• Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym

Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym

 • Autor: Anna Motylska-Kuźma, Bożena Nowosielska, Joanna Wieprow
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-110-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 256/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 47.14 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka jest uzupełnieniem dostępnej literatury z zakresu bankowości. W odróżnieniu od wielu publikacji poświęconych tej tematyce w niniejszym opracowaniu autorki skupiły się głównie na aspektach funkcjonowania banku jako przedsiębiorstwa. Pozycja ta w przystępny sposób przybliża zagadnienia związane z działalnością banku oraz ukazuje możliwe do zastosowania metody zarządzania finansami w specyficznym przedsiębiorstwie, jakim jest bank.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych, specjalizacji związanych z bankowością.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Bank jako przedsiębiorstwo

1.1. Pojęcie i funkcjonowanie banku
1.2. Podstawy prawne działalności banków
1.3. Rodzaje banków
1.4. Organizacja banku
1.5. Działalność banku jako pracodawcy
1.6. Podstawowa działalność banków
1.6.1. Działalność banków w obszarze depozytowym
1.6.2. Działalność banków w obszarze rozliczeniowym
1.6.3. Działalność banków w obszarze kredytowym
Pytania problemowe

Rozdział 2. Źródła finansowania przedsiębiorstwa bankowego

2.1. Kapitały własne banku
2.2. Koszt kapitału własnego
2.3. Kapitały własne banku a normy ostrożnościowa
2.4. Kapitały obce banku
2.5. Koszt kapitału obcego
Pytania problemowe

Rozdział 3. Sprawozdawczość finansowa w banku

3.1. Bilans
3.2. Rachunek zysków i strat
3.3. Rachunek przepływów pieniężnych
3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
3.5. Informacja dodatkowa
Pytania problemowe

Rozdział 4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa bankowego

4.1. Analiza wstępna
4.2. Analiza wskaźnikowa
4.2.1. Wskaźniki adekwatności kapitałowej
4.2.2. Wskaźniki płynności finansowej
4.2.3. Wskaźniki jakości aktywów i pasywów
4.2.4. Wskaźniki rentowności
4.2.5. Wskaźniki efektywności wykorzystania zasobów
4.2.6. Wskaźniki rynku giełdowego
Pytania problemowe

Rozdział 5. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa bankowego

5.1. Pojęcie i identyfikacja ryzyka
5.2. Ryzyko w obszarze działalności bankowej
5.2.1. Ryzyko kredytowe
5.2.2. Ryzyko struktury aktywów i pasywów
5.2.3. Ryzyko rynkowe
5.2.4. Ryzyko operacyjne
5.2.5. Ryzyko kraju
Pytania problemowe

Rozdział 6. Zarządzanie ryzykiem

6.1. Zarządzanie ryzykiem w działalności banku
6.2. Normy ostrożnościowe a ryzyko bankowe
6.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
6.4. Zarządzanie ryzykiem struktury aktywów i pasywów (bilansu)
6.4.1. Zarządzanie ryzykiem płynności
6.4.2. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
6.6. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
6.7. Stress tests
Pytania problemowe

Rozdział 7. Wybrane elementy zarządzania efektywnością

7.1. Metody uwzględniające koszt kapitału własnego
7.2. Metody oceny efektywności transakcji
7.3. Metody zintegrowanego zarządzania efektywnością i ryzykiem
Pytania problemowe

Zakończenie – stan i perspektywy polskiej bankowości

Słownik pojęć podstawowych

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel

prof. dr hab. Marian Noga:

Temat podjęty przez autorki jest godny uwagi ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w samym systemie bankowym, jak i jego otoczeniu. Zmiany te powodują, że banki zaczynają funkcjonować w nowych warunkach. Decyzje podejmowane przez międzynarodowe i krajowe organy nadzorcze oraz zawirowania polityczne i ekonomiczne wymuszają na zarządzających przedsiębiorstwem bankowym dostosowanie swoich działań do bieżących wymagań. Polecam tę książkę wszystkim studentom kierunków związanych z bankowością, ale również praktykom i osobom zainteresowanym aspektami funkcjonowania banków.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane