Ekonomia

Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapobieganie

Misselling na polskim rynku finanso...

Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapob...

W monografii dokonano analizy ryzyka związanego z transakcjami zawieranymi na polskim rynku finansowym, określanymi mianem chybionej sprzedaży. Pokazano, że przyczyny występowania tego zjawiska leżą zarówno po stronie sprzedawców, jak i konsumentów. Odbiorcami publikacji są studenci studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, pracownicy naukowi, uczestnicy rynków finansowych (sprzedawcy produktów finansowych i ich nabywcy oraz ich przełożeni i osoby zarządzające i..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorz...

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy

Monografia stanowi pierwszy tom cyklu monografii pod wspólnym tytułem Bankructwa. Tom ten został poświęcony zagadnieniom długu i bankructwa w sektorze publicznym, które mimo historii sięgającej tysięcy lat, nadal są i będą aktualne, zatem wymagają dalszej eksploracji naukowej. Problematyka długu i bankructwa państw oraz jednostek samorządowych jest szeroko opisywana w literaturze z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa, niemniej jej złożoność oraz nieprzewidywalne zdarzenia wpływające na sta..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Crowdfunding. Research & Practice

Crowdfunding. Research & Practi...

Crowdfunding. Research & Practice

The advent of crowdfunding is linked to the changes that transpired in the economy after 2008 triggered by the financial crisis and the very rapid progress in the digitalization of the economy across the globe. The financial crisis compelled businesses to look for new methods of funding, and digitalization and the development of the internet created an opportunity to source funding from the community (natural persons and businesses) formed by the crowdfunding platforms in operation. Even tho..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Gospodarka oparta na wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej

Gospodarka oparta na wiedzy w Europ...

Gospodarka oparta na wiedzy w Europie Środkowo-Wschodniej

Książka stanowi wieloaspektowe studium badawcze z solidnym warsztatem metodycznym i bogatym materiałem empirycznym, w którym autorka podejmuje tematykę regionalnej gospodarki opartej na wiedzy z perspektywy ekonomii rozwoju z uwzględnieniem współczesnych determinant wzrostu gospodarczego i rozwoju ekonomiczno-społecznego, makroekonomii, teorii innowacji i kapitału ludzkiego, ekonomii regionalnej, polityki i integracji europejskiej. Obszarem badań szczegółowych są regiony transgraniczne, cztere..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w świetle rozwoju obszarów wiejskich

Innowacyjność przedsiębiorstw sekto...

Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w świetle rozwoju obszarów w...

Problematyka zaprezentowana w książce koncentruje się na analizie i ocenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP na obszarach wiejskich z uwzględnieniem kwestii wykorzystania przez nie zasobów lokalnych i określeniem realizowanych wzorców innowacji, a także ocenie wpływu wdrażanych innowacji na kształtowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich.Książka przeznaczona jest dla instytucji i organizacji zaangażowanych we wsparcie sektora MSP oraz w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, pracowni..

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Turystyka zakupowa w miastach

Turystyka zakupowa w miastach

Turystyka zakupowa w miastach

Monografia przedstawia specyfikę segmentu turystyki zakupowej w miastach, identyfikację i charakterystykę determinant jej rozwoju. Wskazano w niej szczególną rolę marketingu terytorialnego jako narzędzia w kreowaniu rozwoju turystyki zakupowej w miastach. Omówiono zagadnienia odnoszące się do teorii miast i funkcje handlowe miasta. Zaprezentowano czynniki atrakcyjności miejsc zakupowych, destynacje i miejsca koncentracji turystów zakupowych oraz kupowane przez nich produkty, źródła informacji o ..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

A Transnational Strategy for Social Innovation in the Integration of Non-EU Nationals

A Transnational Strategy for Social...

A Transnational Strategy for Social Innovation in the Integration of N...

The number of people willing to settle and take up employment on the territory of the European Union has increased in recent years (especially in 2022) which placed the EU’s migration policy in the focus of public interest. This publication "A Transnational Strategy for Social Innovation in the Integration of Non-EU Nationals" has been designed to promote social innovations approaches that enable effective integration of non-EU nationals in rural areas by enhancing skills and knowledge o..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami

Współczesne wyzwania gospodarowania...

Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami

Celem niniejszej monografii jest identyfikacja, charakterystyka, a przede wszystkim diagnoza wybranych zjawisk, które pojawiły się w szeroko rozumianej sferze inwestycji rzeczowych oraz sektora nieruchomości. Przedstawione w publikacji badania mają wielowątkowy oraz interdyscyplinarny charakter, zaś aspektom ekonomiczno-finansowym towarzyszą rozważania instytucjonalno-prawne. Impulsem do jej napisania był jubileusz 50-lecia utworzenia Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę

Termodynamiczny model pomiaru kapit...

Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do k...

W monografii przedstawiono termodynamiczny model kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, który dzięki respektowaniu fundamentalnych zasad pozwala na rozwiązanie wybranych problemów mikro- i makroekonomicznych. Głęboka analiza podstawowej dla rachunkowości zasady dualizmu pozwoliła ustalić, że nie pozwala ona, aby kapitał w gospodarowaniu powstawał z niczego, co jest fundamentalnym nawiązaniem do stosowanej w naukach przyrodniczych pierwszej zasady termodynamiki. Ponadto, ustalenie abstrakcy..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Split Game. Wpływ splitów akcji na rynkowe wyceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Split Game. Wpływ splitów akcji na ...

Split Game. Wpływ splitów akcji na rynkowe wyceny spółek notowanych na...

Każdego dnia inwestorzy na rynkach kapitałowych zalewani są deszczem informacji. Niektóre, zazwyczaj te budzące więcej sprzecznych emocji czy skrajnych opinii, łatwiej przyciągają uwagę mediów. Tak jest właśnie ze splitami akcji. Co jakiś czas w prasie branżowej przebrzmiewa enigmatyczny termin „anomalii splitowych”. Mimo że problem potencjalnych anomalnych stóp zwrotu z inwestycji w spółki, których akcje podległy lub mają podlec podziałowi, jest w literaturze przedmiotu dyskutowany od nie..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zrównoważona konsumpcja żywności. Wybrane działania wspierające jej rozwój

Zrównoważona konsumpcja żywności. W...

Zrównoważona konsumpcja żywności. Wybrane działania wspierające jej ro...

Zrównoważona konsumpcja żywności jest uznawana za jedno z kluczowych działań podejmowanych w obrębie polityki UE, a także krajowej polityki żywnościowej, obejmującej rozwój bardziej alternatywnych i zrównoważonych praktyk w zakresie konsumpcji i produkcji. Istnieje duży potencjał rozwoju tej idei w Polsce, jednak warunkiem podążania tą ścieżką jest ocena na ile konsumenci żywności i pozostali uczestnicy rynku są świadomi tej idei, by podejmować decyzje pozwalające wspierać jej rozwój (m.in. w za..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń Agendy 2030

Droga do zrównoważonego rozwoju w P...

Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń Agendy 2030

Książka prezentuje koncepcję zrównoważonego rozwoju pod kątem dokumentu ONZ – Agendy 2030, który jest od kilku lat wdrażany również w Polsce. W książce można znaleźć odniesienia do tradycyjnie pojmowanego rozwoju gospodarczego, opis i charakterystykę 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, opis wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju w krajach UE, stopień zaangażowania OECD na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju pod kątem pandemii wywołanej koro..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego

Sukces życiowy w warunkach dystansu...

Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego

Monografia jest publikacją dotyczącą Sukcesu życiowego z serii wydanych książek: Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy oraz Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Bieżąca edycja z 2021 roku ma na celu udostępnienie wszystkim zainteresowanym tekstów przybliżających współczesną problematykę sukcesu życiowego. Autorzy reprezentują zróżnicowane konteksty tego zagadnienia, tak jak niejednorodne i subiektywne jest samo pojęcie „sukces życiowy”. W książce znajdują się teksty nap..

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Kasyno Klimatyczne. Ryzyko, niepewność i ekonomia globalnego ocieplenia.

Kasyno Klimatyczne. Ryzyko, niepewn...

Kasyno Klimatyczne. Ryzyko, niepewność i ekonomia globalnego ociepleni...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddaje do rąk Czytelników kolejną książkę opublikowaną w ramach serii wydawniczej „Nobliści z ekonomii”. Autor książki, William Nordhaus należy do pionierów nurtu badawczego, jakim jest w naukach ekonomicznych ekonomia globalnego ocieplenia. Prowadzone przez tego ekonomistę od lat 70 ubiegłego wieku badania na ten temat zaowocowały swego rodzaju syntezą w formie książki pod symptomatycznym i dość złowrogo brzmiącym tytułem „Kasyno klimatyczne”. Nordh..

69.75 zł 75.00 zł Cena netto: 66.43 zł

Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw lubuskiego i wielkopolskiego

Oddziaływanie kosztów pracy na funk...

Oddziaływanie kosztów pracy na funkcjonowanie rynku pracy województw l...

Każde przedsiębiorstwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej ponosi koszty operacyjne, a wśród nich kluczową rolę odgrywają koszty pracy, które są związane z pozyskaniem, zatrudnieniem i utrzymaniem pracownika w zakładzie pracy. Na koszty pracy składają się nie tylko wynagrodzenia pracowników, ale także stosunkowo wysokie pozapłacowe koszty zatrudnienia, określane mianem klina podatkowego. Specyfika kosztów pracy (podleganie licznym, nieprzejrzystym i stale zmieniającym się regulacjom ..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 94.29 zł

Pokazuje 1 do 15 z 212 (15 Stron)