Bankowość

Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej 50% rabatu

Technologia informacyjna w usługach...

Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej 50% raba...

Sylwia Wojciechowska-Filipek

Książka systematyzuje i przybliża problematykę wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach bankowych. Tematyka ta jest przedstawiona w sposób prosty i przejrzysty, aby była zrozumiała i przydatna nie tylko dla osób zajmujących się tym obszarem zawodowo, ale również dla korzystających z usług banku. W tym celu omówienie typowej bankowości elektronicznej (produkty i usługi) zostało rozszerzone o prezentację systemów rozliczeń oraz systemu informacji kredytowej (BIK). Zakre..

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Marketing banku 50% rabatu

Marketing banku 50% rabatu

Marketing banku 50% rabatu

Jacek Grzywacz

W książce omówiono kluczowe elementy działalności marketingowej banku, analizowanej w aspekcie praktycznych doświadczeń tych instytucji. Jest to kompendium wiedzy na temat zasad przygotowywania i prowadzenia skutecznej strategii marketingowej, w której obok sukcesów zdarzają się również porażki. Autor zwrócono uwagę na konieczność umiejętnego powiązania tradycyjnych narzędzi marketingowych z rozwiązaniami nowoczesnymi, kreującymi lojalność klientów. Marketing banku ma subtelny wyraz, warto za..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu 50% rabatu

Instrumenty i regulacje bankowe w c...

Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu 50% rabatu

redakcja naukowa Jerzy Nowakowski

Celem opracowania było zwrócenie uwagi na niektóre instrumenty finansowe i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa systemu bankowego. Jak podkreślają Autorzy w poszczególnych rozdziałach właściwe stosowanie metod i instrumentów zapobiega kryzysowym zjawiskom, a nawet jeśli sytuacja jest trudna, pozwalają z niej wyjść...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Outsourcing w bankach komercyjnych 50% rabatu

Outsourcing w bankach komercyjnych ...

Outsourcing w bankach komercyjnych 50% rabatu

Anna Korzeniowska

Intensywne tempo rozwoju rynków outsourcingu na świecie przekłada się na zainteresowanie podmiotów krajowych tą formą usługi. Jednak problematyka wykorzystania outsourcingu w bankach w Polsce nie doczekała się szczegółowych opracowań. Przedstawione w książce badania wskazują, że stosowanie outsourcingu przez banki w Polsce rozwijało się w kilku etapach, a na obecny jego kształt wpłynęło wiele czynników. Ocena przyczyn wykorzystywania outsourcingu przez banki wskazuje, że mimo skupienia uwagi na ..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej 50% rabatu

Studia z bankowości centralnej i po...

Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej 50% rabatu

Wiesława Przybylska-Kapuścińska redakcja naukowa

W książce przedstawiono w szerokiej perspektywie przegląd najbardziej aktualnych poglądów teoretycznych oraz analiz poświęconych zagadnieniom bankowości centralnej i funkcjonowania polityki pieniężnej. Wyróżnia ją kompleksowa ocena instytucjonalnej i operacyjnej polityki monetarnej, waga podnoszonych problemów, a także oryginalna refleksja nad reakcjami i wariantami ograniczenia skutków zakłóceń na rynkach finansowych. Autorami publikacji są wybitni przedstawiciele polskiego świata akademicki..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy 50% rabatu

Odpowiedzialność banku komercyjnego...

Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy 50% rabatu

Dorota Korenik

Książka skłaniała do refleksji nad złożonością zagadnień odpowiedzialności banku komercyjnego, ujmowanych z różnych punktów widzenia. Ma ona uświadomić wielość i różnorodność przekrojów, w których rozpatrywana może być odpowiedzialność współczesnego banku komercyjnego, pokazać bogactwo treści z nią związanych. Tematyka pracy wiąże się z rolą współczesnego banku komercyjnego w gospodarce i społeczeństwie i koncentruje się na odpowiedzialności, jaka się z nią łączy. Publikacja stanowi syntezę r..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Finanse i bankowość. Teoria i praktyka 50% rabatu

Finanse i bankowość. Teoria i prakt...

Finanse i bankowość. Teoria i praktyka 50% rabatu

Adam Dmowski, Janusz Sarnowski, Dariusz Prokopowicz

Praca jest kontynuacją rozważań przedstawionych w publikacji Podstawy finansów i bankowości (Difin 2005), w której omówiono najistotniejsze pojęcia i założenia z zakresu finansów i bankowości. Niniejsze opracowanie zawiera pogłębioną analizę aktualnych problemów tej dziedziny. Szczególny nacisk położono na skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, uwzględniono także dynamiczny rozwój rynków i instrumentów finansowych. Opracowanie uwzględnia specyfikę polskiego systemu finansowego, stanu ..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego 50% rabatu

Stabilność i bezpieczeństwo systemu...

Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego 50% rabatu

Jerzy Nowakowski, Teresa Famulska redakcja naukowa

Część pierwsza dotyczy rozważań dotyczących banków jako instytucji zaufania publicznego w skali międzynarodowej, w zakresie których szczególne miejsce zajmują prace Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. Działalność i funkcje tej instytucji przedstawiono z perspektywy global governance. Następnie rozwinięto zagadnienie nadzoru nad działalnością banków. Całościowo przedstawiono problem, analizując istotę i cele nadzoru, nawiązano również do Nowej Umowy Kapitałowej. Część druga otwierają roz..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Budżetowanie w banku komercyjnym 50% rabatu

Budżetowanie w banku komercyjnym 50...

Budżetowanie w banku komercyjnym 50% rabatu

Zbigniew Korzeb

Opracowanie nie jest instrukcją dla osób sporządzających budżety, ale raczej zbiorem spostrzeżeń na temat efektywnego przeprowadzenia procesu budżetowania w banku. Intencją autora nie jest także idealizowania budżetowania, ani dostrzeganie jego niedoskonałości. Jest to jedynie przedstawienie własnego stanowiska w przedmiotowym temacie i należy je traktować jako przyczynek do toczącej się dyskusji nad doskonaleniem systemu budżetowania...

17.50 zł 35.00 zł Cena netto: 16.67 zł

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Wydanie 5 rozszerzone i zaktualizowane

Współpraca przedsiębiorstwa z banki...

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Wydanie 5 rozszerzone i zaktual...

Jacek Grzywacz

Jest to jedna z nielicznych publikacji na polskim rynku, która w sposób całościowy i bardzo przystępny omawia jedno z najważniejszych zagadnień dla przedsiębiorstw. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, dyrektorów jednostek gospodarczych, pracowników działów ekonomicznych tych jednostek, a także do studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych oraz osób, które w przyszłości zamierzają kierować przedsiębiorstwem. W gronie czytelników powinni znaleźć się również pracown..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej

Finanse i bankowość w integrującej ...

Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej

Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski redakcja naukowa

Treść książki podzielona została na dwie części. W ramach pierwszej przedstawiono problematykę z zakresu finansów publicznych, sektora publicznego oraz finansów publicznych ponadnarodowych. Część druga obejmuje zagadnienia systemu bankowego, instytucji i instrumentów rynku finansowego oraz finansów podmiotów gospodarczych. Przedstawione w opracowaniu wyniki studiów i analiz stanowią swoiste wskazanie istotnych problemów praktycznych i teoretycznych, dotyczących funkcjonowania systemu finansow..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Marketing w działalności banku 50% rabatu

Marketing w działalności banku 50% ...

Marketing w działalności banku 50% rabatu

Jacek Grzywacz

Na wstępie określono istotę marketingu w działalności banku i omówiono jego podstawowe cechy. Zwrócono również uwagę na specyfikę tej działalności z punktu widzenia poszczególnych cech usługi finansowej klienta oraz samego banku. Na tym tle sformułowano główne zasady tworzenia strategii marketingowej. W kolejnym rozdziale wskazano na zasady wykorzystywania w praktyce bankowej instrumentów służących do realizowania przyjętych celów marketingowych. Instrumenty te omówiono z uwzględnieniem przed..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Pokazuje 31 do 42 z 42 (3 Stron)