• Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane problemy

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane problemy

 • Autor: Marek Cisek Andrzej Józef Kozłowski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-206-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 170/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest wynikiem aktywności badawczej pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz doktorantów i pracowników innych uczelni współpracujących z tym Wydziałem. Autorów łączą wspólne zainteresowania badawcze koncentrujące się wokół poszukiwania nowych modeli racjonalnego zarządzania w sektorze publicznym. Monografia ma wymiar ponadlokalny, mimo że odnosi się do samorządów gminnych. Poruszane problemy cechuje interdyscyplinarność wyrażająca się w budowaniu opisu badanej rzeczywistości z różnych perspektyw badawczych. Poszczególne części opracowania obejmują zagadnienia zarówno z obszaru prawa wyborczego i zarządzania finansami, jak również problematykę zjawisk patologicznych w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych wykonujących zadania samorządów gminnych.

Książka zainteresuje studentów oraz działaczy samorządowych, a także decydentów i osoby mające wpływ na kształtowanie prawnego modelu samorządu gminnego.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Charakter zabudowy a podział gminy wiejskiej na okręgi wyborcze miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego – analiza uwarunkowań prawnych i przestrzennych
Andrzej J. Kozłowski, Daniel Zadworny

1.1. Samorząd gminny jako podstawowa jednostka zasadniczego podziału
terytorialnego państwa
1.2. Zadania gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
1.3. Miejskie obszary funkcjonalne miasta wojewódzkiego
1.4. Podział gminy wiejskiej na okręgi wyborcze a miejski obszar funkcjonalny
1.5.  Podział gminy na okręgi wyborcze – case study w oparciu o gminę Dywity
Rekomendacje
Podsumowanie
Bibliografia

2. Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego   
Beata Domańska-Szaruga

2.1. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem
2.2. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
2.3. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego
2.4. Ocena ryzyka
2.5. Reakcja na ryzyko i mechanizmy kontroli
Rekomendacje i wnioski
Podsumowanie
Bibliografia

3. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej i zarządzania finansami w gminie   
Bogdan Nogalski, Anna Świrska

3.1. Istota zarządzania finansami w gminie
3.2. Analiza wskaźnikowa – narzędzie oceny kondycji finansowej gminy i zarządzania finansami gminy
3.3. Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej i jako narzędzie wspierające procesy zarządzania finansami w gminie – case study
Podsumowanie
Bibliografia

4. Zasady zarządzania dochodami badanej gminy w sferze podatku od nieruchomości oraz ocena ich skuteczności   
Marian Mroziewski, Monika Trusewicz

4.1. Budżet gminy jako narzędzie zarządzania finansami podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
4.2. Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów własnych gminy
4.3. Zasady planowania wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości
4.4. Zasady ustalania stawek podatku od nieruchomości  w badanej jednostce sektora finansów publicznych
4.5. Skutki dochodowe dla budżetu badanej gminy w wyniku rezygnacji z zasady maksymalizacji  dochodów z tytułu podatku od nieruchomości
4.6. Zasady stosowania ulg w spłacie zobowiązań  podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości  w ocenianej jednostce samorządu terytorialnego
4.7. Analiza skuteczności zarządzania w badanej gminie zaległościami podatkowymi z tytułu  podatku od nieruchomości
Rekomendacje
Podsumowanie
Bibliografia

5. Zadłużenie w działalności jednostek samorządu terytorialnego   
Monika Wakuła

5.1. Zadłużenie w działalności jednostek samorządu terytorialnego
5.2. Pojęcie i istota długu samorządowego
5.3. Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego
5.4. Badania własne
5.5. Zadłużenie gminy Siedlce – studium przypadku
Rekomendacje
Podsumowanie
Bibliografia

6. Zjawisko protekcji w organizacjach sektora publicznego na przykładzie samorządów gminnych Warmii i Mazur   
Marek Cisek, Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska

6.1. Samorząd gminny w systemie zarządzania w sektorze publicznym
6.2. Zjawisko protekcji w prawie i literaturze naukowej
6.3. Metodyka badań – wyniki badań własnych
6.4. Analiza wskazań o występowaniu protekcji  w organizacjach sektora publicznego
Wnioski
Analiza wskazań o niewystępowaniu protekcji w organizacjach sektora publicznego
Wnioski
Analiza braku wskazań o występowaniu protekcji w organizacjach sektora publicznego
Wnioski
Rekomendacje
Podsumowanie
Bibliografia

Notki o autorach

Marek Cisek

Książki tego autora

Andrzej Józef Kozłowski redakcja naukowa

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Encyklopedia samorządu terytorialne...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Encyklopedia samorządu terytorialne...

27.00 zł 90.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Ewolucja wydatków jednostek samorzą...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Gospodarka samorządu terytorialnego

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Warszawski samorząd terytorialny w ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Naprawa finansów jednostki samorząd...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Szacowanie poziomu zadłużenia jedno...

32.00 zł 64.00 zł Cena netto: 30.48 zł

Koszt władzy w polskim samorządzie ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Wspieranie przedsiębiorczości przez...

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 115.71 zł

Współpraca jednostek samorządu tery...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Podstawy analizy ekonomiczno-finans...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Ewolucja form organizacyjno-prawnyc...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Współpraca międzynarodowa polskich ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zadania jednostek samorządu terytor...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Finanse samorządowe. Teoria i prakt...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Kontrola zarządcza w jednostkach se...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Normatywny model współpracy samorzą...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane