• Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych

Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych

 • Autor: Łukasz D. Wróblewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-481-9
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 322/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Regiony przygraniczne zlokalizowane po dwóch stronach granicy państwowej często określane są mianem regionu transgranicznego, niezależnie od stopnia ich integracji. Zaproponowany w pracy model przedstawia etapy integracji regionów przygranicznych: od regionów niewykazujących żadnych powiązań do regionów tworzących całość funkcjonalną, tzn. region transgraniczny. W modelu wyróżniono dwie grupy czynników integracji regionalnej: czynniki egzogeniczne i endogeniczne. Czynniki egzogeniczne warunkują proces integracji, lecz nie zależą od regionów przygranicznych. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim stopień integracji z Unią Europejską sąsiadujących ze sobą państw oraz formalizację i przenikalność granicy państwowej. Czynniki endogeniczne to powiązania społeczno-gospodarcze, instytucjonalne i kulturowe regionów przygranicznych. Zaprezentowany model pozwala na wskazanie etapu integracji poprzez ocenę czynników zewnętrznych i określenie stopnia natężenia powiązań funkcjonalnych regionów przygranicznych. Jego empirycznej weryfikacji dokonano na podstawie badań wybranych miast na pograniczu polsko-niemieckim.

Książka kierowana jest przede wszystkim do badaczy zajmujących się problematyką integracji europejskiej, w szczególności w zakresie polityki regionalnej, wspólnego rynku UE, współpracy transgranicznej oraz teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego.

Publikacja ma wartość aplikacyjną, przeprowadzone na jej potrzeby badania empiryczne mogą bowiem zostać wykorzystane przez władze samorządowe odpowiedzialne za kształtowanie współpracy transgranicznej i formułowanie lokalnej strategii rozwoju oraz przedsiębiorstwa zainteresowane transgraniczną wymianą usługową, towarową i kapitałową.

Spis treści:

Wstęp

I. Granica państwowa i jej funkcje

1.1. Pojęcie granicy państwowej
1.2. Klasyfikacje granic państwowych
1.3. Funkcje granic państwowych
1.4. Formalizacja i przenikalność granicy państwowej
1.5. Granica państwowa w Unii Europejskiej i strefie Schengen

II. Region przygraniczny i obszary pokrewne

III. Współpraca transgraniczna regionów przygranicznych oraz przedsiębiorstw

3.1. Współpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego
3.1.1. Współpraca transgraniczna w prawie Rady Europy
3.1.2. Współpraca transgraniczna w prawie Unii Europejskiej
3.1.3.  Współpraca transgraniczna w umowach bilateralnych i multilateralnych
3.1.4. Współpraca transgraniczna w prawie wewnętrznym
3.2. Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw

IV. Integracja regionów przygranicznych

4.1. Modele integracji i typologie regionów przygranicznych
4.2. Pięciostopniowy model integracji regionów przygranicznych
4.2.1. Egzogeniczne czynniki integracji regionów przygranicznych
4.2.2. Endogeniczne czynniki integracji regionów przygranicznych

V. Integracja miast przygranicznych Frankfurt nad Odrą i Słubice, Guben i Gubin oraz Görlitz i Zgorzelec

5.1. Metodyka badań empirycznych
5.2. Egzogeniczne czynniki integracji Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Guben i Gubina oraz Görlitz i Zgorzelca
5.3. Endogeniczne czynniki integracji Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Guben i Gubina oraz Görlitz i Zgorzelca
5.3.1. Intensywność współpracy transgranicznej władz miejskich
5.3.2. Powiązania kulturowe mieszkańców
5.3.3. Powiązania społeczno-gospodarcze
5.4. Ocena stopnia integracji Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Guben i Gubina oraz Görlitz i Zgorzelca
5.5. Wnioski z badań empirycznych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów
Aneks

Łukasz D. Wróblewski

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ekspert Senatu RP, stypendysta Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Poza działalnością naukowo-badawczą prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu problematyki integracji europejskiej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane