• Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka

Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka

 • Autor:
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-374-7
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 343/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Bezpieczeństwo systemu bankowego nie jest dobrem danym raz na zawsze. Wymaga systematycznej i kompleksowej analizy otoczenia – zagranicznego i krajowego. Autor niniejszej książki właściwe formułuje wnioski, pisząc, że w świetle doświadczeń ostatniego światowego kryzysu finansowego konieczne jest dokonanie rekonstrukcji nie tylko podejścia teoretycznego, ale także praktycznego do kwestii bezpieczeństwa systemu bankowego. Słusznie zauważa przy tym, iż istotny wpływ na bezpieczeństwo zarówno pojedynczego banku, jak i całego systemu bankowego może mieć nadmierna skłonność do ryzyka osób zarządzających bankami. Zwraca on uwagę, że to właśnie człowiek podejmuje decyzje finansowe obarczone ryzykiem i że decyzje te mają różne podłoże. Autor swoją książką wnosi istotny i nowatorski wkład do teorii ekonomii behawioralnej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. System bankowy w świetle teorii ekonomii

1.1. Typologia podmiotów sektora bankowego
1.1.1. Sektor bankowy a system bankowy
1.1.2. Instytucje bankowe
1.1.3. Instytucje parabankowe i pozabankowe
1.2. Modele organizacji działalności banku
1.3. Modele współpracy banków i innych podmiotów sektora finansowego
1.4. Umiędzynarodowienie systemów bankowych
1.4.1. Bankowość międzynarodowa
1.4.2. Modele integracji europejskich systemów bankowych
1.5. Uzasadnienie istnienia i rola banków we współczesnej gospodarce

Rozdział 2. Ryzyko jako determinanta bezpieczeństwa systemu bankowego

2.1. Szczególny charakter banku i bezpieczeństwa systemu bankowego
2.2. Typologia ryzyka bankowego
2.3. System zarządzania ryzykiem w banku
2.4. Miary bezpieczeństwa banku
2.4.1. Miary oparte o adekwatność kapitału
2.4.2. Miary oparte o kapitał ekonomiczny
2.5. Postkryzysowe miary bezpieczeństwa banku

Rozdział 3. Instytucjonalna sieć bezpieczeństwa systemu bankowego

3.1. Kluczowe elementy i zasady funkcjonowania sieci bezpieczeństwa
3.2. Teoretyczne przesłanki istnienia i rola nadzoru bankowego
3.3. Modele umiejscowienia nadzoru bankowego w krajowej sieci bezpieczeństwa
3.4. Modele międzynarodowej integracji nadzoru bankowego
3.4.1. Teoretyczne aspekty współpracy pomiędzy organami nadzoru bankowego
3.4.2. Model integracji kontynentalnej na przykładzie koncepcji sieci bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
3.4.3. Modele integracji globalnej
3.5. Skuteczność i przejrzystość działań organów nadzoru bankowego
3.6. Bank centralny jako kluczowy element sieci bezpieczeństwa
3.7. Odpowiedzialność i niezależność wybranych instytucji sieci bezpieczeństwa

Rozdział 4. Otoczenie regulacyjne systemu bankowego

4.1. Teoretyczne przesłanki istnienia oraz cele regulacji nadzorczych
4.2. Cechy i restrykcyjność regulacji nadzorczych
4.3. Przesłanki tworzenia i kształt ponadnarodowych regulacji nadzorczych
4.4. Wpływ otoczenia regulacyjnego na działalność banków

Rozdział 5. Oddziaływanie rynkowe jako dopełnienie otoczenia instytucjonalnego i regulacyjnego systemu bankowego

5.1. Teoretyczne ramy oddziaływania rynkowego i jej relacje z dyscypliną regulacyjną
5.2. Wpływ sieci bezpieczeństwa na oddziaływanie rynkowe
5.3. Instrumenty oddziaływania rynkowego i ich skuteczność
5.3.1. Koncepcja długu podporządkowanego
5.3.2. Koncepcja planów rekapitalizacyjnych
5.3.3. Koncepcja kredytowych kontraktów zamiany (CDS)
5.4. Zawodność oddziaływania rynkowego

Rozdział 6. System ochrony nieprofesjonalnych uczestników systemu bankowego

6.1. Przyczyny powstawania i teoretyczna konstrukcja systemu gwarantowania depozytów
6.2. Modele zintegrowanego systemu ochrony nieprofesjonalnych uczestników systemu bankowego
6.2.1. Modele przynależności do systemu
6.2.2. Modele integracji krajowej
6.2.3. Modele integracji międzynarodowej
6.3. Wrażliwość systemu gwarantowania depozytów na ryzyko ponoszone przez banki – modele finansowania
6.4. Istnienie systemu gwarantowania depozytów a ryzyko systemu bankowego
6.5. Wpływ systemu gwarantowania depozytów na oddziaływanie rynkowe
6.6. Skuteczność działania systemu gwarantowania depozytów jako elementu instytucjonalnej sieci bezpieczeństwa

Rozdział 7. Koncepcja neurobankowości

7.1. Neuroekonomia jako punkt wyjścia dla koncepcji neurobankowości
7.2. Neurologiczne podłoże podejmowania ryzyka
7.3. Struktury układu nerwowego kluczowe dla neurobankowości
7.4. Neurobankowość jako element bezpieczeństwa sektora bankowego
7.5. Neuroryzyko w bankowości – aspekt teoretyczny
7.6. Techniki badawcze w neurobankowości

Podsumowanie

Bibliografia

Akty prawne

Spis schematów

Spis tabel

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane