• Komentarze do Konstytucji RP - pakiet

Cena detaliczna: 327 zł

Cena pakietu

 • 250.00 zł

 • 24% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W skład pakietu wchodzą

Komentarz do Konstytucji RP Art. 30, 31, 32, 33

Komentarz do Konstytucji RP Art. 30, 31, 32, 33

Prezentowany tom jest pierwszą częścią serii wydawniczej, która w ciągu najbliższych lat ukaże się nakładem wydawnictwa Difin. Seria ta jest komentarzem do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. W jednym tomie znajdzie się od kilku do kilkunastu przepisów, komentowanych przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, przede wszystkim profesorów z Uniwersytetu SWPS oraz z innych wiodących ośrodków akademickich...

30.59 zł
40.00 zł
W pakiecie taniej: 9.41 zł Cena netto: 34.29 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-912-8
 • Data wydania: 2019
Zamów książkę pojedynczo
Komentarz do Konstytucji RP Art. 11, 13

Komentarz do Konstytucji RP Art. 11, 13

Prezentowany tom jest kolejną częścią komentarza do przepisów Konstytucji RP. Zawiera kompleksową analizę dwóch przepisów Konstytucji, które znajdują się w rozdziale I pośród jej zasad naczelnych. Obydwa te przepisy odnoszą się do partii politycznych. Art. 11 zawiera zasadę pluralizmu politycznego oraz jawności finansowania partii politycznych, zaś art. 13 zakazuje istnienia partii i innych organizacji, które są zagrożeniem dla istnienia systemu demokratycznego...

30.59 zł
40.00 zł
W pakiecie taniej: 9.41 zł Cena netto: 34.29 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-957-9
 • Data wydania: 2019
Zamów książkę pojedynczo
Komentarz do Konstytucji RP Art. 6, 70, 73

Komentarz do Konstytucji RP Art. 6, 70, 73

Przedmiotem komentarza są dwa artykuły rozdziału II Konstytucji RP usytuowane w podrozdziale "Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne": art. 70 i art. 73, a ściśle powiązany z art. 73 in fine, zwłaszcza w zakresie swojego ust. 1, art. 6, mimo iż znajduje się on w rozdziale I "Rzeczpospolita"...

37.47 zł
49.00 zł
W pakiecie taniej: 11.53 zł Cena netto: 42.00 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-953-1
 • Data wydania: 2019
Zamów książkę pojedynczo
Komentarz do Konstytucji RP Art. 95, 96

Komentarz do Konstytucji RP Art. 95, 96

Prezentujemy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. Zawiera analizę dwóch przepisów otwierających rozdział IV, a poświęconych istocie dwuizbowości i podstawowych funkcji Sejmu, a także składowi tej izby i podstawowym zasadom (przymiotnikom) wyborczym do Sejmu, czyli powszechności, równości, bezpośredniości, proporcjonalności oraz tajności głosowania...

34.41 zł
45.00 zł
W pakiecie taniej: 10.59 zł Cena netto: 38.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-141-2
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-172

Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-172

Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP dotyczące samorządu terytorialnego: art. 15 i art. 16, zamieszczone w pierwszym rozdziale  „Rzeczpospolita”, określającym podstawowe zasady ustroju RP, oraz art. 163–172, czyli całość przepisów rozdziału siódmego „Samorząd terytorialny”. W komentarzu uwzględniono stan prawny na dzień 15 marca 2020 r...

45.88 zł
60.00 zł
W pakiecie taniej: 14.12 zł Cena netto: 51.43 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-261-7
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo
Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226

Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226

Przedstawiamy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. W tomie tym zawarto analizę dwóch przepisów znajdujących się w rozdziale X „Finanse publiczne”. W art. 225 określona jest fakultatywna możliwość skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu Sejm nie przedstawi Prezydentowi uchwalonej ustawy do podpisu. Art. 226 dotyczy obowiązku przedłożenia przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania budżetu, wraz z uprawni..

34.41 zł
45.00 zł
W pakiecie taniej: 10.59 zł Cena netto: 38.57 zł

Czytaj więcej
 • Autor:
 • ISBN: 978-83-8085-323-2
 • Data wydania: 2020
Zamów książkę pojedynczo