• Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013

Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013

 • Autor: Sławomir Kuźmar
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-545-8
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 268/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi pogłębioną teoretyczno-empiryczną analizę determinant regionalnych wydajności pracy oraz zatrudnienia jako podstawowych obszarów wpływających na poziom i dynamikę produktu krajowego brutto, a w konsekwencji - poziom społeczno-gospodarczego rozwoju badanych regionów. Przeprowadzone w opracowaniu analizy wykazały, że pomimo wieloletnich już działań, podejmowanych w celu wyrównywania różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy polskimi województwami, sama skala ich zróżnicowania nie ulega zasadniczym zmianom. Szczególnie widoczna pozostaje dominująca pozycja województwa mazowieckiego oraz istotne różnice w poziomie efektywności funkcjonowania pomiędzy województwami we wschodniej i zachodniej części kraju.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wydajność pracy i zatrudnienie jako miary efektywnego gospodarowania zasobami pracy

1.1. Efektywne gospodarowanie zasobami w teorii ekonomii
1.2. Miary efektywności gospodarczej
1.2.1. Wydajność pracy
1.2.2. Zatrudnienie
1.3. Region jako podmiot analiz ekonomicznych
1.4. Konkluzje

Rozdział 2. Społeczno-ekonomiczne determinanty wydajności pracy – aspekty teoretyczne

2.1. Bezpośrednie determinanty wydajności pracy
2.1.1. Akumulacja kapitału rzeczowego
2.1.2. Akumulacja kapitału ludzkiego
2.1.3. Postęp techniczny
2.2. Pośrednie determinanty wydajności pracy
2.2.1. Kreacja i transfer wiedzy
2.2.1.1. Działalność badawcza i prace rozwojowe (B+R)
2.2.1.2. Znaczenie innowacji
2.2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
2.2.3. Otwartość gospodarki
2.2.4. Otoczenie instytucjonalne
2.2.5. Koncentracja działalności gospodarczej
2.2.6. Infrastruktura i inwestycje publiczne
2.2.7. Zróżnicowanie sektorowych struktur zatrudnienia
2.3. Konkluzje

Rozdział 3. Społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia – aspekty teoretyczne

3.1. Podażowe determinanty zatrudnienia
3.1.1. Neoklasyczny model alokacji pracy i czasu wolnego
3.1.2. Aktywność zawodowa ludności
3.1.3. Czynniki demograficzne
3.1.4. Migracje ludności
3.2. Popytowe determinanty zatrudnienia
3.2.1. Przypadek przedsiębiorstwa – ujęcie modelowe
3.2.2. Rynek dóbr i usług – popyt zagregowany
3.2.3. Handel zagraniczny – aspekt popytowy
3.3. Instytucjonalne determinanty zatrudnienia
3.3.1. Płace minimalne
3.3.2. Prawna ochrona zatrudnienia
3.3.3. Polityka rynku pracy
3.3.4. Opodatkowanie pracy
3.3.5. Związki zawodowe
3.4. Konkluzje

Rozdział 4. Efektywność wykorzystania zasobów pracy w regionach Polski (w latach 1995–2013)

4.1. Wydajność pracy
4.1.1. Wydajność pracy w polskich województwach
4.1.2. Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce
4.1.3. Wydajność pracy w regionach UE
4.2. Zatrudnienie
4.3. Konkluzje

Rozdział 5. Krajowe i regionalne determinanty zatrudnienia – ujęcie empiryczne

5.1. Determinanty podażowe
5.1.1. Uwarunkowania demograficzne
5.1.2. Zmiany aktywności zawodowej
5.1.3. Mobilność przestrzenna ludności
5.2. Determinanty popytowe
5.2.1. Płace i wydajność pracy
5.2.2. Popyt na rynku dóbr i usług
5.2.3. Handel zagraniczny
5.2.4. Elastyczność popytu na pracę – ocena ekonometryczna
5.3. Uwarunkowania instytucjonalne
5.3.1. Płaca minimalna
5.3.2. Prawna ochrona zatrudnienia
5.3.3. Aktywna i pasywna polityka rynku pracy
5.3.4. Klin podatkowy
5.3.5. Związki zawodowe
5.4. Konkluzje

Rozdział 6. Krajowe i regionalne determinanty wydajności pracy – ujęcie empiryczne

6.1. Bezpośrednie determinanty wydajności pracy
6.1.1. Kapitał rzeczowy
6.1.2. Kapitał ludzki
6.1.3. Postęp techniczny
6.2. Pośrednie determinanty wydajności pracy
6.2.1. Kreacja i transfer wiedzy
6.2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
6.2.3. Stopień otwartości gospodarki
6.2.4. Instytucje gospodarcze i polityczne
6.2.5. Koncentracja działalności gospodarczej
6.2.6. Infrastruktura i inwestycje publiczne
6.2.7. Struktura sektorowa gospodarki
6.2.8. Czynniki wzrostu wydajności pracy – ocena ekonometryczna
6.3. Konkluzje

Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Sławomir Kuźmar

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane