• Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa

 • Autor: Marian Gorynia Barbara Jankowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-903-0
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  9.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.20 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Konstrukcja i treść niniejszej monografii zostały podporządkowane odpowiedzi na pytanie – czy i jak klastry mogą oddziaływać na konkurencyjność oraz internacjonalizację firm biorących w nich udział. Autorzy odwołali się do literatury przedmiotu i przeprowadzili badania wśród polskich przedsiębiorstw z trzech klastrów.

Procesy tworzenia klastrów w gospodarkach potransformacyjnych, w tym także w gospodarce polskiej, jeszcze przez wiele lat będą stanowiły zajmujący i zasługujący na uwagę problem badawczy. W praktyce gospodarczej obserwuje się swoistą modę na zainteresowanie tymi inicjatywami. Zachęcająco przedstawiają się pozytywne efekty uzyskane dzięki klastrom w licznych rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Sądzić należy, że także w gospodarce polskiej jest miejsce na to, aby to dość wyrafinowane rozwiązanie regulacyjne wnosiło w dłuższej perspektywie wkład w budowanie międzynarodowej konkurencyjności branż polskiej gospodarki.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Koncepcja klastrów a teoria regulacji systemów gospodarczych
 
1.1. Regulacja gospodarki jako pojęcie teoretyczne
1.2. Konceptualizacja pojęcia „regulacji” w naukach ekonomicznych
1.3. Klasyfikacje i typologie mechanizmów regulacji
1.4. Model regulacji branży
1.5. Podsumowanie
 
Rozdział 2. Koncepcje teoretyczne klastrów
 
2.1. Geneza koncepcji klastrów jako systemu regulacji
2.2. Przyczyny i ekonomiczne wyjaśnienia powstawania klastrów
2.2.1. Poszukiwanie korzyści skali
2.2.2. Redukcja kosztów transakcyjnych
2.2.3. Globalizacja
2.3. Klaster – problemy definicyjne
2.4. Atrybuty klastra
2.5. Typologie klastrów
2.6. Identyfikacja klastra
2.7. Podsumowanie
 
Rozdział 3. Koncepcje teoretyczne konkurencyjności przedsiębiorstwa
 
3.1. Pojęcie konkurencyjności – definicja, charakter, klasyfikacje
3.2. Definicje i pomiar konkurencyjności przedsiębiorstwa – przegląd literatury
3.3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba modelu
3.4. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia konkurencyjności przedsiębiorstwa – propozycja
3.5. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Teoretyczne koncepcje internacjonalizacji przedsiębiorstwa
 
4.1. Model sekwencyjny (konwencjonalny, tradycyjny, ewolucyjny)
4.2. Internacjonalizacja niekonwencjonalna, internacjonalizacja symultaniczna
4.3. Internacjonalizacja w ujęciu podejścia sieciowego
4.4. Podsumowanie
 
Rozdział 5. Tryptyk: klaster-konkurencyjność-internacjonalizacja
 
5.1. Schemat analityczny tryptyku: klaster-konkurencyjność-internacjonalizacja
5.2. Oddziaływanie klastra na konkurencyjność firm uczestników klastra
5.2.1. Efekty przenikania wiedzy jako przejaw wpływu klastra na konkurencyjność firm
5.2.2. Interakcje jako przejaw relacji między uczestnikami klastra i ich znaczenie dla konkurencyjności firm
5.2.3. Bariery w przejmowaniu korzyści z tytułu partycypacji w klastrze
5.3. Oddziaływanie klastra na internacjonalizację przedsiębiorstw – jego uczestników
5.4. Podsumowanie
 
Rozdział 6. Badania empiryczne klastra meblarskiego, kotlarskiego i motoryzacyjnego
 
6.1. Przedmiot badań
6.2. Metoda badawcza
6.3. Kwestionariusz – narzędzie badawcze
6.4. Metoda doboru próby badawczej i technika statystyczna zastosowana do porównania klastrów
6.5. Próba badawcza – charakterystyka
6.6. Klaster a konkurencyjność przedsiębiorstwa
6.6.1. Potencjał konkurencyjny badanych przedsiębiorstw
6.6.2. Porównanie klastrów według głównych czynników lokalizacji firmy w regionie
6.6.3. Strategia i pozycja konkurencyjna badanych firm
6.6.4. Porównanie klastrów według skutków podjęcia przez firmy kooperacji z innymi firmami z punktu widzenia konkurencyjności badanych przedsiębiorstw
6.7. Klaster a internacjonalizacja przedsiębiorstwa
6.7.1. Aktywność eksportowa oraz znaczenie kooperacji dla internacjonalizacji badanych firm
6.7.2. Porównanie klastrów według znaczenia kooperacji z wybranymi podmiotami dla internacjonalizacji przedsiębiorstw badanych
6.8. Działania samorządu gospodarczego
6.9. Instrumenty polityki gospodarczej
6.10. Analiza skupień jako metoda segmentacji zachowań przedsiębiorstw ze względu na wybór lokalizacji w regionie wielkopolskim
6.10.1. Założenia teoretyczne
6.10.2. Wyniki analizy
6.10.3. Podsumowanie analizy skupień
6.11. Podsumowanie wyników badań empirycznych
 
Rozdział 7. Zalecenia normatywne
 
7.1. Sposoby kreacji klastra – punkt wyjścia zaleceń normatywnych
7.2. Zalecenia dla firm
7.2.1. Globalizacja a uczestnictwo w klastrze
7.2.2. Eskalacja interakcji między uczestnikami klastra
7.2.3. Świadomość korzyści i kosztów z internacjonalizacji – poszukiwanie równowagi w strategii ekspansji rynkowej
7.2.4. Pozytywne nastawienie firm lokalnych do przedsiębiorstw zagranicznych
7.2.5. Poszukiwanie miejsca w łańcuchu tworzenia wartości – remedium na niski poziom umiędzynarodowienia firmy-uczestnika klastra
7.2.6. Konstrukcja prawna klastra i finansowanie inicjatyw klastrowych w Polsce
7.3. Zalecenia dla samorządu
7.4. Zalecenia dla polityki gospodarczej
7.4.1. Pobudzanie współpracy
7.4.2. Pobudzanie przedsiębiorczości
7.4.3. Przyjazne nastawienie do inwestorów zagranicznych i pobudzanie czynnej internacjonalizacji
7.5. Podsumowanie
 
Zakończenie
Bibliografia
Załącznik – Kwestionariusz ankiety
 

Marian Gorynia
profesor doktor hab. nauk ekonomicznych w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce badawczej obejmującej konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansję firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomię, politykę wspierania konkurencyjności, a także metodologię i filozofię nauk ekonomicznych. Autor licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej. ORCID: 0000-0002-7633-8249

Książki tego autora

Barbara Jankowska
profesor dr hab. nauk społecznych, kierownik Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek European International Business Association (EIBA), Academy of International Business (AIB), International Trade and Finance Association (IT&FA). Autorka i współautorka artykułów naukowych oraz książek poświęconych zagranicznym inwestycjom bezpośrednim, strategiom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, klastrom oraz przemysłowi. 4.0. ORCID 0000-0003-1984-3449

Ph.D. is Associate Professor at the Poznan University of Economics, Faculty of International Business and Economics, Department of International Competitiveness and Chair of the Program Council at Poznan-Atlanta MBA Program. Her main research areas include international business (international competitiveness of firms and industries, strategy of the firm in international business, foreign direct investment), strategic management, industrial organization and business clustering. She got her PhD degree in international business in 2003 and habilitation in 2013. She is the author or co-author of more than 100 publications, among them six books in her area of expertise. She has participated in several national and international research and consultancy projects on the international competitiveness of enterprises in the context of European integration and economic crisis, strategies of local firms towards foreign investors, business clusters and their significance for the international competitiveness, innovativeness and internationalization of firms and outward foreign direct investment.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Klaster perspektywą dla przedsiębio...

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Klastry na świecie. Studia przypadk...

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Zarządzanie kapitałami w klastrach....

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Znaczenie organizacji klastrowej dl...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane