• Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata

Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata

 • Autor: Artur Paździor
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-777-6
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 183/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ma na celu zbadanie, w jakim stopniu panujący kryzys finansowy (subprime) wpłynął na kondycję finansową polskich i światowych przedsiębiorstw.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Geneza kryzysu finansowego

1.1. Historia kryzysów ekonomicznych
1.2. Sytuacja gospodarcza w przeddzień kryzysu finansowego
1.2.1. Gospodarka światowa w okresie przedkryzysowym
1.2.2. Gospodarka Polski w okresie przedkryzysowym 36
1.2.3. Sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie przedkryzysowym

Rozdział 2. Wydarzenia kryzysowe

2.1. Globalizacja a czynniki rozwoju gospodarczego
2.2. Kryzys finansowy jako element globalnego cyklu koniunkturalnego
2.3. Bezpośrednie przyczyny wystąpienia kryzysu
2.4. Chronologia wydarzeń kryzysowych

Rozdział 3. Rynki finansowe w czasie kryzysu

3.1. Skutki kryzysu na giełdach światowych
3.2. Zmiany na rynku walutowym
3.3. Zmiany na rynku surowców
3.4. Zmiany na rynku papierów skarbowych
3.4.1. Instrumenty skarbowe największych gospodarek świata
3.4.2. Instrumenty skarbowe państw europejskich o niestabilnym systemie finansowym

Rozdział 4. Wpływ kryzysu finansowego na sytuację gospodarczą Polski i świata

4.1. Dynamika rozwoju gospodarczego
4.2. Fluktuacja cen
4.3. Poziom bezrobocia
4.4. Kryzys finansów publicznych
4.5. Skutki kryzysu dla polskich przedsiębiorstw

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:

W książce przeprowadzono analizę skutków kryzysu na światowych rynkach finansowych, koncentrując się w szczególności na zjawiskach występujących na głównych giełdach międzynarodowych. Dokonano również analizy wpływu kryzysu finansowego na sytuację Polski i innych krajów świata. W pracy wykorzystano bogaty materiał faktograficzny i statystyczny.

prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:

Publikację można traktować jako bardzo wartościową przede wszystkim od strony naukowej, jak również niezbędną dla studentów w nauce o finansach przedsiębiorstwa oraz praktyków gospodarczych.

Artur Paździor
prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Paździor jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Studia magisterskie ukończył w czerwcu 2002 roku. Od samego początku jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół metod wyceny oraz czynników wartości przedsiębiorstwa. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych otrzymał w 2006 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na podstawie rozprawy "Struktura kapitału a wartość rynkowa spółek z indeksu WIG20". Równolegle z karierą naukową Artur Paździor wykorzystywał aspekty teoretyczne w działalności praktycznej. W latach 2002-2016 opracował blisko sto raportów z wyceny wartości przedsiębiorstwa, studiów wykonalności, projektów controllingowych i restrukturyzacyjnych, analiz ekonomiczno-finansowych, ekspertyz i opinii na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw i JST, itp. Od 2012 roku prof. Artur Paździor jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie. Zasiada także w Zarządzie Krajowym PTE, zaś od 2015 roku jest członkiem Rady Programowej Towarzystwa. W czerwcu 2015 r. w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego z ekonomii w dyscyplinie finanse. Rozprawa habilitacyjna pt. "Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych" dotyczyła problematyki szacowania wartości podmiotów gospodarczych w kontekście turbulentnych zmian wywołanych kryzysem finansowym. Od października 2015 r. prof. Paździor pełni funkcję Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości, a od października 2016 r. jest Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane