• Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym

Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym

 • Autor: Paweł Niedziółka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-915-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 249/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja stanowi prezentację najważniejszych problemów współczesnej bankowości inwestycyjnej. Książka zawiera refleksje nad kierunkami rozwoju poszczególnych obszarów bankowości inwestycyjnej z uwzględnieniem zmieniającego się otoczenia rynkowego i regulacyjnego oraz konieczności przemyślenia na nowo koncepcji maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, argumentów za odseparowaniem bankowości inwestycyjnej od depozytowo-kredytowej oraz modelu issuer pays w kontekście źródeł finansowania działalności agencji ratingowych.

 

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Geneza i istota bankowości inwestycyjnej
Paweł Niedziółka   

1.1. System finansowy
1.1.1. Definicja systemu finansowego
1.1.2. Koncepcja i typologia instrumentów finansowych
1.1.3. Instytucja finansowa a instytucja kredytowa
1.1.4. Funkcje systemu finansowego
1.1.5. Typologia systemów finansowych
1.1.6. Rynki finansowe  
1.2. Istota bankowości inwestycyjnej
1.3. Bankowość inwestycyjna a banki inwestycyjne
1.4. Geneza bankowości inwestycyjnej  w Stanach Zjednoczonych Ameryki
1.5. Geneza bankowości inwestycyjnej w Europie
Bibliografia

Rozdział 2. Domy maklerskie na rynku kapitałowym
Paweł Kulpaka
 
2.1. Istota i zakres działalności maklerskiej
2.2. Licencjonowanie i nadzór nad działalnością maklerską
2.3. System rekompensat
2.4. Powstanie i rozwój działalności maklerskiej w Polsce
Bibliografia

Rozdział 3. Inwestorzy na rynku kapitałowym
Paweł Niedziółka   

3.1. Rachunki papierów wartościowych oraz  usługi powiernicze jako platforma współpracy między inwestorami i instytucjami pośredniczącymi
3.2. Typologia inwestorów na rynku kapitałowym
3.2.1. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni
3.2.2. Inwestorzy branżowi i finansowi
3.2.3. Arbitrażyści, spekulanci oraz inwestorzy stosujący hedging
3.2.4. Inwestorzy krótkoterminowi, średnioterminowi i długoterminowi
3.3. Rodzaj analizy jako podstawa decyzji inwestycyjnych
Bibliografia

Rozdział 4. Rynek obligacji i akcji w Polsce
Jacek Starobrat

4.1. Rynek obligacji w Polsce
4.1.1. Catalyst
4.1.2. Zasady obrotu
4.1.3. Uczestnicy Catalyst
4.1.4. Instrumenty notowane na Catalyst
4.1.5. Zalety i wady rynku Catalyst
4.1.6. BondSpot SA
4.1.7. Treasury BondSpot
4.1.8. Rynek OTC
4.1.9. Zalety i wady rynku OTC
4.1.10. Wyzwania dla rynku obligacji w Polsce
4.1.11. Statystyka rynku obligacji w Polsce  
4.2. Rynek akcji w Polsce
4.2.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
4.2.2. Zasady obrotu na GPW w Warszawie
4.2.3. Indeksy giełdowe
4.2.4. Rozliczanie transakcji oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
4.2.5. NewConnect – alternatywny system obrotu
4.2.6. Rynek akcji OTC niezorganizowany
4.2.7. Statystyka rynku akcji w Polsce
Bibliografia

Rozdział 5. Bank inwestycyjny na rynku papierów dłużnych
Andrzej Krysiak   

5.1. Wybrane aspekty charakterystyki papierów dłużnych
5.2. Rola banku inwestycyjnego w procesie emisji obligacji
Bibliografia

Rozdział 6. Bank inwestycyjny na rynku instrumentów udziałowych
Piotr Czapiewski   

6.1. Rola banków inwestycyjnych na rynkach instrumentów udziałowych
6.2. Działy banku inwestycyjnego związane z rynkiem  instrumentów udziałowych
6.3. Banki inwestycyjne w emisjach i ofertach akcji  
6.3.1. Oferty instrumentów udziałowych
6.3.2. Konsorcja banków inwestycyjnych w ofertach akcji   
6.3.3. Usługi banku inwestycyjnego w ofercie akcji
6.3.4. Inni doradcy w ofertach akcji
6.3.5. Etapy procesu przeprowadzania oferty akcji
6.3.6. Plasowanie emisji
6.3.7. Underwriting
6.3.8. Opcja stabilizacyjna
6.3.9. Inne usługi świadczone po przeprowadzeniu oferty akcji  
6.3.10. Wynagrodzenie banków w ofertach akcji
6.4. Bank inwestycyjny na rynku wtórnym instrumentów udziałowych
6.4.1. Banki inwestycyjne jako market makerzy
6.4.2. Bank inwestycyjny jako broker  
6.4.3. Banki inwestycyjne jako doradcy inwestorów na rynku  instrumentów udziałowych
6.4.4. Inwestycje na rachunek własny banku
Bibliografia

Rozdział 7. Bank inwestycyjny na rynku instrumentów pochodnych
Izabela Pruchnicka-Grabias  

7.1. Segmentacja rynku instrumentów pochodnych
7.2. Pochodne instrumenty finansowe  
7.3. Kredytowe instrumenty pochodne
7.4. Produkty strukturyzowane (hybrydowe)
7.5. Usługi bankowości inwestycyjnej na rynku instrumentów pochodnych
Bibliografia

Rozdział 8. Bank inwestycyjny na rynku fuzji i przejęć
Arkadiusz Orzechowski   

8.1. Definicja i przesłanki transakcji fuzji i przejęć
8.2. Rola banku inwestycyjnego w procesie  przygotowywania transakcji fuzji i wykupów
8.3. Techniki obrony przed wrogim przejęciem
Bibliografia

Rozdział 9. Zarządzanie aktywami
Mariusz Staniszewski  

9.1. Rynek funduszy inwestycyjnych
9.1.1. Fundusze inwestycyjne na świecie
9.1.1.1. Rozwój funduszy inwestycyjnych
9.1.1.2. Regulacje prawne  
9.1.1.3. Zalety i organizacja rynku funduszy inwestycyjnych
9.1.1.4. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych
9.1.2. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce
9.1.2.1. Regulacje prawne
9.1.2.2. Rodzaje oferowanych funduszy  
9.1.2.3. Dynamika rozwoju polskiego sektora funduszy inwestycyjnych
9.1.2.4. Opłaty pobierane przez towarzystwa
9.2. Zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie
9.2.1. Rodzaje strategii
9.2.2.  Raportowanie wyników oraz opłaty
Bibliografia

Rozdział 10. Usługi private banking i wealth management
Emil Ślązak   

10.1. Istota private banking
10.2. Private banking a personal banking
10.3. Private banking a wealth management
10.4. Klienci private banking i wealth management
10.5. Instytucje private banking/wealth management
10.6. Oferta usług private banking/wealth management
10.6.1. Aspekty organizacyjne
10.6.2. Struktura usług
10.6.2.1. Usługi inwestycyjne
10.6.2.2. Usługi kredytowe
10.6.2.3. Usługi doradztwa finansowego  
10.6.2.4. Usługi specjalne
Bibliografia

Rozdział 11. Art banking i inwestowanie w sztukę
Paweł Bernaś   

11.1. Geneza rynku sztuki
11.2. Segmenty rynku sztuki
11.3. Formy inwestowania w sztukę
11.4. Indeksy rynku sztuki
11.5. Art banking
Bibliografia

dr. hab. Zbigniew Korzeb:

(…) Monografia składa się z jedenastu rozdziałów przygotowanych przez pracowników Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz doktorantów tej uczelni współpracujących z Instytutem. Autorzy, których większość poza uznanym już dorobkiem naukowym ma odpowiednie doświadczenie praktyczne, przedstawiają istotę bankowości inwestycyjnej. Treści zaprezentowane w książce charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, oparte są bowiem na najnowszym stanie wiedzy z przedmiotowego tematu (…).

Paweł Niedziółka redakcja naukowa

Dr hab. prof. SGH Paweł Niedziółka w 1998 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów, zaś w 2010r. stopień doktora habilitowanego.      
Od 01.01.1999 r. do 30.04.2013 r. zatrudniony w Katedrze Bankowości SGH, od 01.05.2013 r. w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych, a od października 2014 r. w Instytucie Bankowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, w którym pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Redaktor tematyczny (finanse) Czasopisma Komitetu Nauk o Finansach PAN ?Finanse?, członek Komitetu Recenzentów Journal of Banking and Financial Economics.  Łącząc pracę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais i Bankgesellschaft Berlin). Członek Polskiego Stowarzyszenia Bankowości i Finansów, Stowarzyszenia TOP TEN, posiada dyplom London Chamber of Commerce and Industry Level III, wyróżniony przez Rektora SGH za najlepszy wynik egzaminu wstępnego (98 punktów na 100), Laureat II Nagrody w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną (I nagrody nie przyznano), Ekspert PARP, Członek Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane