• Klastry na świecie. Studia przypadków

Klastry na świecie. Studia przypadków

 • Autor: Bożena Mikołajczyk Joanna Fila
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-152-1
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 152/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 38.00 zł

  9.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnorodności doświadczeń w tworzeniu i rozwijaniu klastrów na świecie i tym samym określenie roli, jaką pełnią klastry w gospodarce. Analiza zjawiska klasteringu przyczynia się do lepszego zrozumienia procesów współczesnej gospodarki, źródeł jej innowacyjności i konkurencyjności.

Książka składa się dwóch części. Pierwsza z nich w sposób syntetyczny prezentuje dorobek teoretyczny dotyczący klastrów. W części drugiej analizie poddano poszczególne przypadki klastrów w wybranych krajach Europy, Azji i Stanach Zjednoczonych. W studiach nad klastrami starano się uwzględniać czynniki, takie jak: tło historyczne i specyfika kraju, etap rozwoju klastra, szeroko rozumiana branża jego działania, charakter sieci, polityka władz stosowana wobec klastra.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Pojęcie i istota klastra
Bożena Mikołajczyk
 
1.1. Definicje i typologie klastrów
1.1.1. Ewolucja pojęcia „klaster” w literaturze światowej
1.1.2. Cechy wspólne klastrów
1.1.3. Klasyfikacje klastrów
1.2. Rola klastrów w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności
1.2.1. Korzyści z funkcjonowania klastrów na poziomie gospodarki i firmy
1.2.2. Klastry innowacyjne
1.2.3. Uwarunkowania rozwoju klastrów
1.3. Teoretyczne ujęcie klasteringu
1.3.1. Źródła teoretycznych podstaw klasteringu
1.3.2. Koncepcja diamentu Portera
1.3.3. Inspiracje dla teorii innowacyjnych klastrów
 
Rozdział 2. Klastry w Europie
 
2.1. Statystyczny obraz klastrów w Europie. Polityka wsparcia klastrów w Unii Europejskiej
Bożena Mikołajczyk
2.1.1. Wprowadzenie
2.1.2. Charakterystyka klastrów w Europie
2.1.3. Konkurencyjność i innowacyjność klastrów europejskich
2.1.4. Publiczne wsparcie dla inicjatyw klastrowych w Europie
2.1.5. Europejskie inicjatywy wspierające klastry
2.2. Nowa, proklastrowa polityka przemysłowa Francji. Sophia Antipolis jako przykład klastra ex nihilo Agnieszka Kurczewska
2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2. Założenia polityki przemysłowej Francji dotyczące klastrów
2.2.3. Sophia Antipolis jako przykład parku technologicznego obejmującego wiele klastrów
2.3. Rola wsparcia publicznego w rozwoju klastrów. Przykład klastrów niemieckich Joanna Fila
2.3.1. Podmioty i programy wspierające rozwój klastrów w Niemczech
2.3.2. Polityka wobec klastrów w Niemczech
2.3.2.1. Samodzielna polityka wobec klastrów w Niemczech
2.3.2.2. Klastry jako struktura w kluczowych obszarach polityki
2.3.3. Przykłady klastrów w Niemczech
2.3.3.1. Klastry biotechnologiczne w Brandenburgii
2.3.3.2. Inicjatywa klastrowa w przemyśle chemicznym w Niemczech Środkowych
2.4. Klastry we Włoszech Joanna Fila
2.4.1. Podmioty i programy wspierające rozwój klastrów we Włoszech
2.4.2. Polityka wobec klastrów we Włoszech
2.4.2.1. Samodzielna polityka wobec klastrów we Włoszech
2.4.2.2. Klastry jako struktura kluczowych obszarów polityki
2.4.3. Inicjatywa klastrowa – Emilia-Romania
2.4.4. Inicjatywa klastrowa w przemyśle obuwniczym w Montebelluna i Timişoara
2.5. Regionalny i krajowy szczebel wsparcia dla klastrów w Szwecji Joanna Fila
2.5.1. Wprowadzenie
2.5.2. Podmioty i programy wspierające rozwój klastrów w Szwecji
2.5.3. Polityka wobec klastrów w Szwecji
2.5.4. Wspieranie klastrów w regionach
2.5.5. Telecom City – Blekinge
 
Rozdział 3. Pozaeuropejskie doświadczenia w rozwijaniu klastrów
Agnieszka Kurczewska
 
3.1. Uwarunkowania rozwoju klastrów branży informatycznej w Indiach. Przykład klastra w Bangalore
3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Ogólna charakterystyka klastrów w Indiach
3.1.3. Fenomen Bangalore
3.1.3.1. Determinanty rozwoju Bangalore jako największego klastra branży ICT w Indiach
3.1.3.2. Rola polityki władz lokalnych i centralnych w rozwoju klastra w Bangalore
3.1.3.3. Rola diaspory indyjskiej w rozwoju klastra w Bangalore
3.1.4. Perprekty rozwoju klastrów w Indiach
3.2. Wpływ klastrów na rozwój gospodarczy kraju. Klastry odzieżowe i tekstylne w Chinach Południowo-Wschodnich
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Specyfika przemysłu odzieżowego i tekstylnego
3.2.3. Przemysł odzieżowy i tekstylny w Chinach
3.2.4. Klastry odzieżowe i tekstylne w Chinach
3.2.5. Klaster w Puyan jako przykład klastra produkcyjnego
3.2.6. Guangdong jako przykład klastra eksportowego
3.2.7. Perspektywy rozwoju klastrów w Chinach
3.3. Rola klastrów w rozwoju gospodarki Japonii. Przykład klastrów japońskich działających
w sektorze żywności ekologicznej
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Struktura i specyfika klastrów przemysłowych w Japonii
3.3.3. Klastry na tle rozwoju gospodarczego Japonii
3.3.4. Korzyści dla firmy branży spożywczej wchodzącej w skład klastra na przykładzie Hokkaido Bio Industry Corporation
3.4. Rola klastrów w tworzeniu kultury. Hollywood jako przykład klastra filmowego w Stanach Zjednoczonych
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Specyfika przemysłu filmowego
3.4.3. Idea klastra kreatywnego
3.4.4. Specyfika klastra Hollywood
 
Rozdział 4. Klastry w Polsce
Bożena Mikołajczyk
 
4.1. Historyczne i prawne uwarunkowania funkcjonowania klastrów w Polsce
4.2. Dotychczasowe badania nad klastrami w Polsce
4.3. Wsparcie dla inicjatyw klastrowych
4.4. Uwarunkowania tworzenia klastrów w Polsce na przykładzie klastra w Łodzi
 
Zakończenie
Bibliografia

Bożena Mikołajczyk
prof. nadzw. dr hab., kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości MSP Uniwersytetu Łódzkiego, Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek stowarzyszeń międzynaro­dowych: European Financial Management Association (EFMA) oraz European Finance Association (EFA). Autorka licznych opracowań z zakresu finansów i bankowości. Szczególne zainteresowania dotyczą otoczenia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej.

Joanna Fila
Starszy wykładowca, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Klastry a międzynarodowa konkurency...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Klaster perspektywą dla przedsiębio...

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Zarządzanie kapitałami w klastrach....

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Znaczenie organizacji klastrowej dl...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane