• Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój

Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój

 • Autor: Marlena Plebańska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-043-5
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka poświęcona jest analizie roli kompetencji cyfrowych we współczesnym świecie, a w tym kontekście zasadności rozwoju w e-edukacji. W publikacji przedstawiono historię, przyczyny powstania edukacji cyfrowej w kontekście społecznym i gospodarczym, historię rozwoju światowej e-edukacji oraz na tym tle powstanie, a także rozwój polskiej e-edukacji. Publikacja prezentuje wyniki prac badawczych autorki poświęconych roli kompetencji cyfrowych w społeczeństwie oraz wpływowi i roli edukacji cyfrowej na ich rozwój. Monografia prezentuje początki edukacji cyfrowej w Polsce, pierwsze konferencje poświęcone tej tematyce, produkty edukacji cyfrowej, modele i programy edukacyjne online, ich potencjał oraz kierunki rozwoju.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Od kamiennej tabliczki do mobilnego komputera

1.1. Małpa ze smartfonem
1.2. Wiedza to potęga
1.3. Od krosna do sztucznej inteligencji, czyli pięć fal rewolucji przemysłowych

Rozdział 2. Rola kompetencji przyszłości we współczesnym świecie

2.1. Współczesny cyfrowy świat
2.2. Rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce i na świecie

Rozdział 3. Kompetencje przyszłości oraz kompetencje cyfrowe w świetle opinii młodych pracowników – wyniki badań

3.1. Kompetencje przyszłości oraz kompetencje cyfrowe młodych pracowników w kontekście rynku pracy
3.2. Kompetencje przyszłości oraz kompetencje cyfrowe młodych pracowników – wyniki autooceny

Rozdział 4. Kompetencje cyfrowe i ich rola w świecie przyszłości

4.1. Kompetencje cyfrowe – przegląd definicji
4.2. Kompetencje cyfrowe – przegląd popularnych modeli

Rozdział 5. Kompetencje cyfrowe i ich rozwój z wykorzystaniem technik i narzędzi e-learningowych w obliczu pandemii COVID-19 i zmian, które wywołała – wyniki badania


5.1. Technologie wykorzystywane w edukacji online w czasie pandemii COVID-19
5.2. Analiza czynników wpływających na wybór dostawcy szkoleń e-learningowych w czasie pandemii COVID-19
5.3. Tryby i narzędzia pracy w czasie epidemii COVID-1
5.4. Kompetencje cyfrowe pracowników po okresie pandemii COVID-19
5.5. Cyfrowe działania rozwojowe preferowane przez pracowników po okresie pandemii
5.6. Porównanie wykorzystania narzędzi e-learningowych w latach 2018–2021
5.7. Główne wnioski uzyskane z badania

Podsumowanie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki

Prof. UAM dr hab. Natalia Walter:

Monografia dotyczy niezwykle ważnego i aktualnego tematu, jakim są kompetencje cyfrowe współczesnych społeczeństw. Społeczeństwo informacyjne, czyli takie, które powstaje w wyniku komunikacji zapośredniczonej przez komputer oraz które zajmuje się tworzeniem i przekazywaniem informacji, wymaga od swoich członków kompetencji pozwalających na swobodne działanie. Powstaje pytanie: w jakim stopniu nowe technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na nasze poznanie, w jakim dostarczają bodźców, w jakim przekazują informacje, a wreszcie – w jakim pozwalają na samodzielność poznawczą? Społeczeństwo informacyjne wymusza na swoich członkach sprawne poruszanie się wśród informacji. To, w jaki sposób zostaną one zdobyte, przeanalizowane pod kątem wiarygodności i przydatności, a także zapamiętane i wykorzystane w życiu codziennym (tzw. metabolizm poznawczy) wpływa na sposób i jakość funkcjonowania każdego współczesnego człowieka. Niezwykle istotną kwestią jest tu nabywanie odpowiednich kompetencji, które stanowią kompozycję wiedzy, rozumienia, wartościowania i sprawnego posługiwania się nowymi technologiami. Osoba posiadająca je potrafi między innymi kategoryzować i wartościować informacje, radzić sobie z ich nadmiarem, dokonywać analizy i porównania informacji. Marlena Plebańska podkreśla także, że obecnie oczekuje się od człowieka kompetentnego cyfrowo przede wszystkim samodzielnego myślenia, podejmowania inicjatyw, kreatywnego rozwiązywania problemów i takiego korzystania z technologii, które wpisze się w aktualną sytuację na rynku pracy czy mówiąc szerzej – w aktualną rewolucję przemysłową. Ten aspekt stał się też szczególnie widoczny podczas pandemii Covid-19. (…) Niewątpliwą wartością książki jest jej autobiograficzny, a zarazem praktyczny wymiar. Dzięki takiemu zabiegowi czytelnik ma poczucie bliskości technologii, jej nieodzownej obecności, a zarazem rozumie potrzebę przygotowania się do takiego świata. Tu znajduje od razu konkretne wskazówki i rekomendacje, jak się do tego zabrać.

Marlena Plebańska
Prof. UW, dr hab. Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca. Doradca MEN, MC, MNiSW.

Książki tego autora

Arthur W. B., The nature of technology, what is it, and how it evolves, Free Press, New York 2009.
Biedrzycki K., Jasiewicz J., Kaczan R., Piechociński T., Rycielska L., Rycielski P., Sijko K., Sysło M., Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
Borawska-Kalbarczyk B., Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015.
Braun J., Potęga czwartej władzy: media, rynek, społeczeństwo, WSiP, Warszawa 2005.
Cartelli A., Current Trends and Future Practices for Digital Literacy and Competence Information Science Reference, IGI Global, Hershey 2012.
Czapiński J., Panek T., (red.) Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
de Pablos P. O., Lytras Miltiadis D., Xi Z., IT and the Development of Digital Skills and Competences in Education, IGI Global, Hershey 2020.
Eriksem T. H., Tyrania chwili, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003.
Essinger J., Algorytm Ady, Znak, Warszawa 2020.
Fazlagic J., Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa 2014.
Fazlagic J., Know-how w działaniu!, OnePress, Gliwice 2010.
Fazlagic J., Kreatywni w biznesie, Poltext, Warszawa 2015.
Ferrari A., Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks, European Commission Joint  Research  Centre  Institute  for  Prospective  Technological  Studies, Luxembourg 2012.
Galwas B., Panorama e-edukacji w Polsce, OWPW, Warszawa 2020.
Gebjardt E., Ainley J. G., Fraillon J., Schulz W., Friedman T., Preparing for Life in a Digital Age: The IEA International Computer and Information Literacy Study International Report, Springer International Publishing, Melbourne 2014.
Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021.
Harari Y.N., Homo deus, Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
Harari Y.N., Sapiens od zwierząt do bogów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
Hatalska N., Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021.
Hodges A., Alan Turing: The Enigma, Vintage Publishing, New York 1992.
Huesmann M, Huesmann J., Techno-Fix: Why technology won’t save us or the environment, New Society Publishers, Gabriola 2011.
Huxley A., Nowy wspaniały świat, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2020.
Jeremy L., Kompetencje XXI wieku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.
Kelly K., What technology wants, Penguin Books, London 2010.
Lanier J., Dawn of the new everything. A journey through virtual reality, Penguin Random House, New York 2018
Mlodinow L., Krótka historia rozumu – od pierwszej myśli człowiek  do rozumienia wszechświata, Prószyński i S-ka, Warszawa 2016.
Newport C., Cyfrowy minimalizm. Jak zachować skupienie w hałaśliwym świecie, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2020.
PISA, Students, Computer  and Learning: Making the Connection, OECD Publishing, Paris 2015.
Plebańska M., Digital education. Jak kształcić kompetencje przyszłości, eLitera, Warszawa 2020.
Pölönen P., Future Skills, Viva Editions, Jersey City 2021
Przegalińska A., Oksanowicz P., Sztuczna inteligencja, Nieludzka, Arcyludzka, Znak, Kraków 2020.
Puchner M., The written world – how literature shapes history, Granta Publications, London 2017.
Shelley M., Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, Wydawnictwo Vesper, Czerwonak 2013.
Siemieniecka D., (red.) Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
Słowiński P., Słowiński K., Nikola Tesla – władca piorunów, Fronda, Warszawa 2018.
Sobotka B., Kompetencje jutra, OSMPOWER, Warszawa 2020.
Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
Szewczyk A. (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Śledziewska K., Włoch R., The Economics of Digital Transformation. The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work, Routledge, New York 2021.
Tenner E., Why things bite back. Technology and the revenge of unintended consequences, Vintage Books, New York 1996.
van Deursen J. A. M., van Dijk J., Digital Skills: Unlocking the Information Society, Springer, Berlin 2014.
Williams P., Rowlands I., Information behaviour of the researcher of the future. The literature on young people and their information behaviour, A British Library, JISC STUDY, London 2007

Źródła internetowe
The future of skills, https://futureskills.pearson.com/research/#/homescreen [dostęp: 30.12.2021].
Skills Demand For the Future Economy – Spotlight on Singapore’s Key Growth Areas 1st
Edition 2021, https://www.skillsfuture.gov.sg/skillsreport [dostęp: 30.12.2021].
The Future of Skills – Driving skills development in a fast changing world – ATOS, https://
atos.net/en-gb/united-kingdom/digital-society/future-of-skills [dostęp: 30.12.2021].
Future Work Skills 2020 – Institute for the Future for the University of Phoenix Research
Institute, https://www.iftf.org/futureworkskills/ [dostęp: 30.12.2021].
Future  skills  for  youth,  https://u.ae/en/information-and-services/jobs/future-skills-for-
-youth [dostęp: 30.12.2021].
Digital University, https://digitaluniversity.pl/ [dostęp: 30.12.2021].
DigiComp, http://www.digcomp.pl/ [dostęp: 30.12.2021].
NASK, https://www.nask.pl/ [dostęp: 30.12.2021].
Ramowy  katalog  kompetencji  cyfrowych,  https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/12345
6789/9068/Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych_Fra.pdf?sequence=1&isAllo-
wed=y [dostęp: 30.12.2021].
Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?,
https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/Kompetencje_przyszlo-
sci_Raport_DELabUW.pdf [dostęp: 30.12.2021].
Aronson’s  first  law,  https://www.goodreads.com/quotes/8095124-aronson-s-first-law-
people-who-do-crazy-things-are-not [dostęp: 30.12.2021].
Elliot Aronson, https://en.wikipedia.org/wiki/Elliot_Aronson [dostęp: 30.12.2021].
Linné Carl, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Linne-Carl;3932851.html [dostęp: 30.12.2021].
Jak wyglądałaby historia Ziemi, gdyby trwała 24 godziny?, https://youtu.be/mJFM3df8CaQ
[dostęp: 30.12.2021].
Rodzaje kultur, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Rodzaje_kultur [dostęp: 30.12.2021].
Ferrari P., “Distance education” is not a new concept, it is actually much older than zoom,
google classroom, or even the internet, https://www.capstan.be/distance-education-
is-not-a-new-concept-it-is-actually-much-older-than-zoom-google-classroom-or-
even-the-internet/ [dostęp: 30.12.2021].
Industrial  Revolution,  https://www.history.com/topics/industrial-revolution/industrial-
-revolution [dostęp: 30.12.2021].
Kingsford  P.W.,  James  Watt  –  Scottish  inventor,  https://www.britannica.com/biography/
James-Watt [dostęp: 30.12.2021].
Thicknor Society, Biographies of Anna and George Thicknor, http://www.ticknor.org/dw3/
ticknors.html [dostęp: 30.12.2021].
Uniwersytet  Latający  (1882–1905),  https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Latający_
(1882–1905) [dostęp: 30.12.2021].170 Bibliografia
Queen  Victoria  Charters  the  University  of  London’s  External  Programme,  the  First
Distance  Learning  Program(1858),  https://www.historyofinformation.com/detail.
php?entryid=2420 [dostęp: 30.12.2021].
Anderson  W.,  Frederick  W.  Taylor:  Biography  &  “Father  of  Scientific  Management.” ,
https://schoolworkhelper.net/frederick-w-taylor-biography-father-of-scientific-
management/ [dostęp: 30.12.2021].
Maziarz P., Pierwszy komputer obchodził 75. urodziny – zobacz jak rozwijały się pecety,
https://www.benchmark.pl/aktualnosci/historia-rozwoju-komputerow-i-laptopow.
html [dostęp: 30.12.2021].
Gadomski W., Czwarta rewolucja przemysłowa – szok dla klasy średniej?, https://alebank.pl/
czwarta-rewolucja-przemyslowa-szok-dla-klasy-sredniej/?id=274311&catid=25927
[dostęp: 30.12.2021].
Przemysł  5.0  i  kolejna  rewolucja  przemysłowa,  https://di.com.pl/przemysl-50-i-kolejna-
-rewolucja-przemyslowa-59876 [dostęp: 30.12.2021].
Future work skills 2020, http://www.iftf.org/our-work/global-landscape/work/future-work-
-skills-2020/ [dostęp: 30.12.2021].
Laurisz  M.,  Cyfryzacja  stała  się  wymogiem  współczesnego  świata,  https://itreseller.
com.pl/78-proc-srednich-i-duzych-firm-w-polsce-stawia-na-cyfryzacje/ [dostęp:
30.12.2021].
Czym są kompetencje cyfrowe i dlaczego warto je rozwijać? Cz. 1, https://digitaluniver-
sity.pl/czym-sa-kompetencje-cyfrowe-i-dlaczego-warto-je-rozwijac-cz-1/ [dostęp:
30.12.2021].
Jasiewicz J., Filiciak M., Mierzecka A., Śliwowski K., Klimczuk A., Kisilowska M., Tarkowski A.,
Ramowy katalog kompetencji cyfrowych, https://books.google.pl/books?id=CJxIEA
AAQBAJ&pg=PA7&lpg=PA7&dq=kompetencje+informatyczne,+informacyjne,
funkcjonalne&source=bl&ots=cNRoAPJ4_I&sig=ACfU3U3uZLn_jeOQmN-
d x 8 2 U x A n 4 Y G 4 u l s w & h l = p l & s a = X & v e d = 2 a h U K E w i W m o 2 V q 4 v 1 A
h U u l I s K H R C C B e 0 Q 6 A F 6 B A g W E A M # v = o n e p a g e & q = k o m p e t e n c j e
%20informatyczne%2C%20informacyjne%2Cfunkcjonalne&f=false  [dostęp:
30.12.2021].
Digcomp:  europejskie  ramy  kompetencji  cyfrowych,  http://www.digcomp.pl/  [dostęp:
30.12.2021].
Essential digital skills framework, https://www.gov.uk/government/publications/essential-
-digital-skills-framework [dostęp: 30.12.2021].
European  e-Competence  Framework  (e-CF),  https://itprofessionalism.org/  [dostęp:
30.12.2021].
Zegarow P., cyfrowy kompas na rok 2030 – europejska droga w cyfrowej dekadzie, https://
cyberpolicy.nask.pl/cyfrowy-kompas-na-rok-2030-europejska-droga-w-cyfrowej-
dekadzie/ [dostęp: 30.12.2021].
Głomb  K.,  Kompetencje  4.0,  https://arp.pl/documents/41/Kompetencje_cyfrowe_ARP_
part_I.pdf [dostęp: 30.12.2021].
Jak zaawansowany cyfrowo jest Twój kraj?, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/pl/IP_17_347, [dostęp: 30.12.2021].171 Bibliografia
Poland in the Digital Economy and Society Index, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/
policies/desi-poland [dostęp: 30.12.2021].
Zalecenie parlamentu europejskiego i rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompe-
tencji  kluczowych  w  procesie  uczenia  się  przez  całe  życie,  https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=LT [dostęp:
30.12.2021].
P21 Framework for 21st Century Learning, Partnership for 21st Century Learning, https://
www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources [dostęp: 30.12.2021].
Core Skills for Work Developmental Framework, https://www.dese.gov.au/download/6978/
core-skills-work-developmental-framework-overview/10897/document/pdf#:~:te-
xt=The%20Core%20Skills%20for%20Work%20Developmental%20Framework%20
(CSfW)%20describes%20a,employed%2C%20or%20as%20a%20volunteer [dostęp:
30.12.2021].
OECD,  Skills  for  Digital  World,  Working  Party  on  Measurement  and  Analysis  of  the
Digital Economy, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/isoc_skslf_
esms_an1.pdf [dostęp: 30.12.2021].
Ecorys  UK,  Digital  skills  for  the  UK  economy,  https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492889/DCMSDigital-
SkillsReportJan2016.pdf [dostęp: 30.12.2021].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Q edukacji cyfrowej

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Design thinking. Inspiracje dla dyd...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Edukacja w zmieniającym się społecz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

STEAM-owe przedszkole

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Szkoła jako przestrzeń budowania ed...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Szkoła jako przestrzeń uczenia się

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Przyszłość edukacji. Szkoła przyszł...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane