• Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo

Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo

 • Autor: Tomasz Gigol
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-838-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 236/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Książka opisuje zjawisko kryzysu przedsiębiorstwa od strony przywództwa. Kryzys przedsiębiorstwa jest rozumiany jako narastający proces – od kryzysu strategii, poprzez kryzys wyników, aż do kryzysu płynności i zagrożenia bankructwem. Książka odpowiada na pytanie jaki powinien być skuteczny przywódca kryzysowy oraz jaką rolę pełni przywódca w kryzysie przedsiębiorstw.

Spis treści:
 

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przywództwo

1.1. Geneza pojęcia
1.1.1. Ujęcie historyczne
1.1.2. Teoria przywództwa charyzmatycznego Maksa Webera
1.2. Istota przywództwa
1.2.1. Przywództwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.2.2. Przywództwo a władza
1.2.3. rzywódca a menedżer
1.2.4.  Miejsce przywództwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.3. Współczesne koncepcje przywództwa
1.3.1. Teoria cech
1.3.2. Teoria przywództwa opartego na umiejętnościach  
1.3.3. Teorie behawioralne
1.3.4. Teorie sytuacyjne
1.3.5. Teoria wymiany lider–podwładny (LMX)
1.3.6. Teoria naturalnego przywództwa R. Golemana i współpracowników
1.3.7. Podejście psychodynamiczne  
1.3.8. Przywództwo charyzmatyczne
1.3.9. Przywództwo transformacyjne
1.3.10. Paradygmaty przywództwa – próba podsumowania  
1.4. Rola przywództwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział 2. Kryzys w przedsiębiorstwie

2.1. Kryzys w procesie zmian i dostosowania się przedsiębiorstw do otoczenia
2.1.1. Zmiany w otoczeniu biznesu  
2.1.2. Dostosowanie się przedsiębiorstw do otoczenia
2.1.3. Kryzys a transformacja i restrukturyzacja
2.2. Geneza kryzysów w przedsiębiorstwie
2.2.1. Definicja kryzysu w przedsiębiorstwie
2.2.2. Kryzys organizacji a sytuacja kryzysowa
2.2.3. Kryzys jako faza cyklu życia przedsiębiorstwa
2.2.3.1. Koncepcja kryzysu organizacyjnego L. Greinera
2.2.3.2. Koncepcja dezintegracji pozytywnej przedsiębiorstw
2.2.4. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny kryzysu
2.3. Rodzaje kryzysów w przedsiębiorstwie
2.3.1. Kryzys strategii
2.3.2. Kryzys wyników  
2.3.3. Kryzys płynności
2.4. Fazy kryzysów w przedsiębiorstwie
2.4.1. Kryzys potencjalny
2.4.2. Kryzys ukryty
2.4.3. Kryzys palący możliwy do opanowania
2.4.4. Kryzys palący niemożliwy do opanowania  
2.4.5. Inne ujęcia faz kryzysu
 
Rozdział 3. Radzenie sobie z kryzysem w przedsiębiorstwie

3.1. Reakcja przedsiębiorstwa na kryzys
3.1.1. Zarządzanie kryzysowe  
3.1.2. Zarządzanie antycypacyjne   
3.1.2.1. Systemy wczesnego ostrzegania
3.1.2.2. Systemy wczesnego rozpoznania
3.1.2.3. Foresight strategiczny
3.1.3. Zarządzanie prewencyjne
3.1.3.1. Analiza wskaźnikowa i modele dyskryminacyjne
3.1.3.2. Obszary działań w zarządzaniu prewencyjnym
3.1.4. Zarządzanie odpierające
3.1.5. Zarządzanie likwidacyjne
3.1.6. Uczenie się przedsiębiorstwa w zarządzaniu kryzysem
3.2. Kryzys jako sytuacja decyzyjna
3.2.1. Spostrzeganie kryzysu
3.2.2. Zakłócenia w rozpoznawaniu i kategoryzacji kryzysu  
3.2.2.1. Zawężenie procesów poznawczych  
3.2.2.2. Zniekształcenia informacji  
3.2.2.3. Myślenie grupowe
3.2.2.4. Brak elastyczności  
3.2.3. Stres w sytuacji kryzysu
3.2.4. Brak decyzji  
3.2.5. Problemy z wdrożeniem decyzji kryzysowych   
3.3. Przywództwo w kryzysie przedsiębiorstwa  
3.3.1. Przywództwo w otoczeniu turbulentnym  
3.3.2. Przywództwo w sytuacji kryzysowej
3.3.3. Przywództwo w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa
3.3.4. Przywództwo transformacyjne w kryzysie przedsiębiorstwa
3.3.5. Doświadczenie zawodowe menedżerów  a zarządzanie kryzysem

Rozdział 4. Spostrzeganie i kategoryzowanie kryzysu, doświadczenie menedżerskie oraz profil przywództwa a zachowania przywódcze w kryzysie

4.1. Charakterystyka badania
4.1.1. Cele badawcze
4.1.2. Przyjęte koncepcje, pojęcia i definicje
4.1.3. Model badawczy i hipotezy
4.2. Metoda badań
4.2.1. Podejście i metody badawcze
4.2.2. Geneza przypadków krytycznych użytych w badaniu
4.2.3. Dobór próby badawczej
4.2.4. Instrumenty badawcze
4.3. Szczegółowy opis przypadków krytycznych  
4.3.1. Przypadek 1  
4.3.2. Przypadek 2
4.3.3. Przypadek 3
4.3.4. Przypadek 4  
4.3.5. Przypadek 5  
4.3.6. Przypadek 6  
4.4. Wyniki badań  
4.4.1. Osoby badane
4.4.2. Rodzaj kryzysu, jego spostrzeganie i kategoryzacja
4.4.3. Spostrzeganie i wartościowanie kryzysu a zmiana zachowań przywódczych o charakterze transformacyjnym lub transakcyjnym
4.4.4. Profil przywództwa a spostrzeganie i kategoryzacja kryzysu
4.4.5. Profil przywództwa a zmiana zachowań przywódczych o charakterze transformacyjnym lub transakcyjnym
4.5. Wnioski z badań  
4.5.1. Wnioski teoriopoznawcze
4.5.2. Wnioski metodologiczne
4.5.3. Wnioski aplikacyjne

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rycin

prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, Instytut Zarządzania SGH:

Ta książka ma tę zaletę, że jednocześnie jest głęboka i dobrze się ją czyta. Autor porusza w niej zagadnienia ważne z punktu widzenia zapewnienia przeżycia i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Odpowiada bowiem na pytania: jaki rodzaj przywództwa, jakie profile kompetencyjne i zachowania są pożądane w sytuacjach kryzysów strategicznych, wyników i płynności.

Tomasz Gigol prezentuje swoją rzetelną wiedzę menedżerską popartą głębokimi studiami na temat kryzysów w przedsiębiorstwach i przywództwa w kryzysie oraz przedstawia wyniki oryginalnych, własnych badań empirycznych.

Dzięki tej pozycji nie tylko możemy lepiej zrozumieć istotę, złożoność, wielowymiarowość i dynamikę kryzysów w przedsiębiorstwach, ale również otrzymujemy wskazówki, jak powinni zmieniać się menedżerowie, by skuteczniej przygotowywać się na nadchodzące kryzysy lub szybciej, elastyczniej i efektywniej na nie reagować. Ta wiedza przyda się każdemu – obecnemu i przyszłemu – menedżerowi.

Tomasz Gigol
dr, wykładowca na studiach podyplomowych SGH i konsultant. Wcześniej przez kilkanaście lat członek ścisłego kierownictwa największych wydawnictw w Polsce odpowiedzialny za strategię, marketing i sprzedaż. Autor publikacji na temat pozyskiwania finansowania na rynku kapitałowym oraz profili kompetencji pracowniczych. Trener biznesu. Ekspert w zakresie zarządzania zespołem, przywództwa i reorganizacji strategicznej. Od kilku lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych, inwestorów prywatnych i funduszy podwyższonego ryzyka.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarządzanie organizacją w sytuacjac...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane