• Finanse samorządowe. Nowe wyzwania. Bieżące i perspektywiczne

Finanse samorządowe. Nowe wyzwania. Bieżące i perspektywiczne

 • Autor: Beata Filipiak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-526-0
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 341/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W warunkach kryzysu finansów publicznych szczególnego znaczenia nabiera problematyka efektywnego gospodarowania finansami samorządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ryzyka. W książce dokonano kompleksowej analizy uwarunkowań wiązanych z gospodarowaniem finansami samorządowymi w warunkach ryzyka. Przedstawiono propozycje działań bieżących oraz długoterminowych (również o charakterze strategicznym), które mają na celu trwałą poprawę efektywności oraz podejmowanie optymalnych decyzji w warunkach ryzyka przez gospodarujących finansami samorządowymi. W szczególny sposób zaakcentowano kierunki zastosowania nowoczesnych instrumentów gospodarowania finansami samorządowymi, umożliwiających zwiększenie efektywności alokacji zasobów finansowych w warunkach ryzyka.


Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Marzanny Poniatowicz:

Monografia doskonale wypełnia dotychczasową lukę na polskim rynku wydawniczym w kwestii problematyki efektywnego gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego (do tej pory nie ukazało się tak kompleksowe opracowanie w tym zakresie), stanowiąc istotny wkład w rozwój nauki finansów publicznych.


Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Emilii Denek:

Autorka rozpatruje nie tylko całościowo problemy finansów samorządowych, lecz także na tle całości funkcji i zadań JST, odnosząc się do warunków Polski, ale z uwzględnieniem niektórych rozwiązań w innych krajach. Spojrzenie całościowe na działalność JST uzupełnia jeszcze jedno kryterium zwiększania efektywności decyzji, w tym dotyczących alokacji zasobów finansowych, a mianowicie podejmowanie decyzji bieżących w ścisłym powiązaniu z przewidywaniami perspektywicznymi, odnośnie do ich skutków, nowych zadań, zmiany uwarunkowań gospodarowania otoczenia zewnętrznego omawianych jednostek i ryzyka.
 


Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Finanse samorządowe w świetle teorii i praktyki
 
1.1. Miejsce finansów samorządowych w systemie finansów publicznych
1.2. Finanse samorządowe w koncepcji nowego zarządzania publicznego
1.3. Procesowe podejście w finansach samorządowych
1.4. Instrumenty gospodarowania finansami samorządowymi
 
Rozdział 2. Kluczowe instrumenty gospodarowania finansami samorządowymi w koncepcji nowego zarządzania publicznego
 
2.1. Rola budżetowania zadaniowego w zwiększaniu efektywności gospodarowania publicznymi zasobami finansowymi
2.2. Planowanie zadań publicznych w ujęciu wieloletnim
2.3. Audyt w finansach samorządowych
2.4. Kontrola zarządcza w finansach samorządowych
2.5. Wykorzystanie narzędzi analitycznych w podnoszeniu efektywności decyzji finansowych
2.6. Zarządzanie wartością w procesie gospodarowania finansami samorządowymi
 
Rozdział 3. Strategiczne i operacyjne decyzje finansowe a problem ryzyka
 
3.1. Decyzje finansowe – istota i zakres podmiotowo-przedmiotowy
3.2. Operacyjne i strategiczne decyzje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego
3.3. Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego
3.4. Metody ograniczania ryzyka
 
Rozdział 4. Efektywność w procesie gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego
 
4.1. Efektywność jako wyznacznik decyzji finansowych
4.2. Kierunki pomiaru efektywności w jednostkach samorządu terytorialnego
4.3. Ogólne metody pomiaru efektywności w jednostkach samorządu terytorialnego
4.4. Metody finansowe w pomiarze efektywności zadań publicznych
 
Rozdział 5. Wpływ ryzyka operacyjnego na zarządzanie majątkiem w jednostkami samorządu terytorialnego
 
5.1. Ryzyko operacyjne w działalności jednostek samorządu terytorialnego
5.2. Finansowe aspekty zarządzania mieniem w jednostkach samorządowych
5.3. Wybrane aspekty gospodarowania majątkiem obrotowym w finansach samorządu terytorialnego
5.4. Zarządzanie gotówką w finansach jednostek samorządu terytorialnego jako element zarządzania ryzykiem
 
Rozdział 6. Ryzyko w aspekcie zarządzania zobowiązaniami jednostek samorządu terytorialnego
 
6.1. Ryzyko finansowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego
6.2. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań dłużnych jako wynik realizacji zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego
6.3. Instrumenty dłużne a prawne dysfunkcje obniżające sprawność zarządzania samorządowym długiem publicznym
6.4. Strategia i polityka zarządzania samorządowym długiem publicznym jako instrumenty ograniczające ryzyko finansowe
6.5. Zarządzanie zobowiązaniami niewchodzącymi do samorządowego długu publicznego
 
Rozdział 7. Nowe wyzwania w zakresie gospodarowania finansami samorządowymi w warunkach ryzyka
 
7.1. Wartościowanie samorządowych usług publicznych
7.2. Planowanie zmian w warunkach ryzyka
7.3. Wyzwania związane z ograniczaniem deficytu budżetowego i samorządowego długu publicznego w warunkach ryzyka
7.4. Zarządzanie płynnością finansową w świetle nowych rozwiązań ustawowych, braku stabilności systemu finansowania oraz ryzyka
7.5. Rekomendacje w zakresie zarządzania ryzykiem w finansach samorządowych
 
Zakończenie
 
Bibliografia

Beata Filipiak
prof. zw. dr hab. Uniwersytet Szczeciński, Kierownik Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, licencjonowany doradca podatkowy; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ekspert w zakresie PPP i finansów zrównoważonych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane