• Wiarygodność banku centralnego

Wiarygodność banku centralnego

 • Autor: Joanna Mackiewicz-Łyziak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-314-3
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 168/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Wiarygodność banku centralnego stała się istotną charakterystyką uwzględnianą we współczesnej makroekonomii. Koncepcje teoretyczne dotyczące problematyki wiarygodności banku centralnego prowadzą do wniosku, że poprawia ona skuteczność realizowanej polityki pieniężnej.

W książce zaprezentowano dorobek literatury światowej – teoretycznej i empirycznej – poświęconej wiarygodności banku centralnego. Obejmuje ona zarówno modele teoretyczne uwzględniające dynamiczną niespójność w czasie polityki pieniężnej i sposoby budowania reputacji banku centralnego, jak również szczegółowy opis czynników wpływających na wiarygodność władz monetarnych. Ponadto w książce zaproponowany został nowy, kompleksowy sposób pomiaru wiarygodności banku centralnego na potrzeby badań empirycznych. Proponowany wskaźnik obejmuje najważniejsze wymieniane w literaturze determinanty wiarygodności: niezależność i odpowiedzialność podmiotową banku centralnego, przejrzystość polityki pieniężnej, zgodność prowadzonej polityki z deklarowanymi celami, skuteczność w utrzymywaniu niskiej stopy inflacji, jak również dług publiczny i ryzyko danego kraju. Wskaźnik został obliczony dla banków centralnych dziewięciu przykładowych krajów, reprezentujących różnorodne doświadczenia w prowadzeniu polityki pieniężnej w oparciu o strategię bezpośredniego celu inflacyjnego.
 

Ostatnia część książki zawiera wyniki badania empirycznego przeprowadzonego z wykorzystaniem autorskiego wskaźnika. Badanie to potwierdza pozytywny związek pomiędzy wiarygodnością banku centralnego a skutecznością prowadzonej polityki pieniężnej.
Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Koncepcje teoretyczne związane z wiarygodnością władz monetarnych
 
1.1. Hipoteza wiarygodności polityki pieniężnej
1.2. Dynamiczna niespójność w czasie polityki pieniężnej
1.3. Sposoby rozwiązania problemu dynamicznej niespójności w czasie
1.3.1. Reputacja
   1.3.2. Konserwatywny bankier centralny
   1.3.3. Kontrakty
   1.3.4. Reguły polityki pieniężnej nastawione na minimalizację funkcji straty banku centralnego
1.4. Modele z asymetryczną informacją
 
Rozdział 2. Czynniki wpływające na wiarygodność polityki pieniężnej
 
2.1. Czynniki związane z polityką pieniężną
   2.1.1. Przejrzystość
   2.1.2. Niezależność banku centralnego
   2.1.3. Odpowiedzialność podmiotowa banku centralnego
   2.1.4. Zgodność prowadzonej w przeszłości polityki z deklarowanymi celami
   2.1.5. Skuteczność w walce z inflacją w przeszłości
2.2. Czynniki wykraczające poza zakres działania polityki pieniężnej
   2.2.1. Wysokość deficytu budżetowego i długu publicznego
   2.2.2. Jakość instytucji państwowych
 
Rozdział 3. Pomiar wiarygodności banku centralnego
 
3.1. Podstawy metodyczne i konstrukcja indeksu wiarygodności
   3.1.1. Wypełnianie wcześniej ogłoszonych celów polityki pieniężnej
   3.1.2. Przeszła inflacja
   3.1.3. Przejrzystość polityki pieniężnej
   3.1.4. Niezależność banku centralnego
   3.1.5. Odpowiedzialność podmiotowa banku centralnego
   3.1.6. Ryzyko kraju
   3.1.7. Dług publiczny
   3.1.8. System wag
3.2. Indeks wiarygodności w badanych krajach
3.3. Indeks wiarygodności a miary wiarygodności oparte na oczekiwaniach inflacyjnych podmiotów gospodarczych
   3.3.1. Indeks wiarygodności a odchylenia oczekiwań inflacyjnych od celu inflacyjnego
   3.3.2. Indeks wiarygodności a waga celu inflacyjnego w formułowaniu oczekiwań inflacyjnych przez podmioty gospodarcze
 
Rozdział 4. Wpływ wiarygodności banku centralnego na procesy makroekonomiczne
 
4.1. Strategia i skuteczność prowadzonej polityki pieniężnej w wybranych krajach Europy Środkowej
4.2. Strategia i skuteczność polityki pieniężnej w pozostałych badanych krajach
4.3. Badanie wpływu wiarygodności banku centralnego na procesy makroekonomiczne
   4.2.1. Skuteczność w zakresie realizacji celów inflacyjnych
   4.2.2. Znaczenie wiarygodności dla współczynnika wyrzeczenia
   4.2.3. „Wymienność” między zmiennością inflacji a zmiennością luki popytowej
 
Podsumowanie
 
Bibliografia
 

Aneks

Joanna Mackiewicz-Łyziak

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane