• Kryminalistyka. Zarys systemu

Kryminalistyka. Zarys systemu

 • Autor: Jerzy Kasprzak Bronisław Młodziejowski Wojciech Kasprzak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-723-4
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 358/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 63.00 zł

  56.70 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 56.70 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, jak i na studiach z zakresu bezpieczeństwa. W stosunku do poprzedniego wydania wszystkie rozdziały zostały uaktualnione. Dodano nowe zagadnienia dotyczące śladów cyfrowych ich znaczenia, ujawniania i zabezpieczania. Podręcznik uzupełniono o ważne problemy etyki kryminalistycznej.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów prawa i administracji oraz bezpieczeństwa, zdobywających dopiero wiedzę, prokuratorów, czy funkcjonariuszy służb śledczych, którzy znajdą w nim szereg praktycznych rad co do taktyki wykonywania wielu czynności procesowo-kryminalistycznych. Nie można także zapominać o sędziach, których swobodna ocena dowodów winna wynikać właśnie z wiedzy kryminalistycznej, czy też o adwokatach i radcach prawnych, w których przypadku prawidłowa realizacja prawa do obrony powinna wynikać z głębokiej wiedzy kryminalistycznej. Zagadnienie to jest szczególnie ważne w perspektywie wchodzących w życie zmian w procedurze karnej. Podręcznik może zainteresować także szerszy krąg odbiorców, np. przedstawicieli biznesu, tak często narażonych na działania przestępcze, czy też pracowników firm zajmujących się ochroną osób i mienia.

Prezentowane w podręczniku treści spełniają zadania szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, zwracając także uwagę na zagadnienia istotne dla każdego z nas – zagadnienia naszego bezpieczeństwa.

Lista załączników do pobrania z zakładki materiały dodatkowe

Ilustracje


Spis treści:

Wstęp

Część I. Ogólne zagadnienia kryminalistyki

Rozdział I. Z dziejów metod śledczych

1.1. Powstanie i rozwój kryminalistyki
1.2. Tworzenie się kryminalistyki polskiej

Rozdział II. Przedmiot i zakres współczesnej kryminalistyki

2.1. Etapy tworzenia definicji kryminalistycznej  
2.2. Podstawowe działy kryminalistyki  
2.3. Zasady taktyki i techniki kryminalistycznej  
2.4. Kryminalistyka a inne dziedziny wiedzy  
2.5. Stan kryminalistyki w Polsce  

Rozdział III. Tendencje rozwojowe współczesnej kryminalistyki  

3.1. Kierunki rozwoju taktyki i techniki kryminalistycznej  
3.2. Możliwości wykorzystania komputerów w kryminalistyce  
3.3. Zagrożenie przestępczością w cyberprzestrzeni  
3.4. Kryminalistyka światowa a kryminalistyka w Polsce  

Część II. Technika kryminalistyczna

Rozdział IV. Identyfikacyjne, dowodowe i wykrywcze znaczenie śladów kryminalistycznych  

4.1. Pojęcie śladu kryminalistycznego  
4.2. Funkcje śladów kryminalistycznych  
4.3. Funkcja identyfikacyjna śladów kryminalistycznych   
4.4. Funkcja dowodowa śladów kryminalistycznych  

Rozdział V. Daktyloskopia i inne metody identyfikacji człowieka
 
5.1. Przedmiot i zakres daktyloskopii  
5.2. Podstawy biologiczne daktyloskopii  
5.3. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów  linii papilarnych  
5.4. Pobieranie materiału porównawczego do badań daktyloskopijnych – daktyloskopowanie  
5.5. Funkcjonowanie systemów AFIS – rejestracja daktyloskopijna  
5.6. Ekspertyza daktyloskopijna  
5.7. Identyfikacja śladów rękawiczek   
5.8. Identyfikacja śladów czerwieni wargowej  
5.9. Identyfikacja śladów małżowiny usznej  
5.10. Identyfikacja śladów zębów   

Rozdział VI. Antropologia sądowa i jej wykorzystanie w identyfikacji człowieka  

6.1. Pojęcie i zakres antropologii sądowej
6.2. Charakterystyka identyfikacji człowieka na podstawie wyglądu   
6.3. Portret opisowy (mówiony, pamięciowy)  
6.4. Zasady sporządzania rysopisów
6.5. Odtwarzanie wyglądu osób na podstawie zeznań świadków
6.6. Możliwości identyfikacji osób zarejestrowanych przez monitoring  
6.7. Identyfikacja człowieka na podstawie czaszki

Rozdział VII. Mechanoskopia

7.1. Przedmiot i zakres mechanoskopii  
7.2. Możliwości identyfikacji mechanoskopijnej
7.3. Zabezpieczanie śladów mechanoskopijnych
7.4. Pobieranie materiału porównawczego do badań mechanoskopijnych  

Rozdział VIII. Broń palna i ślady jej użycia

8.1. Broń palna i jej kryminalistyczne możliwości  badawcze
8.2. Ślady użycia broni palnej i ich zabezpieczenie  
8.3. Pobieranie materiału porównawczego do badań broni palnej
8.4. Kartoteki broni palnej  
8.5. Broń obezwładniająca  

Rozdział IX. Traseologia kryminalistyczna
 
9.1. Rodzaje śladów stóp i ich kryminalistyczne znaczenie  
9.2. Zabezpieczanie śladów stóp na miejscu zdarzenia  
9.3. Pobieranie materiału porównawczego do ekspertyzy śladów stóp  
9.4. Wiadomości ogólne dotyczące śladów pojazdów  
9.5. Zabezpieczanie śladów pojazdów i pobieranie materiału porównawczego  

Rozdział X. Kryminalistyczne badania dokumentów

10.1. Pojęcie dokumentu w kryminalistyce  
10.2. Fałszerstwa dokumentów i metody ujawniania fałszerstw  
10.3. Możliwości badawcze dokumentów  
10.4. Procesowe i kryminalistyczne zabezpieczanie dokumentów
10.5. Pobieranie materiału porównawczego do badań dokumentów
 
Rozdział XI. Fonoskopia

11.1. Pojęcie fonoskopii  
11.2. Możliwości badawcze fonoskopii  

Rozdział XII. Kryminalistyczne badania śladów cyfrowych

12.1. Mechanizm powstawania śladów cyfrowych  
12.2. Ogólna charakterystyka ujawniania i zabezpieczania śladów cyfrowych  
12.3. Badania śladów cyfrowych jako przedmiot ekspertyzy kryminalistycznej  

Rozdział XIII. Fizykochemia kryminalistyczna

13.1. Charakterystyka badań fizykochemicznych  i ich zakres  
13.2. Zakres badań fizykochemicznych   
13.3. Przykładowe pytania dla eksperta w dziedzinie fizykochemii  
13.4. Zabezpieczanie śladów do badań fizykochemicznych  

Rozdział XIV. Biologia kryminalistyczna  

14.1. Ogólna charakterystyka badań biologicznych w kryminalistyce  
14.2. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych
14.3. Możliwości badawcze śladów biologicznych  
14.4. Rekonstrukcja zdarzenia na podstawie śladów biologicznych

Rozdział XV. Osmologia

15.1. Charakterystyka badań osmologicznych
15.2. Metodyka badań osmologicznych  

Rozdział XVI. Fotografia kryminalistyczna

16.1. Ogólne zagadnienia techniki fotografii  
16.2. Fotografia śledcza i zasady jej wykonywania
16.3. Inne techniczne metody utrwalania obrazu w dokumentowaniu czynności procesowych i kryminalistycznych
16.4. Badania zdjęć fotograficznych, zapisu filmowego i magnetowidowego, zapisu komputerowego w ramach ekspertyzy kryminalistycznej  

Część III. Taktyka kryminalistyczna

Rozdział XVII. Pierwsze informacje o przestępstwie i zasady ich uzyskiwania

17.1. Wiadomości wstępne  
17.2. Niektóre formy pracy operacyjno-rozpoznawczej

Rozdział XVIII. Badanie miejsca zdarzenia  

18.1. Pojęcie, cel i zadania badania miejsca zdarzenia
18.2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia  
18.3. Oględziny miejsca zdarzenia  
18.4. Dokumentowanie wyników oględzin  
18.5. Metodyka badania miejsca zdarzenia w wybranych typach przestępstw
A. Badanie miejsca wypadku drogowego  
B. Badanie miejsca kradzieży z włamaniem  
C. Badanie miejsca znalezienia zwłok  
D. Badanie miejsca zgwałcenia  
E. Badanie miejsca zaistnienia pożaru
18.6. Inne działania taktyczno-kryminalistyczne związane z badaniem miejsca zdarzenia

Rozdział XIX. Badania sądowo-lekarskie osób żywych i zwłok  

19.1. Wiadomości wstępne  
19.2. Zasady oględzin osób żywych  
19.3. Zasady badania zwłok ludzkich i ich szczątków
 
Rozdział XX. Wersja kryminalistyczna

20.1. Pojęcie i rodzaje wersji kryminalistycznej
20.2. Zasady tworzenia i sprawdzania wersji kryminalistycznych  
20.3. Funkcje wersji kryminalistycznej  

Rozdział XXI. Kryminalistyczna problematyka przesłuchania  

21.1. Psychologiczne podstawy przesłuchania
21.2. Pojęcie przesłuchania  
21.3. Przygotowanie do przesłuchania
21.4. Taktyka przesłuchiwania świadków oraz dokumentowanie przebiegu przesłuchania  
21.5. Taktyka przesłuchania podejrzanego  
21.6. Przesłuchanie biegłego
21.7. Konfrontacja
 
Rozdział XXII. Eksperyment kryminalistyczny  

22.1. Istota i cel eksperymentu  
22.2. Przygotowanie eksperymentu, taktyka i technika jego przeprowadzenia
22.3. Dokumentowanie przebiegu eksperymentu  

Rozdział XXIII. Taktyka przeszukania terenu, pomieszczeń i osób

23.1. Taktyczne zasady przeszukania terenu
23.2. Taktyczne zasady przeszukania pomieszczeń  
23.3. Taktyczne zasady przeszukania osoby

Rozdział XXIV. Okazanie  

24.1. Pojęcie okazania  
24.2. Przygotowanie okazania  
24.3. Okazanie osób  
24.4. Okazywanie wizerunków osób, rzeczy i zwłok
 
Rozdział XXV. Badania wariograficzne  

25.1. Istota badań wariograficznych   
25.2. Przebieg badań wariograficznych   
25.3. Problem prawnej dopuszczalności badań wariograficznych   

Rozdział XXVI. Problemy etyczne w kryminalistyce
 
26.1. Ogólne pojęcie etyki
26.2. Etyka kryminalistyki jako etyka zawodowa

Załączniki – ilustracje


Jerzy Kasprzak
prof. dr hab. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Autor ponad 170 publikacji z zakresu kryminalistyki i procesu karnego, teorii opiniowania przez biegłego i prawa dowodowego oraz prawa muzułmańskiego. W ramach kryminalistyki specjalizuje się w metodach identyfikacji człowieka oraz w badaniach broni i balistyce. Biegły sądowy, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Uczestnik misji wojskowych i pokojowych ONZ.

Książki tego autora

Bronisław Młodziejowski
prof. nadzw. dr hab., kierownik Zakładu Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Prezes Stowarzyszenia Poligraferów Polskich, biegły sądowy.

Książki tego autora

Wojciech Kasprzak
dr, prawnik, współpracuje z Katedrą Kryminalistyki i Medycyny Sądowej UWM w Olsztynie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Eksperyment procesowo-kryminalistyc...

11.50 zł 46.00 zł Cena netto: 10.95 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokar...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Ryzyko w czynnościach operacyjno-ro...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Czynności niepowtarzalne w sprawach...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Znachorstwo. Problematyka prawno-kr...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poufne osobowe źródła informacji. A...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przeszukanie. Problematyka prawna i...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Nielegalna imigracja w aspekcie kry...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kwalifikowany typ rozboju. Aspekty ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Kryminologia

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Hans Gross. Podręcznik dla sędziego...

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Zapobieganie samobójstwom. Tom 1. M...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Analiza typologiczna sprawców zabój...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Antykryminalistyka. Taktyka i techn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Zapobieganie samobójstwom. Tom 2. Z...

98.10 zł 109.00 zł Cena netto: 93.43 zł

Najczęściej kupowane