• System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego

 • Autor: Aleksandra Nocoń
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-953-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 318/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Niestabilność finansowa stała się przedmiotem badań nauk ekonomicznych w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jednakże wraz z rosnącą skalą i częstotliwością kryzysów bankowych uwaga ekonomistów została zwrócona na zjawisko niestabilności sektora bankowego. Prowadzone dotychczas badania oraz wydawane publikacje stały się źródłem inspiracji i główną przesłanką do podjęcia przez Autorkę tej właśnie problematyki.    

Najważniejszym celem książki jest identyfikacja i ocena skutków wykorzystywanych przez banki centralne sposobów reagowania na niestabilność sektora bankowego w gospodarce globalnej. Autorka przeanalizowała instrumenty regulacyjne i prognostyczne polityki monetarnej w systemie reagowania banków centralnych w warunkach rosnącej niestabilności sektora bankowego. W niniejszej publikacji przedstawione zostały trzy uzupełniające się filary systemu reagowania banków centralnych na zjawisko niestabilności, wśród których szczególną uwagę zwrócono na system wczesnego ostrzegania. Książka autorstwa Aleksandry Nocoń stanowi interesujące, aktualne i ważne przedsięwzięcie zmierzające do poznania oraz oceny standardowych jak i niestandardowych, w tym także nadzwyczajnych, instrumentów polityki monetarnej banków centralnych, zastosowanych wobec globalnego kryzysu finansowego, celem ograniczenia jego skutków w krótkim okresie. Na uwagę zasługuje także ambitna próba oceny rezultatów zastosowanych narzędzi niestandardowych, z punktu widzenia realnej gospodarki, finansów oraz banków centralnych. Autorka przedstawiła również zmiany w zakresie dyscypliny regulacyjnej, dokonywane przez banki centralne oraz instytucje ponadnarodowe, aby przeciwdziałać niestabilności sektora bankowego. Jak już wspomniano, szczególnie precyzyjnie zaprezentowany został system wczesnego ostrzegania banków centralnych, będący zestawem wskaźników oceny niestabilności sektora bankowego o charakterze informacyjnym i prognostycznym.

O oryginalności niniejszej publikacji stanowi rzetelność i wnikliwość prowadzonego wywodu naukowego, jak również prezentacja wyników przeprowadzonych badań. W opracowaniu podjęto próbę połączenia rozważań teoretycznych z analizą doświadczeń banków centralnych oraz banków komercyjnych, wraz ze wskazaniem możliwych sposobów reagowania władz monetarnych na niestabilność sektora bankowego.

Spis treści:

Wstęp
 
ROZDZIAŁ 1. Niestabilność sektora bankowego w gospodarce globalnej

1.1. Pojęcie i cechy niestabilności sektora bankowego
1.2. Klasyfikacja przyczyn niestabilności sektora bankowego
1.3. Analiza zewnętrznych przyczyn niestabilności współczesnego sektora bankowego
1.4. Charakterystyka wewnętrznych przyczyn niestabilności współczesnego sektora bankowego
1.5. Koszty niestabilności sektora bankowego w gospodarce globalnej
1.6. Podstawowe filary systemu reagowania banków centralnych na niestabilność sektora bankowego
 
ROZDZIAŁ 2. Rola instrumentów polityki monetarnej w systemie reagowania banków centralnych na niestabilność sektora bankowego XXI wieku
 
2.1. Klasyfikacja instrumentów polityki pieniężnej banków centralnych
2.2. Instrumenty standardowe w polityce monetarnej banków centralnych
2.3. Polityka obniżki stóp procentowych banków centralnych w okresie globalnego kryzysu finansowego
2.4. Niestandardowe operacje otwartego rynku w reakcji na niestabilność sektora bankowego
2.5. Programy rozluźnienia ilościowego Quantitative Easing
2.6. Konsekwencje niestandardowej polityki pieniężnej w sferze realnej gospodarki światowej
2.7. Skutki niestandardowej polityki monetarnej banków centralnych w sferze finansów
2.8. Konsekwencje niestandardowych instrumentów polityki monetarnej w bankach centralnych

ROZDZIAŁ 3. Banki centralne wobec zmian dyscypliny regulacyjnej sektora bankowego

3.1. Przyczyny wprowadzenia dyscypliny regulacyjnej w sektorze  
bankowym
3.2. Sposoby organizacji nadzoru bankowego w gospodarce światowej
3.3. Kierunki zmian w uprawnieniach nadzorczych banków centralnych w okresie globalnego kryzysu finansowego
3.4. Unia bankowa – zmiana modelu architektury finansowej w strefie euro
3.5. Problemy dyscypliny regulacyjnej w gospodarce światowej po globalnym kryzysie finansowym

ROZDZIAŁ 4. Metody pomiaru niestabilności sektora bankowego

4.1. Modele ekonometryczne w badaniach nad niestabilnością finansową
4.2. Zastosowanie analizy wskaźnikowej do oceny niestabilności sektora bankowego
4.3. Identyfikacja wskaźników oceny niestabilności sektora bankowego
4.3.1. Wskaźniki oceny ryzyka systemowego w sektorze bankowym
4.3.2. Wskaźniki oceny natężenia ryzyka kredytowego w sektorze bankowym
4.3.3. Wskaźniki oceny kondycji finansowej banków
4.3.3.1. Wskaźniki pomiaru niestabilności kredytowo-depozytowej  banków
4.3.3.2. Znaczenie wskaźników rentowności banków w systemie wczesnego ostrzegania
4.3.4. Wskaźniki oceny poziomu bezpieczeństwa instytucji bankowych
4.3.5. Wskaźniki kondycji systemu finansowego w badaniach nad niestabilnością sektora bankowego

ROZDZIAŁ 5. Weryfikacja empiryczna wskaźników oceny natężenia niestabilności sektora bankowego

5.1. Uzasadnienie wyboru okresu i przedmiotu badań empirycznych
5.2. Wskaźnik MES oraz SRISK jako miary wielkości ryzyka systemowego
5.3. Analiza przydatności indeksów Markit iTraxx Financial do pomiaru ryzyka kredytowego
5.4. Analiza wskaźnikowa działalności kredytowo-depozytowej największych banków w gospodarce światowej
5.5. Wskaźniki rentowności jako miary oceny natężenia niestabilności sektora bankowego
5.6. Wskaźniki adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo instytucji bankowych
5.7. Indeksy kondycji finansowej w ocenie niestabilności sektora bankowego
5.8. Analiza wskaźników rynkowych w ocenie poziomu zaufania do sektora bankowego

Zakończenie

Bibliografia

Spis schematów

Aleksandra Nocoń

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane