• Koszty jakości wybrane aspekty

Koszty jakości wybrane aspekty

 • Autor: Grażyna Paulina Wójcik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-277-2
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 233/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  11.04 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.04 zł

  76% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem książki jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie ogólnej problematyki kosztów jakości w ujęciu: ekonomiczno-organizacyjnym jakości, zarządzania jakością z uwzględnieniem parametru wartości, przydatnej w zarządzaniu współczesną jakością. Syntetyczna postać książki wynika z założenia, że dla kadry zarządzającej jakością w przedsiębiorstwie w większym stopniu przydatne będzie w praktyce poznanie istoty omawianych zagadnień. Z tego powodu pominięte zostało analityczne ujęcie księgowo-finansowe prezentowanych treści, co warunkuje również zakres merytoryczny książki.

Przedmiotem książki są koszty jakości, ich definicje, modele oraz wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania kosztami (metody, techniki i narzędzia). Przeprowadzona analiza literatury umożliwiła dobór prezentowanych treści, stąd też układ książki został tak pomyślany, by wskazać i uzasadnić przyczyny, dla których istnieje konieczność włączenia systemu kosztów jakości do zarządzania przedsiębiorstwem oraz podkreślić istnienie związków kosztów jakości z oceną efektywności, jak również doskonaleniem działań przedsiębiorstwa. Specyficznym atrybutem książki jest podjęta próba połączenia dorobku nauki z różnych dyscyplin, co pozwala na opisanie wybranych perspektyw współcześnie rozumianych kosztów jakości.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Podstawy zarządzania kosztami jakości

1.1. Koncepcje i metody zarządzania jakością
1.2. Narzędzia zarządzania jakością i kosztami jakości
1.2.1. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością
1.2.2. Nowe narzędzia zarządzania jakością
1.3. Kierunki rozwoju zarządzania jakością a koszty jakości
1.4. Zadania dla czytelnika

ROZDZIAŁ 2. Analiza ekonomiczno-organizacyjna kosztów jakości

2.1. Ekonomiczne aspekty jakości
2.2. Rachunek kosztów jakości
2.3. Analiza kosztów jakości
2.4. Zadania dla czytelnika

ROZDZIAŁ 3. Koszty jakości jako element wartości dla organizacji

3.1. Proces kreowania wartości, działania nietworzące wartości w organizacji
3.2. Wpływ zarządzania jakością i marketingu na kształtowanie pojęcia wartości
3.3. Modelowanie kosztów jakości opartych na wartości
3.4. Zadania dla czytelnika

ROZDZIAŁ 4. Wybrane narzędzia analizy kosztów jakości w organizacji

4.1. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością
4.1.1. Histogram
4.2.2. Schemat blokowy
4.1.3. Arkusz kontrolny
4.1.4. Diagram Pareto-Lorenza
4.1.5. Diagram Ishikawy
4.1.6. Karty kontrolne
4.1.7. Diagram korelacji
4.2. Nowe narzędzia zarządzania jakością
4.2.1. Diagram relacji
4.2.2. Diagram strzałkowy
4.2.3. Diagram pokrewieństwa
4.2.4. Diagram macierzowy
4.2.5. Macierzowa analiza danych
4.2.6. Diagram systematyki
4.2.7. Diagram programowania procesu decyzyjnego (PDPC)
4.3. Six Sigma strategicznym narzędziem doskonalenia organizacji
4.4. Zadania dla czytelnika

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk:

Książka jest interesującą pozycją naukową w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania jakością. Treści w niej zawarte mieszczą się w obszarze poznawczym zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych – tak istotnym dla rozwoju nauki, a także gospodarki. W pracy Autorka przedstawia swoje przemyślenia i analizy w kontekście istniejącego stanu wiedzy i kierunków rozwoju w odniesieniu do kosztów jakości – w aspekcie filozofii Total Quality Management (TQM), jak i Zarządzania wartością (VBM), przy uwzględnieniu roli norm ISO serii 9000. Istotnym elementem pracy są ponadto wskazania metod badania i oceny jakości, a także ciekawe zadania dla czytelnika, po każdym z rozdziałów omawianej książki.

Prezentowana książka z uwagi na zawarte w niej treści jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, poczynając od pracowników nauki, doktorantów, studentów, po kadrę kierowniczą naszych organizacji.

To kompendium wiedzy do poznania i pogłębienia w obszarze zarządzania jakością, a zwłaszcza zarządzania kosztami jakości i ich rozwoju.

Grażyna Paulina Wójcik
dr inż., jest zatrudniona w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na stanowisku adiunkta. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół praktycznych metod oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w ujęciu: strategicznym, organizacyjnym, ekonomicznym oraz finansowym.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane