• Portowe miasto metropolitalne. Wybrane problemy socjologiczno-ekonomiczne Nowego Szczecina

Portowe miasto metropolitalne. Wybrane problemy socjologiczno-ekonomiczne Nowego Szczecina

 • Autor: Magdalena Woźniak-Miszewska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-509-4
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 297/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie analizuje obszar metropolitalny Szczecina, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po upadku Stoczni. Umownie przyjmuje, że od tego czasu rozpoczyna się nowa era w rozwoju miasta, rodzi się nowy Szczecin, będący synonimem początku próby przemiany charakteru miasta ze stoczniowego w miasto nowoczesnych usług. Jednakże nowy Szczecin wraz z otaczającym go regionem to także najwolniej rozwijający się obszar w kraju.

Koncepcja badawcza w niniejszej pracy przedmiotem swych badań uczyniła z jednej strony stan świadomości i opinie mieszkańców, ich zadowolenie i sukcesy oraz porażki życiowe, aspiracje i potrzeby. Z drugiej strony przedstawia strukturę społeczno-zawodową, życie i stosunki społeczno-gospodarcze w mieście. Po trzecie wreszcie, przedstawia byt społeczny i lokalizację przestrzenną mieszkańców, wizerunek ich życia i tożsamości oraz wiedzę na temat różnych wymiarów paradygmatów miasta.

SPIS TREŚCI:
   
WPROWADZENIE  

1. Teoretyczno-metodyczna orientacja badań portowego miasta metropolitalnego
Robert B. Woźniak, Robert Bartłomiejski

1.1. Teoretyczne aspekty metropolii miasta portowego  
1.2. Obszar metropolitalny Szczecina  
1.3. Problemy metodologiczne badań portowego miasta metropolitalnego  
1.3.1. Przedmiot i cel badań  
1.3.2. Dobór prób do badań  
1.4. Konceptualizacja problematyki badawczej  
Bibliografia

2. Paradygmaty portowego miasta metropolitalnego w percepcji mieszkańców
Robert B. Woźniak

Wstęp
2.1. Transgranicze i pogranicze w metropolii  
2.2. Postrzeganie portowego miasta metropolitalnego  
2.2.1. Paradygmat czasu i przestrzeni  
2.2.2. Paradygmat ekosystemu miasta  
2.2.3. Paradygmat życia i bytu społecznego mieszkańców  
2.2.4. Paradygmat kultury i humanizacji miasta-metropolii  
2.2.5. Paradygmat władzy i bezpieczeństwa  
2.2.6. Paradygmat obcych mniejszości w metropolii  
2.3. Ekspektatywy rozwoju nowego Szczecina  
Bibliografia

3. Stoczniowcy Szczecina w warunkach zmiany systemowej
Robert B. Woźniak

Wstęp  
3.1. Przemysł okrętowy w Szczecinie
3.1.1. Stocznia Szczecińska w Polsce Ludowej  
3.1.2. Stocznia Szczecińska w okresie zmiany
3.2. Wyniki badań socjologicznych stoczniowców
3.2.1. System wartości
3.2.2. Zróżnicowanie społeczne w mieście
3.2.3. Nowy typ obywatela, mieszkańca i pracownika w mieście
3.3. Wchodzenie w socjologię upadającego przedsiębiorstwa
3.4. Upadek przemysłu stoczniowego w portowym mieście  metropolitalnym
Bibliografia

4. Znaczenie więzi sąsiedzkich i identyfikacji z miejscem zamieszkania dla uczestnictwa w lokalnym konflikcie ekologicznym w mieście
Robert Bartłomiejski

Wstęp  
4.1. Osiedle mieszkaniowe jako podsystem społeczny w mieście   
4.2. Charakterystyka społeczno-przestrzenna badanego osiedla
4.3. Subsąsiedzkie terytorialne subsystemy społeczne  badanego osiedla
4.4. Postawy mieszkańców względem mikrośrodowiska mieszkalnego  
4.5. Postawy mieszkańców względem mezośrodowiska mieszkalnego   
4.6. Postawy mieszkańców względem makrośrodowiska mieszkalnego  
4.7. Więź sąsiedzka i jej wpływ na przebieg konfliktu
Zakończenie
Bibliografia

5. Bezpieczeństwo zdrowotne w mieście Szczecinie
Elżbieta Kasprzak

Wstęp
5.1. Sytuacja zdrowotna mieszkańców Szczecina
5.2. Zasoby kadrowe ochrony zdrowia  
5.3. Opieka zdrowotna w mieście Szczecinie
5.3.1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  
5.3.2. Stacjonarna opieka zdrowotna  
5.3.3. Opieka doraźna i farmaceutyczna  
5.3.4. Profilaktyka i promocja zdrowia w mieście
5.3.5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych  
5.4. Szczecińska ochrona zdrowia na tle innych miast
Zakończenie
Bibliografia

6. Rynek pracy nowego Szczecina
Magdalena Woźniak-Miszewska

6.1. Zagadnienia wprowadzające do problematyki rynku pracy  w mieście
6.2. Teoretyczne podstawy interwencji państwa na rynku pracy
6.3. Dylematy efektywności polityki rynku pracy i zatrudnienia
6.4. Charakterystyka rynku pracy metropolii Szczecina
6.5. Problemy bezrobocia miasta w opinii szczecinian
Bibliografia

7. Inwestycje zagraniczne w metropolii szczecińskiej
Magdalena Woźniak-Miszewska

7.1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne bezpośrednich inwestycji zagranicznych
7.2. Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju obszarów metropolitalnych
7.3. Atrakcyjność inwestycyjna obszarów metropolitalnych
7.4. Stan i struktura kapitału zagranicznego w szczecińskiej strefie metropolitalnej
7.5. Szczecińska strefa metropolitalna jako lokalizacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych
7.6. Rekomendacje w zakresie pozyskiwania kapitału zagranicznego
Bibliografia

8. Społeczna odpowiedzialność jako nowa jakość biznesu szczecińskiej strefy metropolitalnej  
Magdalena Woźniak-Miszewska

8.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
8.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu w wybranych dokumentach strategicznych
8.3. Rola inwestycji zagranicznych w problematyce odpowiedzialnego biznesu
8.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu wśród zachodniopomorskich  małych i średnich przedsiębiorców
8.5. Przejawy społecznej odpowiedzialności firm z kapitałem zagranicznym

Bibliografia

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

SPIS MAP  

SPIS WYKRESÓW

NOTA O AUTORACH

prof. dr. hab. Jan Nikołajew:

Praca ma wyraźnie określony profil analizy. To sprawia, że jej Autorzy wychodzą poza problem miasta Szczecina, który jednak stanowi zasadniczy temat dla eksploracji badawczej.

Osadzenie Szczecina w kontekście analizy socjologiczno-ekonomicznej na tle przemian społecznych pozwala wskazać na nową pozycję miasta i zachodzących w nim zmian.

Nakreślenie obrazu nowej rzeczywistości Szczecina pozwala na szerszą refleksję o mieście, a także stanowi przyczynek do lepszego zorientowania się, czy i w jaki sposób miasto metropolitalne wpływa na swoje otoczenie w wymiarze mikro- i makrostrukturalnym.

Opracowanie odnosi się do różnych obszarów i zjawisk społeczno-ekonomicznych, w których lokują się wieloaspektowe poglądy związane z funkcjonowaniem metropolitalnego miasta.

Przedstawiony materiał empiryczny analizowany był z uwzględnieniem różnych kategorii społeczno-zawodowych oraz przeobrażeń transformacyjnych, które w sposób jednoznaczny wpłynęły na nowe zjawiska w mieście i w regionie. Podobnie, gospodarka morska, jak i inne obszary działalności gospodarczej, uległy zmianom, dostosowując się do nowych realiów ekonomicznych i społecznych.

Magdalena Woźniak-Miszewska redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane