Vol. 68, s. 10–71.
Brammer S., Hoejmose S., Marchant K., Environmental Management in SMEs in the UK: Practices, Pressures and Perceived Benefits, „Business Strategy and Environment”, Vol. 21(7), 2012, s. 423–434.
Bredahl M.E., Bryant W.K., Rottan V.W., Behavior and Productivity Implications of Institutional and Project Funding of Research, „American Journal of Agricultural Economics” 1982, Vol. 61, s. 371–383.
Buysse K., Verbeke A., Proactive environmental strategies: A stakeholder management perspective, „Strategic Management Journal” Vol. 24(5), 2003, s. 453–470.
Calvo G.A., Wellisz S., Technology, Entrepreneurs, and Firm Size, „The Quarterly Journal of Economics” Vol. 95, No. 4 (Dec/1980), Oxford University Press.
Chesbrough H.W. (2007a), Business model innovation: it’s not just about technology anymore, „Strategy and Leadership” Vol. 35, No. 6, 2007.
Churchill N.C, Lewis V.L., The five stages of small business growth, „Harvard Business Review” Vol. 61(3), 1983, s. 30–50.
Drew P.G., Despite Shakeout, Imaging Industry not Doomed to Being Greek Tragedy, „Diagnos-tic Imaging”, November 1987.
Chodyński A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Kra-kowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.
Condon L., Sustainability and Small and Medium Sized Enterprises: How to Engage Them,
„Australian Journal of Environmental Education” Vol. 20(1), 2004, s. 57–67.
Cooney S., Build A Green Small Business. Profitable ways to become an ecopreneur, McGraw-Hill, New York 2009.
Dean T.J., McMullen J.S., Toward a theory of sustainable entrepreneurship: Reducing environ-mental degradation through entrepreneurial action, „Journal of Business Venturing” Vol. 22(1), 2007, s. 50–76.
Chesbrough H.W. (2007b), Why Companies Should Have Open Business Models, „MIT Sloan
Management Review” Vol. 48, No. 6, Winter 2007.
Chesbrough H.W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
Chesbrough H.W., Bogers M., Explicating Open Innovation: Claryfying Paradigm for Understanding Innovation Keywords, [w:] New Frontiers in Open Innovation, (red.) H. Chesbrough,
W. Vanhaverbeke, J. West, Oxford University Press, Oxford 2014.
Christensen C.M., Przełomowe innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa
2010.
Clausen T., Search pathways to innovation, „TIK Working Paper on Innovation Studies”
No. 2008/0311, Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK), University of Oslo, Oslo 2008.
Coad A., Pellegrino G., Savona M., Barriers to innovation and firm productivity, „Economics of Innovation and New Technology” Vol. 25, No. 3, 2015.
Coase R.H., The nature of the firm, „Economica” Vol. 4(16), 1937, s. 386–405.
Cornell University, INSEAD, and WIPO, The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. 2020.
Czaja I, Przedsiębiorcze strategie w cyklu rozwoju drobnych przedsiębiorstw, [w:] Strategie
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, pod red.
J. Targalskiego i K. Zielińskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
Czaja I, Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna. Rynek, strategie, zarządzanie, Difin, Warszawa 2016.
Davenport T.H., Managing in the new world of process, „Public Productivity and Management Review” 18(2): 133-47, 1994.
Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010,
Dosi G., Sources, procedures, and microeconomic effects of innovation, „Journal of Economic
Literature” 26: 1120-1171, 1988.
Dumeresque D., Innovation leads to dematurity of mature industries, http://www.tyzackpartners.com/innovation-leads-to-dematurity-of-mature-industries/ (dostęp: 10.12.2019).
European Commission 2020. European Innovation Scoreboard 2020 Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology – MERIT, doi: 10.2873/6063.
European Innovation Scoreboard 2020 – Methodology Report; European Commission (2020).
European Commission, Report from the Commission to the European Parliament, the Coun-cil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Circular Economy Action Plan, Brussels 2017, COM(2017) 33 final.
European Commission, Scoping study to identify potential circular economy actions, priority sectors, material flows and value chains, Brussels 2014.
European Commission, Eurobarometer, http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm (dostęp: 10.01.2017).
European Union, European SMEs and the Circular Economy, Report, Flash Eurobarometer 441 – TNS Political & Social, Luxembourg 2016, doi: 10.2779/397947.
Frączek P., Mazurkiewicz A., Efekt spill-over a modernizacja krajowego sektora energii, „Przedsiębiorstwo i Region” 5/2013, s. 120.
Garcia R., Calantone R., A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovative-ness Terminology: A Literature Review, „Journal of Product Innovation Management” 19(2):110-132, 2002.
Gast J., Werner A., Kraus S., Antecedents of the small firm effect: the role of knowledge spillover and blocked mobility for employee entrepreneurial intentions, „International Entrepreneurship and Management Journal” March 2017, Vol. 13(1).
Ghemawat P., Nalebuff B., Exit, „RAND Journal of Economics” Vol. 16, No. 2, Summer 1985.
Gibbs D., O’Neill K., Rethinking sociotechnical transitions and green entrepreneurship: The potential for transformative change in the green building sector, „Environment
& Planning A” Vol. 46, 2014, s. 1088–1107.
González-Benito J., González-Benito O., A review of determinant factors of environmental
proactivity, „Business Strategy and the Environment” Vol. 15, 2006, s. 87–102.
Greve H.R., Taylor A., Innovations as Catalysts for Organizational Change: Shifts in Organiza-tional Cognition and Search, „Administrative Science Quarterly” 45(1):54-80, 2000.
Gorynia M., Jankowska B., Kooperacja w klastrze jako instytucja gospodarki rynkowej na przy-kładzie trzech klastrów z Wielkopolski. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna,
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Gruszecki T., Współczesne koncepcje przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
Gupta A.K., Tesluk P.E., Taylor M.S., Innovation At and Across Multiple Levels of Analysis,
„Organization Science Journal” 18(6): 885-897, 2007.
Hall J., 10 Barriers to Employee Innovation, https://www.forbes.com/sites/johnhall/2013/04/ 29/10-barriers-to-employee-innovation/#4b173186117d (dostęp: 22.01.2019).
Hall J.K., Daneke G.A., Lenox M.J., Sustainable Development and Entrepreneurship: Past Contributions and Future Directions, „Journal of Business Venturing” Vol. 25(5), 2010,
s. 439–448.
Harbi S.E., Anderson A.R., Ammar S.H., Entrepreneurs and the environment: towards a typology of Tunisian ecopreneurs, „International Journal of Entrepreneurship and Small Business” Vol. 10(2), 2010, s. 181–204.
Harrigan K.R., Porter M.E., End-Game Strategies for Declining Industries, Harvard Business
Review, July/1983.
Hemingway C.A., Maclagan P.W., Managers’ Personal Values as Drivers of Corporate Social
Responsibility, „Journal of Business Ethics” Vol. 50(1), 2004, s. 33–44.
Huffman W.E., Evenson R.E., Science for Agriculture, Iowa State Univeristy Press, Ames 1993.
Isaak R., Green logic – ecopreneurship, theory and ethics, Greenleaf Publishing, Sheffield 1998.
ISCED (2011). International standard classification of education.
Jaffe A.B., Trajtenberg M., Henderson R., Geographic localization of knowledge spillovers as
evidenced by patent citations, „Quarterly Journal of Economics” 108(3): 577-598, 1993.
Johnson G.L., Research Methodology for Economists, Macmillan Co., New York 1986.
Jovanovic B., MacDonald G.M., The Life Cycle of a Competitive Industry, „Journal of Political Economy” 1994, Vol. 102, No. 2.
Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Kanter R.M., Innovation: Our Only Hope for Times Ahead? „MIT Sloan Management Review”
25(4): 51–55, 1984.
Kearins K., Collins E., Making sense of ecopreneurs' decisions to sell up, „Business Strategy and the Environment” Vol. 21(2), 2012, s. 71–85.
Keller W., International Technology Diffusion, „Journal of Economic Literature” 2004, Vol. 42, s. 752–758.
Kilian-Kowerko K., Bariery komercjalizacji prac badawczych w Polsce, „E-mentor” nr 4 (51)/2013.
Kirkwood J., Walton S., What motivates ecopreneurs to start businesses? „International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research” Vol. 16(3), 2010, s. 204–228.
Klepper S., Industry Life Cycles, „Journal of Industrial and Corporate Change” Vol. 6, Issue 1, Oxford Publishing 1997.
Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
Klepper S., Graddy E., The evolution of new industries and the determinants of market struc-ture, „RAND Journal of Economics” Vol. 21, No. 1, Spring 1990.
Klepper S., Miller J.H., Entry, exit, and shakeouts in the United States in new manufactured
products, „International Journal of Industrial Organization” 1995, Vol. 13.
Klepper S., Industry Life Cycles, „Industrial and Corporate Change” 1997, Vol. 6, No. 1.
Kosała M., Rozwijanie kreatywności jako fundament innowacyjności, „Horyzonty Polityki” 4(6): 95-114, 2013.
Kosała M., Innowacje jako źródło przedsiębiorczości (chapter 4), [w:] J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2014a, s. 85–104.
Kosała M., Innowacyjność w warunkach nowej gospodarki – trendy, kierunki badań (chaper 3), [w:] K. Zieliński (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Difin, Warszawa 2014b, s. 61–82.
Kosała M., Innovation processes as a stimulant of internationalisation process of firms, „Entre-preneurial Business and Economics Review” 3(2), 65-84, 2015.
Kosała M., Wach K., Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw (chapter 7), [w:] J. Targalski, K. Zieliński (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011a, s. 121–154.
Kosała M., Wach K. (2011b), Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności przedsię-biorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 866: 19-36.
Kotchen M.J., Some microeconomics of eco-entrepreneurship, [w:] G.D. Libecap (red.), Frontiers in Eco-Entrepreneurship Research (Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth, Volume 20), Emerald Group Publishing Limited, 2009,
s. 25–37.
Kotler Ph., Marketing, Gebethner i Ska., Warszawa1994.  
Kukliński A., Globalizacja XXI wieku. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, „Polska w Euro-pie” 2001, nr 4.
Lenox M., York J.G., Environmental Entrepreneurship, [w:] P. Bansal, A.J. Hoffman (red.),
The Oxford Handbook of Business and the Natural Environment, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 1–29.
Levitt T., Growth and profits through planned marketing innovation, „Journal of Marketing” 24(4): 1-8, 1960.
Lhuillery S., Absorptive capacity, efficiency effect and competitors’ spillovers, „Journal of Evolutionary Economics” Vol. 21, No. 4, October 2011.
Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997, s. 149.
Lieberman M.B., Exit from declining industries: „shakeout" or „stakeout"? „RAND Journal of Economics” Vol. 21, No. 4, Winter 1990.
Lin C.S., Chang R.Y., Dang V.T., An integrated model to explain how corporate social responsibility affects corporate financial performance, „Sustainability” Vol. 7, 2015, s. 8292–8311.
Lindner R., Jarrett F., Supply Shifts and the Size of Research Benefits, „American Journal of Agricultural Economics” 1978, Vol. 60, s. 48–58.
Lipińska D., Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-go, Łódź 2016.
Lober D.J., Pollution prevention as corporate entrepreneurship, „Journal of Organizational Change Management” Vol. 11(1), 1998, s. 26–37.
Lokaj S., Brożkiewicz A., Analiza nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce na tle Unii Europejskiej i perspektywy do roku 2023, PMG, Warszawa 2018.
Londregan J., Entry and exit over the industry life cycle, „RAND Journal of Economics” Vol. 21, No. 3, Autumn 1990.
Lorek E., Rozwój rynku energetyki odnawialnej w warunkach budowy gospodarki niskoemisyjnej, „Ekonomia i Środowisko” nr 2(40), 2011, s. 30–46.
Mandl I., Dorr A., CSR and Competitiveness. European SMEs’ Good Practice. National Report
Austria, KMU Forschung, Wien 2007.
Marin G., Marzucchi A., Zoboli R., SMEs and Barriers to Eco-innovation in the EU: Exploring Different Firm Profiles, „Journal of Evolutionary Economics” Vol. 25(3), 2015, s. 671–705.
Marsili O., Technological Regimes and Sources of Entrepreneurship Small Business Economics, Vol. 19, No. 3, Special Issue: Institutions, Entrepreneurship and Firm Growth (II) Nov/2002.
McGahan A.M., Silverman B.S., How Does Innovative Activity Change as Industries Mature?
Boston University, Boston 1999.
Michalski B., Współpraca międzynarodowa w dziedzinie polityki konkurencji na forum OECD oraz UNCTAD, International Cooperation of the Competition Policy on the fora of OECD and UNCTAD, Uniwersytet Wrocławski.
Miles M.P., Munilla L.S., Darroch J., Sustainable corporate entrepreneurship, „International
Entrepreneurship and Management Journal” Vol. 5(1), 2009, s. 65–76.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pomiar działalności naukowo-badawczej, Pro-ponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności
badawczo-rozwojowej, Warszawa 2006.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia rozwoju kraju: 2007–2015, Warszawa 2006, zał. nr 1.
Mohnen P., Palm F.C., van der Loeff S., Tiwari A., Financial constraints and other obstacles: are there a threat to innovation activity? „The Economist” 56, 2008.
Mortara L., Napp J.J., Slacik I., Minshall T., How to Implement Open Innovation: lessons from
studying large multinational companies, University of Cambridge, 2009, s. 16.
Mozucato M., Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Poznań 2016.
Mruk H., Marketing: satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2012.
Musikindustrie in Zahlen 2015, Bundesverband Musikindustrie, Berlin 2016.
Myers S., Marquis D.G., Successful industrial innovation: a study of factors underlying the innovation in selected firms, Paper No. NSF 69-17: National Science Foundation, Washington, DC 1969.
NACE Rev. 2 Statistical classification of economic activites in the European Community, European Communities, 2008, https://ec.europa.eu/.
NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activites in the European Community, European Communities, 2008.
Nair S.R., Menon C.G., An Environmental Marketing System: A Proposed Model based on Indian Experience, „Business Strategy & Environment” Vol. 17(8), 2008, s. 467–479.
Ndubisi N.O., Nair S.R., Green entrepreneurship (GE) and green value added (GVA): A concep-tual framework, „International Journal of Entrepreneurship” Vol. 13(1), 2009, s. 21–24.
Nelson P.R., Winter S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, 1982.
Nelson P.R., Winter S., Forces Generating and Limiting Concentration under Schumpeterian Competition, „The Bell Journal of Economics” Vol. 9, No. 2 (Autumn)/1978.
Nikolaou E.I., Ierapetritis D., Tsagarakis K.P., An evaluation of the prospects of green entrepreneurship development using a SWOT analysis, „International Journal of Sustainable
Development & World Ecology” Vol. 18(1), 2011, s. 1–16.
Noor F., Peters S., Stingelin-Stutzmann N., Smith P., Going Against the Grain: The Dematurity of the European Textile Industry, https://www.researchgate.net/publication/237377549 _GOING_AGAISNT_THE_GRAIN_THE_DEMATURITY_OF_THE_EUROPEAN_TEXTILE_INDUSTRY.
Obstfeld D., Social networks, the teritus iungens orientation, and involvement in innovation,
„Administrative Science Quarterly” 50(1): 100-130, 2005.
OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD, Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. https://doi.org/10.1787/ 9789264304604-en.
OECD, Entrepreneurship at a Glance 2011, Paris 2011.
OECD, Environmental Policy Toolkit for Greening SMEs in EU Eastern Partnership countries, First edition, OECD, Paris 2015.
Quintane E., Casselman R.M., Reiche B.S., Nylund P.A., Innovation as a Knowledge‐Based
Outcome, „Journal of Knowledge Management” 15(6):928-947, 2011.
PARP (2010), System transferu i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Siły motoryczne i bariery, Warszawa 2010.
Pellegrino G., Savona M., No money, no honey? Financial versus knowledge and demand con-straints on innovation, „Research Policy” Vol. 46, Iss. 2, March 2017.
Perri G., World Economy Technology Spillovers, http://economics.ucdavis.edu/people/gperi/ site/papers/tech_spillovers.pdf.
Peszko A., Nauki o organizacji w gospodarce globalnej. Perspektywa społeczna, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2021 (w druku).
Piątkowski M., Infrastruktura instytucjonalna „nowej gospodarki” a rozwój krajów posocjali-stycznych, [w:] „Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu
w krajach posocjalistycznych, G.W. Kołodko, M. Piątkowski (red.), Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 155–185.
Pigou A.C., The Economics of Welfare, http://www.econlib.org/library/NPD Books/Pigou/ pgEW.html.
Porter M.P., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
RIAJ Yearbook 2015, Recording Industry Association of Japan, Tokyo 2015.
Reynolds S.S., Plant Closings and Exit Behaviour in Declining Industries, „Economica” Vol. 55, November 1988.
Rogers E.M., Diffusion of innovations, The Free Press, New York, London 1983.
Rose R., Supply Shifts and Research Benefits. Comment, „American Journal of Agricultural
Economics” 1980, Vol. 62, s. 834–837.
Rosik P., Przestrzenne efekty zewnętrzne inwestycji infrastrukturalnych. Przypadek Galicji,
„Gospodarka Narodowa” nr 1–2/2007, s. 83.
Roszkowska-Menkes M., Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi, Oficyna Wydawni-cza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015.
Schaltegger S., A Framework for Ecopreneurship: Leading Bioneers and Environmental Managers to Ecopreneurship, „Greener Management International” Vol. 38, 2002, s. 45–58.
Schaper M., Understanding the green entrepreneur, [w:] M. Schaper (red.), Making Eco-preneurs: Developing Sustainable Entrepreneurship, 2nd edition, Gower Publishing, Farnham 2010, s. 7–20.
Schuyler G., Merging Economic and Environmental Concerns through Ecopreneurship, CELCEE Kauffman Centre for Entrepreneurial Leadership Clearinghouse on Entrepreneurship Education Digest 98.8, 1998, www.celcee.edu/publications/digest/Dig98-8.html.
Shepherd D.A., Patzelt H., The new field of sustainable entrepreneurship: Studying entre-preneurial action linking „what is to be sustained” with „what is to be developed”, „Entrepreneurship Theory and Practice” Vol. 35, 2011, s. 137–163.
Schumpeter J.A, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960, s. 104.
Schumpeter J.A., The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard University Press, Cambridge, MA 1912.
Schumpeter J.A., Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA 1934.
Schumpeter J.A., Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York, NY 1939.
Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Row, New York 1942.
Schultz T.W., Agricultural Research: Canada and Beyond, [w:] Economics of Agricultural
Research in Canada, K.L. Klein., W.H. Furton (red.), The University of Calgary Press,
Calgary 1985, s. 11–20.
de Soto J.H., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009.
Spence L., Does Size Matter? The State of the Art in Small Business Ethics, „Business Ethics A European Review” Vol. 8(9), 1999, s. 163–172.
Szczepańska-Woszczyna K., Francik A., Przywództwo a zrównoważony biznes w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Przegląd Organizacji” nr 7/2016, s. 27–34.
Standard International Trade Classification Revision 3, United Nations, 2020, https://unctadstat.unctad.org/en/Classifications/DimSitcRev3Products_Official_Hierarchy.pdf, 28 May 2020.
Szymański K.R., Innowacje w przedsiębiorstwie przemysłowym, IWZZ, Warszawa1979, s. 27–28.
Thompson J.L., Scott J.M., Environmental entrepreneurship: The sustainability challenge, Con-ference Proceedings ISBE, Institute of Small Business and Entrepreneurship (ISBE), London 2010, http://tees.openrepository.com/tees/bitstream/10149/120509/2/ 120509.pdf.
Utterback J.M., The process of technological innovation within the firm, „Academy of Manage-ment Journal” 1971, 14(1):75-88.
Urbaniec M., Europeanization of Entrepreneurship and SME Policy: Challenges and Opportuni-ties, [w:] P. Stanek, K. Wach (red.), Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies, Cracow University of Economics, Kraków 2015,
s. 95–111.
Urbaniec M., Towards Sustainable Development through Ecoinnovations: Drivers and Barriers in Poland, „Economics and Sociology” Vol. 8(4), 2015, s. 179–190.
Us industrial Outlook, 1994: 377 mln kaset w 1993 za 3,2 mld USD, prognoza na 94: 385 mln za 3,3 mld (s. 31–33).
Vasilenko L., Arbačiauskas V., Obstacles and Drivers for Sustainable Innovation Development and Implementation in Small and Medium Sized Enterprises, „Environmental Research, Engineering and Management” Vol. 60(2), 2012, s. 58–66.
Van de Ven A.H., Central Problems in the Management of Innovation, „Management Science” 1986, 32(5): 590-607.
Van de Ven A.H., Polley D., Learning while innovating, „Organization Science” 19923(1):
92-116.
Wach K. (2014a), Theoretical Framework of the Firm-Level Internationalisation in Business Studies (chapter 1), [w:] A. Duréndez, K. Wach (red.) (2014), Patterns of Business In-ternationalization in Visegrad Countries – In Search for Regional Specifics, Universidad Politécnica de Cartagena, Cartagena.
Wach K., Wehrmann C., Entrepreneurship in International Business: International Entrepre-neurship as the Intersection of Two Fields (Chapter 1), [w:] A.S. Gubik, K. Wach (red.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, Universi-ty of Miskolc, Mickolc 2014, s. 9–22.
Wagner M., Eco-entrepreneurship: An empirical perspective based on survey data, [w:]
G.D. Libecap (red.), Frontiers in Eco-Entrepreneurship Research, Emerald Group Publishing Limited, 2009, s. 127–152.
West M.A., Farr J.L., Innovation at work, [w:] M.A. West, J.L. Farr (red), Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies, Wiley, Chichester 1990, s. 3–14.
Woźniak M.G., Znaczenie kapitału ludzkiego w skracaniu dystansu rozwojowego gospodarki
Polski, „Zeszyty Naukowe PTE” 2005, nr 3, s. 58.
Wołodkiewicz-Donimirski Z., Innowacyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowym, [w:] Innowacyjność polskiej gospodarki, A. Zygierewicz (red.), „Studia BAS” 2011, nr 1(25), s. 11–12.
White F.C., Havlicek J., Optimal Expenditures for Agricultural Research and Extension Implica-tions of Underfunding, „American Journal of Agricultural Economics” 1982, Vol. 64,
s. 47–55.
Whinston M.D., Exit with multiplant firms, „RAND Journal of Economics” Vol. 19, No. 4, Winter 1988.
Williamson O., Markets and Hierarchies: Analysis tnd Antitrust Implications, Free Press, New York 1975.
Wueller J.R., Mergers of Majors: Applying the Failing Firm Doctrine in the Recorded Music
Industry, „Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law” Spring 2013, Vol. 7, Issue 2.
Zamfir A.-M., Mocanu C., Grigorescu A., Circular Economy and Decision Models among European SMEs, „Sustainability” Vol. 9(9), 2017, s. 1–15, doi:10.3390/su9091507.
Zoltan J., Audretsch D.B., Lehmann E.E., The knowledge spillover theory of entrepreneurship, „Small Business Economics” Vol. 41, No. 4, Special Issue: Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship, December 2013.
York J.G., O’Neil I., Sarasvathy S.D., Exploring Environmental Entrepreneurship: Identity Coupling, Venture Goals, and Stakeholder Incentives, „Journal of Management Studies” Vol. 53(5), 2016, s. 695–737, doi: 10.1111/joms.12198.
York J.G., Venkataraman S., The entrepreneur–environment nexus: Uncertainty, innovation, and allocation, „Journal of Business Venturing” Vol. 25(5), 2010, s. 449–463.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane