• Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością

Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością

 • Autor: Jacek Nowak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-909-1
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 294/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

W pracy podjęto ważką tematykę relacji bank – przedsiębiorstwo na tle zagrożenia upadłością. Zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie, kryteria oceny zagrożeń i wykorzystywane narzędzia analityczne stanowiły podstawę do podjęcia próby spojrzenia na współdziałanie tych podmiotów.

W publikacji zestawiono wybrane rozważania dotyczące spojrzenia na niesymetryczne ramy współdziałania banku i przedsiębiorstwa. Zagadnienia te podejmowane są na tle ryzyka pogorszenia się sytuacji w przedsiębiorstwie, co nabiera szczególnego znaczenia w obliczu globalnego kryzysu finansowego.

Spis treści:

1.
Fundamenty kształtowania współpracy banku i przedsiębiorstwa
 
1.1. Tworzenie wartości w przedsiębiorstwie na tle ładu korporacyjnego
1.2. Interesariusze i strategia konkurencyjności
1.3. Strategiczne obszary zaangażowania banków w relacje z przedsiębiorstwem
1.4. Relacja przedsiębiorstwa z bankiem
1.5. Modele teoretyczne relacji przedsiębiorstw z bankami
  
2. Wpływ ograniczonego zaangażowania banków na kształtowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa
 
2.1. Perspektywa finansowania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem
2.1.1. Problemy niedofinansowania
2.1.2. Zarządzanie ryzykiem w perspektywie finansowania przedsiębiorstwa
2.2. Strategie kształtowania wartości przedsiębiorstwa i ich związek z dostępem do kapitału
2.3. Czynniki determinujące banki do współpracy z przedsiębiorstwem
2.4. Konsekwencje ograniczenia zaangażowania banku dla kształtowania wartości przedsiębiorstwa
 
3. Bankowość relacyjna w obliczu zagrożenia upadłością
 
3.1. Cele przedsiębiorstwa w budowaniu relacji długoterminowych z bankiem
3.1.1. Dostęp do instrumentów finansowych na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa
3.1.2. Efektywność zastosowania długu w działalności przedsiębiorstwa w obliczu kosztów agencji
3.1.3. Koszt kapitału w strategii rozwoju podmiotu gospodarczego
3.1.4. Pozostałe determinanty kształtowania współpracy w długim horyzoncie
3.2. Próba identyfikacji efektów współpracy z bankami wobec potrzeb przedsiębiorstwa
w sytuacji zagrożenia upadłością
3.3. Warunki powiązań przedsiębiorstwa z bankami na tle zagrożenia upadłością
3.4. Bariery decyzyjne dla zastosowania kapitału własnego bądź obcego w obliczu
kryzysu działalności w przedsiębiorstwie
3.5. Wątpliwości co do korzyści z tworzenia długoterminowych relacji przedsiębiorstwa z bankami
3.6. Kondycja przedsiębiorstw wobec uwarunkowań makroekonomicznych 
 
4. Trwałość dostępu do finansowania w okresie zagrożenia upadłością wobec nadmiernej dywersyfikacji współpracy przedsiębiorstwa z bankami
 
4.1. Problemy kształtowania trwałej (długoterminowej) struktury finansowania
przedsiębiorstw
4.2. Nadmiar banków i instrumentów finansowych we współpracy z przedsiębiorstwem
4.3. Potrzeby kapitałowe spółki w momencie identyfikacji ryzyka bankructwa
4.4. Zastosowanie modeli finansowych wobec ograniczonego dostępu do kapitału w czasie występowania ryzyka bankructwa
4.5. Ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa i adekwatność zabezpieczenia w ocenie
banków
 
5. Asymetria relacji przedsiębiorstw i banków
 
5.1. Zjawisko asymetrii informacji we współpracy przedsiębiorstw z bankami
5.2. Znaczenie zasad określających asymetryczną relację między przedsiębiorstwem a bankiem
5.3. Cele banków w budowaniu asymetrycznej relacji z przedsiębiorstwami
5.4. Dostęp do informacji o przedsiębiorstwie w ocenie ryzyka bankructwa
5.4.1. Modele wczesnego ostrzegania w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw
5.4.2. Ocena rynku niedoskonałego – oparta na wybranych modelach i wykorzystaniu wskaźników wczesnego ostrzegania
5.4.3. Ograniczone informacje rynkowe o kondycji przedsiębiorstwa
5.4.4. Analiza kosztu/ów bankructwa
5.5. Inne czynniki ograniczające budowanie asymetrycznej relacji między przedsiębiorstwami a bankami
5.5.1. Dominacja banków w kształtowaniu zobowiązań przedsiębiorstwa
5.5.2. Problem pokusy nadużycia 
 
6. Akceptacja pozycji rynkowej i mechanizmów działania banków przez przedsiębiorstwo
 
6.1. Znaczenie niedoskonałego rynku kapitałowego
6.2. Specyficzna pozycja banków na rynku
6.3. Proces decyzyjny banków w kształtowaniu współpracy z przedsiębiorstwem
6.3.1. Ryzyko negatywnej selekcji w procesie decyzyjnym banków
6.3.2. Ryzyko zmiany zachowania przedsiębiorstwa a możliwości monitorowania przez banki
6.3.3. Sygnały ostrzegawcze dotyczące ryzyka przeinwestowania
6.4. Możliwości dostępu do alternatywnego źródła finansowania z pominięciem banków
6.5. Uwarunkowania akceptacji pozycji rynkowej banków 
 
7. Efekty długoterminowych relacji przedsiębiorstwa z bankami w obliczu zagrożenia upadłością
 
7.2. Cele przedsiębiorstwa w budowaniu relacji długoterminowych z bankami
7.2.1. Dostęp do instrumentów finansowych na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa
7.2.2. Perspektywy wzrostu akcji kredytowej w Polsce
7.2.3. Koszt kapitału w strategii rozwoju podmiotu gospodarczego
7.2.4. Pozostałe determinanty kształtowania współpracy w długim horyzoncie
7.3. Próba identyfikacji efektów współpracy z bankami wobec potrzeb przedsiębiorstwa w sytuacji zagrożenia upadłością 
7.4. Dostępność finansowania dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego
7.5. Bariery decyzyjne dla zastosowania kapitału własnego albo obcego w obliczu kryzysu działalności w przedsiębiorstwie
7.6. Wątpliwości co do korzyści z tworzenia długoterminowych relacji przedsiębiorstwa z bankami 
 
8. Badania nad doborem miar oceny ryzyka upadłości spółek publicznych w kontekście relacji z bankiem
 
8.1. Charakterystyka projektu badawczego
8.1.1. Selekcja i charakterystyka ogólna kondycji ekonomicznej spółek
8.1.2. Rankingi badanych spółek
8.2. Analiza wielowymiarowa
8.2.1. Modele dyskryminacyjne
8.2.2. Modele sieci neuronowych
8.2.3. Modele drzewa decyzyjnego
8.2.4. Modele regresji logistycznej
8.3. Dobór parametrów

Zakończenie
 
Bibliografia

Jacek Nowak
socjolog i antropolog, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Prowadzi badania w Europie Środkowo-Wschodniej wśród mniejszości etnicznych i religijnych. Publikuje i wykłada z zakresu antropologii społecznej, etniczności, nacjonalizmu i religii.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane