• Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce

Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce

 • Autor: Michał Mistygacz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-268-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 294/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  63.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Efektywnie działająca prokuratura we współczesnym państwie demokratycznym pełni rolę jednego z gwarantów zachowania porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, stojąc przy tym na straży poszanowania praw i wolności obywatelskich. Skuteczność tej instytucji, postrzegana przede wszystkim przez pryzmat realizacji konwencyjnej zasady prawa do rzetelnego procesu, jest wypadkową wielu czynników. Wśród nich wypada wskazać zagadnienia regulacji ustrojowych z dominującym, a zarazem prymarnym, postulatem konstytucjonalizacji. Nie można również pominąć transparentności działania prokuratury, rozliczalności z powierzonych zadań oraz konieczności wprowadzenia nowych zasad zarządzenia i administracji, dostosowujących wizerunek prokuratury jako organizacji do jej nowego, ale nieuniknionego transnarodowego wymiaru. Bezspornie efektywność prokuratury pozostaje nierozerwalnie powiązana z etosem pracy, a nade wszystko ze statusem prokuratora, ukształtowanym w oparciu o regulacje jego stosunku służbowego, gwarantujące niezależność orzeczniczą, a także mające na uwadze poszanowanie podstawowych praw pracowniczych prokuratora. Publikacja ta stanowi zbiór opracowań, w których czytelnik będzie mógł zapoznać się z przedstawioną problematyką w ujęciu multidyscyplinarnym. Znajdzie też konkretne propozycje zmian w ustroju prokuratury, które w wymierny sposób mogłyby przełożyć się na wzrost efektywności funkcjonowania tej instytucji.

Wstęp   

Konstytucjonalizacja prokuratury: dyskusja naukowa czy ustrojowa potrzeba?
Grzegorz Kuca   

Transparentność działania prokuratury
Wojciech Jasiński

Prokuratura Europejska jako nowy wymiar współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Celina Nowak

Modernizacja prokuratury jako element poprawy jakości przestrzeni wymiaru sprawiedliwości w Polsce
Michał Mistygacz    

O konieczności reformy prokuratury w Polsce – uwagi krytyczne na tle polskich doświadczeń w kształtowaniu ustroju prokuratury
Paweł Burzyński, Grażyna Stanek

Samodzielny prokurator śledczy jako element reformy prokuratury – próba rekonstrukcji
Michał Gabriel-Węglowski

Kilka uwag o etyce zawodu prokuratora
Aleksander Herzog

Stosunek służbowy prokuratora – między Scyllą niezawisłości a Charybdą posłuszeństwa

Michał Mistygacz    

Dyżury prokuratorów w świetle Konstytucji RP
Michał Długosz, Małgorzata Szeroczyńska   

Prokurator jako rzecznik praworządności – dwugłos
Ewa Łętowska, Małgorzata Szeroczyńska   

Necessary and preferable changes of the Public Prosecutor’s Office system in Poland
Michał Mistygacz


Introduction    

The constitutionalisation of the prosecutor’s office: academic discussion or systemic necessity?
Grzegorz Kuca   

Transparency of the prosecutor’s office activities

Wojciech Jasiński

European Public Prosecutor’s Office as the new dimension of criminal proceedings cooperation in the European Union
Celina Nowak

Modernisation of the prosecutor’s office as a way to improve quality of the judiciary area in Poland

Michał Mistygacz

Critical comments on the need to reform the prosecutor’s office in Poland compared to Polish experience in the shaping of the prosecutor’s office system
Paweł Burzyński, Grażyna Stanek

Independent attorney as an element of the prosecutor’s office reform – an attempt at reconstruction
Michał Gabriel-Węglowski

A few comments on the ethics of the prosecutor’s profession
Aleksander Herzog

The prosecutor’s profession – between Scylla of independence and Charybdis of obedience
Michał Mistygacz

Prosecutor’s shifts in the light of the Constitution of the Republic of Poland
Michał Długosz, Małgorzata Szeroczyńska   

Prosecutor, the spokesman of the rule of law – two opinions
Ewa Łętowska, Małgorzata Szeroczyńska

Necessary and preferable changes of the Public Prosecutor’s Office system in Poland
Michał Mistygacz


Dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD:

Monografia jest wielopłaszczyznową analizą zagadnień dotyczących ustroju oraz funkcjonowania prokuratury w Polsce. Jej zaletą jest aktualność oraz oryginalne ujęcie, ale także wskazanie propozycji de lege ferenda. Stanowi to wartość dodaną publikacji i przyczynek do dalszych badań nad ustrojem prokuratury pod kątem poszukiwania optymalnego jej modelu. Monografia stanowi cenne źródło wiedzy dla studentów, pracowników naukowych, jak też dla prawników-praktyków, a zwłaszcza prokuratorów i pełnomocników procesowych.

Dr hab. Wojciech Brzozowski:

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że wadliwość ustroju prokuratury oraz niewłaściwe ukształtowanie statusu prokuratora stały się katalizatorem kryzysu wymiaru sprawiedliwości, a w ostatnich latach także czynnikiem przyspieszającym erozję rządów prawa. Recenzowana publikacja stanowi więc bardzo potrzebny – i bardzo udany – głos w dyskusji naukowej na ten temat.

Michał Mistygacz
absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2005), specjalizacja administracja publiczna. Od 2005 r. doktorant w Zakładzie Systemów Politycznych INP UW.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prokuratura w Polsce w XXI wieku. W...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Prawo o prokuraturze. Komentarz pra...

55.00 zł 110.00 zł Cena netto: 52.38 zł

Najczęściej kupowane