• Outsourcing w bankach komercyjnych

Outsourcing w bankach komercyjnych

 • Autor: Anna Korzeniowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-159-0
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 215/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  8.40 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8.40 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Intensywne tempo rozwoju rynków outsourcingu na świecie przekłada się na zainteresowanie podmiotów krajowych tą formą usługi. Jednak problematyka wykorzystania outsourcingu w bankach w Polsce nie doczekała się szczegółowych opracowań. Przedstawione w książce badania wskazują, że stosowanie outsourcingu przez banki w Polsce rozwijało się w kilku etapach, a na obecny jego kształt wpłynęło wiele czynników. Ocena przyczyn wykorzystywania outsourcingu przez banki wskazuje, że mimo skupienia uwagi na możliwych redukcjach kosztów prowadzenia działalności, w coraz większym stopniu dostrzegane są też inne korzyści, które można osiągnąć ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jak np. sprostanie konkurencji rynkowej, poprawa jakości świadczonych usług czy też dostęp do nowoczesnych technologii. Badaniu poddano także charakter związków banków ze zleceniobiorcami oraz wpływ outsourcingu na poziom podejmowanego przez bank ryzyka.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Umiejscowienie outsourcingu w banku
 
1.1. Pojęcie i klasyfikacja outsourcingu
   1.1.1. Pojęcie outsourcingu
   1.1.2. Rodzaje outsourcingu
   1.1.3. Obszary stosowania outsourcingu
1.2. Miejsce outsourcingu w strategiach banków
   1.2.1. Geneza outsourcingu w sektorze bankowym
   1.2.2. Strategie outsourcingu stosowane przez banki
   1.2.3. Cykl życia outsourcingu
1.3. Zalety i wady stosowania outsourcingu
   1.3.1. Zalety outsourcingu dla przedsiębiorstwa bankowego
   1.3.2. Wady związane ze stosowaniem outsourcingu
 
Rozdział 2. Czynniki wpływające na wykorzystanie outsourcingu przez banki
 
2.1. Regulacje dotyczące stosowania outsourcingu przez banki
   2.1.1. Wytyczne instytucji międzynarodowych
   2.1.2. Regulacje prawne dotyczące outsourcingu bankowego w Polsce
2.2. Proces wdrożenia outsourcingu w banku
   2.2.1. Czynniki decydujące o sukcesie umowy outsourcingowej
   2.2.2. Przyczyny niepowodzeń outsourcingu w bankach
2.3. Ryzyko towarzyszące wykorzystaniu outsourcingu przez banki
   2.3.1. Rodzaje ryzyka związanego z outsourcingiem
   2.3.2. Sposoby ograniczania ryzyka wynikającego z zastosowania outsourcingu
2.4. Bezpieczeństwo funkcjonowania banku stosującego outsourcing
   2.4.1. Ograniczenia zakresu stosowania outsourcingu w bankach
2.4.2. Zapewnienie zachowania tajemnicy bankowej
   2.4.3. Efektywny nadzór nad działalnością banku stosującego outsourcing
2.5. Technologia i organizacja pracy w banku jako czynniki określające stosowanie outsourcingu
 
Rozdział 3. Przesłanki i zakres stosowania outsourcingu przez banki komercyjne
w Polsce

 
3.1. Sytuacja polskiego sektora bankowego na początku XXI wieku
   3.1.1. Miejsce banków w sektorze finansowym
   3.1.2. Polski sektor bankowy po 2000 roku
3.2. Przyczyny korzystania z outsourcingu przez banki
3.3. Obszary działalności banku obejmowane outsourcingiem
3.4. Zakres stosowania outsourcingu czynności bankowych
   3.4.1. Outsourcing czynności bankowych przed przystąpieniem Polski do UE
   3.4.2. Zmiany w zakresie outsourcingu w bankach po przystąpieniu Polski do UE
 
Rozdział 4. Czynniki decydujące o rozwoju outsourcingu w sektorze bankowym
 
4.1. Determinanty rozwoju outsourcingu w bankach komercyjnych w Polsce
   4.1.1. Stymulanty i destymulanty rozwoju outsourcingu
   4.1.2. Rozwój technologii w polskim sektorze bankowym
   4.1.3. Organizacja działalności banku a outsourcing
   4.1.4. Ryzyko związane z outsourcingiem w bankach oraz jego ograniczanie
4.2. Czynniki decydujące o powodzeniu bądź niepowodzeniu kontraktu outsourcingowego
   4.2.1. Czynniki sukcesu umowy outsourcingowej
   4.2.2. Przyczyny niepowodzeń kontraktu outsourcingowego
4.3. Determinanty wyboru zewnętrznego dostawcy usług outsourcingowych
   4.3.1. Kryteria wyboru dostawcy usług outsourcingowych
   4.3.2. Rodzaje powiązań zleceniobiorcy z bankiem – zleceniodawcą
4.4. Korzyści ze stosowania outsourcingu przez banki komercyjne
4.5. Poziom rozwoju outsourcingu działalności bankowej na tle innych sektorów gospodarczych
   4.5.1. Warunki rozwoju outsourcingu w Polsce
   4.5.2. Poziom rozwoju outsourcingu w Polsce
   4.5.3. Zastosowanie offshoringu w bankach
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Spis rysunków
 
Spis tabel
 
Załącznik

Anna Korzeniowska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane