• Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna

 • Autor: Jan Koleśnik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-062-0
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 230/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 41.40 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja poświęcona została bankowości detalicznej, uwzględniającą najnowsze zmiany w tym obszarze, dotyczące m.in. przeciwdziałania lichwie, regulacji kredytu konsumenckiego, czy też odwróconego kredytu hipotecznego. Szczególne miejsce zajmują w niej nowoczesne produkty bankowe, takie jak instrumenty płatnicze oraz wciąż nowe na polskim rynku formy świadczenia usług bankowych, np. private banking.

Książka prezentuje przy tym tematykę związaną z bankowością detaliczną zarówno od strony banku (np. ukazując sposób ujmowania tego rodzaju bankowości w rachunku adekwatności kapitałowej), jak też od strony klientów (poprzez przedstawienie zasad segmentacji klientów, kanałów dystrybucji oraz najważniejszych produktów depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych). 

Spis treści:
 
Wprowadzenie

Rozdział 1. Charakterystyka bankowości detalicznej
Jan Koleśnik

1.1. Banki detaliczne a bankowość detaliczna
1.2. Operacje i czynności bankowe
1.3. Bankowość detaliczna w rachunku adekwatności  kapitałowej banku
1.3.1. Rachunek adekwatności kapitałowej banku
1.3.2. Ekspozycje detaliczne
1.3.3. Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
1.3.4. Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
Bibliografia

Rozdział 2. Segmentacja klientów
Emil Ślązak

2.1. Przesłanki procesów segmentacji w banku
2.2. Koncepcja wartości dla klienta
2.3. Istota procesów segmentacji w banku
2.4. Zasady segmentacji
2.5. Kryteria segmentacji klientów indywidualnych
2.5.1. Kryteria geograficzne
2.5.2. Kryteria demograficzne
2.5.3. Kryteria behawioralne
2.5.4. Kryteria psychograficzne
Bibliografia

Rozdział 3. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne
Jan Koleśnik

3.1. Umowa rachunku bankowego
3.2. Rodzaje rachunków bankowych
3.3. Rozliczenia pieniężne
3.3.1. Czek gotówkowy
3.3.2. Polecenie przelewu
3.3.3. Polecenie zapłaty
3.3.4. Czek rozrachunkowy
3.4. Rachunek bankowy a rachunek płatniczy
Bibliografia

Rozdział 4. Gwarantowanie depozytów
Małgorzata Zaleska

4.1. Idea systemów gwarantowania depozytów i ich umiejscowienie w sieci bezpieczeństwa
4.2. Źródła finansowania działalności gwarancyjnej
4.3. Deponent jako osoba uprawniona
4.4. Wysokość gwarancji
4.5. Czas oczekiwania na wypłatę
4.6. System wczesnego ostrzegania dla deponenta
Bibliografia

Rozdział 5. Charakterystyka kredytów bankowych
Jan Koleśnik
 
5.1. Kredyt bankowy a pożyczka pieniężna
5.2. Konstrukcja umowy kredytowej
5.3. Zdolność kredytowa klienta
5.4. Limity koncentracji zaangażowań
Bibliografia

Rozdział 6. Kredyt konsumencki
Jan Koleśnik

6.1. Definicja kredytu konsumenckiego
6.2. Konstrukcja umowy kredytu konsumenckiego
6.3. Całkowita kwota do zapłaty oraz rzeczywista  roczna stopa oprocentowania
6.4. Przywileje konsumenta
6.4.1. Przywileje informacyjne
6.4.2. Możliwość spłaty w walucie obcej
6.4.3. Możliwość spłaty kredytu bez odsetek oraz zwrot  poniesionych opłat
6.4.4. Możliwość spłaty kredytu przed terminem
6.4.5. Możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta
Bibliografia

Rozdział 7. Kredyt mieszkaniowy
Jan Koleśnik

7.1. Definicja kredytu mieszkaniowego
7.2. Konstrukcja umowy kredytu mieszkaniowego
7.3. Ochrona kredytobiorcy
7.3.1. Rekomendacje banku  
7.3.2. Przywileje informacyjne
7.3.3. Możliwość spłaty w walucie obcej
7.4. Rodzaje i parametry kredytów mieszkaniowych
7.4.1. Okres kredytowania
7.4.2. Waluta kredytu
7.4.3. Wkład własny klienta
7.4.4. Metoda spłaty kredytu
7.5. Hipoteka
7.6. Kredyty mieszkaniowe ze wsparciem  ze środków publicznych
7.6.1. Program „Mieszkanie dla młodych”
7.6.2. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Bibliografia

Rozdział 8. Odwrócony kredyt hipoteczny
Jan Koleśnik

8.1. Charakter odwróconego kredytu hipotecznego
8.2. Konstrukcja umowy odwróconego kredytu hipotecznego
8.3. Tryb zawierania i wypowiadania umowy
8.4. Przywileje i obowiązki stron  
8.5. Zasady wypłaty i rozliczenia kredytu
Bibliografia

Rozdział 9. Kredyty bankowe dla przedsiębiorców
Zbigniew Korzeb

9.1. Rola kredytu bankowego w finansowaniu działalności gospodarczej
9.2. Rodzaje kredytów
9.3. Proces udzielania kredytu
9.4. Zabezpieczenie spłat kredytu
9.5. Parametry kredytów dla przedsiębiorców
Bibliografia

Rozdział 10. Uwarunkowane formy płatności
Jan Koleśnik

10.1. Akredytywa
10.2. Inkaso
Bibliografia

Rozdział 11. Kanały dystrybucji w bankach
Emil Ślązak

11.1. Istota i funkcje kanałów dystrybucji w bankach
11.2. Koncepcja bankowości elektronicznej
11.3. Klasyfikacja bankowości elektronicznej
11.3.1. Systemy office banking
11.3.2. Bankowość terminalowa
11.3.3. Systemy bankowości internetowej
11.3.4. Bankowość mobilna
11.4. Dystrybucja stacjonarna
Bibliografia

Rozdział 12. Nowoczesne instrumenty płatnicze
Emil Ślązak
 
12.1. Karty płatnicze
12.1.1. Klasyfikacja kart płatniczych
12.1.2. Karty płatnicze jako instrumenty płatnicze
12.2. Instrumenty pieniądza elektronicznego  
12.2.1. Ramy prawne pieniądza elektronicznego  
12.2.2. Formy pieniądza elektronicznego
12.3. Systemy płatności mobilnych
12.3.1. Płatności mobilne jako innowacja płatnicza
12.3.2. Klasyfikacja płatności mobilnych
Bibliografia

Rozdział 13. Private banking
Małgorzata Bombol
 
13.1. Definicja i klasyfikacje private banking
13.2. Klienci private banking
Bibliografia

» Anna Dąbkowska, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Tom 8 (44), numer 1/2016 »


prof. dr hab. Alfred Janc:

Książka (…)  tworzy swoiste kompendium wiedzy i pomimo że bazuje na aktualnym stanie wiedzy ma wymiar ponadczasowy. Pozycją tą zainteresują się nie tylko studenci kierunków ekonomicznych, ale także przedstawiciele banków oraz wszyscy klienci segmentu bankowości detalicznej, chcący pozyskać dodatkową wiedzę i zrozumieć naturę oferowanych im produktów bankowych.

Jan Koleśnik
dr hab., prof. SGH. Ukończył Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: finanse, bankowość. Od 2000 roku zatrudniony w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych ? obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2000?2002 pracownik Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003-2007 doradca prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarz Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych. W latach 2007-2009 związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako doradca prezesa oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu, zaś od listopada 2008 r. do września 2009 r. pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu. Od listopada 2009 r. ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim jako doradca oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego. Posiada certyfikat Banku Francji w zakresie nadzoru bankowego: organizacji i zasad oraz certyfikat w zakresie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, wydany przez Narodowy Bank Polski. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane