• Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej

Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej

 • Autor: Andrzej Misiuk Marek Kalaman
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-006-4
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 214/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W opracowaniu przedstawiono szczegółową charakterystykę formacji oraz ukazano jej misję, cele i sposoby działania oraz metody i techniki wykorzystywane w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa. Publikacja podzielona jest na dwie części. W pierwszej autorzy skoncentrowali się na rozwoju Służby Więziennej w zakresie prawno-organizacyjnym. W drugiej na modernizacji technicznej.

Przy takim ujęciu tej tematyki publikacja może być wykorzystywana jako podręcznik dla funkcjonariuszy SW, ponieważ nie ma obecnie publikacji poruszających kwestie dotyczące nowoczesnych i technicznych kierunków rozwoju służby.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Część 1. Prawno-organizacyjne uwarunkowania działalności Służby Więziennej

Rozdział 1. Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Marek R. Kalaman

1.1. Służba Więzienna jako służba dyspozycyjna państwa
1.2. Podstawowe zadania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa państwa
1.3. Podstawowe zadania Służby Więziennej o charakterze ochronnym i obronnym
1.4. Zadania Służby Więziennej o charakterze policyjnym
1.5. Zadania Służby Więziennej w przypadkach niektórych stanów nadzwyczajnych
1.6. Miejsce więziennictwa w strategii bezpieczeństwa narodowego

Rozdział 2. Strukturalne i psychospołeczne aspekty efektywności jednostek służących bezpieczeństwu – ze szczególnym uwzględnieniem organizacji służby penitencjarnej
Grzegorz Michalik, Józef Rejman

2.1. Patologia organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zakładu karnego
2.2. Formalizacja działalności organizacji a zachowanie zawodowe personelu
2.3. Budowa organizacji i jej autonomizacja
2.4. Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych a realizacja zadań – wskazania teorii

Rozdział 3. Działania Służby Więziennej na rzecz bezpieczeństwa osobistego osadzonych w świetle rozwiązań normatywnych
Konrad Wierzbicki

3.1. Na gruncie rozważań teoretyczno-prawnych
3.2. W świetle rozwiązań normatywnych
3.3. Kierunki działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w jednostkach  
penitencjarnych Służby Więziennej

Rozdział 4. Dyscyplina jako jeden ze środków i operacyjnych celów oddziaływań penitencjarnych służących bezpieczeństwu
Stanisław Januś, Józef Rejman

4.1. Pojęcie i znaczenie dyscypliny społecznej dla osiągania celów resocjalizacyjnych
4.2. Ważniejsze czynniki kształtujące dyscyplinę społeczną
4.3. Środki kontroli jako czynnik podtrzymujący dyscyplinę

Rozdział 5. Leczenie z narkomanii osób pozbawionych wolności
Aleksandra Nowak

5.1. Istota uzależnienia
5.2. System pomocy dla osób uzależnionych
5.3. Zadania Służby Więziennej
5.4. System leczenia osób uzależnionych pozbawionych wolności

Rozdział 6. Rola i miejsce badań poligraficznych w procesie monitorowania zachowań osób skazanych za przestępstwa seksualne
Dominika Słapczyńska, Piotr Herbowski

6.1. Przestępcy seksualni i ich resocjalizacja
6.2. Badania poligraficzne  
6.3. Model stosowania badań poligraficznych w  nadzorze i terapii sprawców przestępstw seksualnych na przykładzie Stanów Zjednoczonych
6.4. Rodzaje badań poligraficznych w  procedurze PCSOT
6.5. Perspektywy stosowania badań poligraficznych wobec przestępców seksualnych w Polsce

Rozdział 7. Wpływ nowoczesnych technologii na psychospołeczne funkcjonowanie personelu więziennego
Robert Poklek

7.1. Od panopticonu Jeremiego Benthama do współczesnego monitoringu
7.2. Nowoczesne technologie teleinformatyczne w więziennictwie i ich wpływ na personel

Część 2. Perspektywy modernizacji technicznej Służby Więziennej

Rozdział 8. Instytucja elektronicznie monitorowanego dozoru skazanych jako alternatywa dla dyscyplinarno-izolacyjnego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności
Dariusz Sarzała

8.1. System dozoru elektronicznego w kontekście uregulowań prawnych i organizacyjnych
8.2. Uwarunkowania i obowiązki związane z odbywaniem kary w systemie dozoru  
elektronicznego
8.3. Analiza dozoru elektronicznego jako instytucji o cechach dyscyplinarno-wolnościowego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności

Rozdział 9. System dozoru elektronicznego skazanych – wybrane problemy ochrony danych osobowych
Łukasz Kister, Małgorzata Miśkowiec

9.1. Dane osobowe – istota prawnej ochrony
9.2. Informacje o skazanym – dane szczególnie chronione
9.3. System dozoru elektronicznego jako zbiór danych osobowych skazanych
9.4. Odpowiedzialność za dane osobowe w systemie dozoru elektronicznego

Rozdział 10. Archiwa elektroniczne w Służbie Więziennej – bezpieczeństwo danych osobopoznawczych w systemach społeczeństwa informacyjnego
Zbigniew Mackiewicz

10.1. Archiwoznawstwo
10.2. Metodyka pracy z dokumentem elektronicznym
10.3. Opis archiwalny w standardach międzynarodowych

Rozdział 11. Substancje psychoaktywne – rodzaje i ich wykrywanie
Robert Bachliński

11.1. Substancje psychoaktywne – ogólny podział
11.2. Popularność substancji psychoaktywnych w Polsce
11.3. Wykrywanie syntetycznych substancji psychoaktywnych
11.4. „Dopalacze”, czyli nowe substancje psychoaktywne – problemy analityczne

Rozdział 12. Cyfrowe systemy trankingowe – alternatywa dla analogowych systemów łączności
Jarosław Szóstka

12.1. Co to jest tranking?
12.2. Systemy analogowe i cyfrowe
12.3. Parametry wybranych systemów trankingowych

Rozdział 13. Operator systemów zabezpieczeń a obserwator w systemie wizyjnego nadzoru osadzonych
Cezary Mecwaldowski

13.1. Badania

Rozdział 14. Integracja systemów elektronicznego zabezpieczenia jednostki w zakładzie karnym
Krzysztof Satkiewicz

14.1. Proces modernizacji systemu monitoringu
14.2. System sygnalizacji włamania i alarmowania oraz kontrola dostępu
14.3. Integracja  

Rozdział 15. Szkolenie kadry a sprawne i skuteczne wykorzystanie urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz technicznych na przykładzie Służby Więziennej
Marcin Strzelec

15.1. Obecny model szkolenia funkcjonariuszy
15.2. Zmiany w szkoleniu w obszarze teletechniki w ujęciu historycznym
15.3. Wnioski i spostrzeżenia

Bibliografia

Spis tabel, rysunków i wykresów

O Autorach

Andrzej Misiuk

prof. dr hab., od 1983 roku zajmuje się pracą naukową i badawczą. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest problematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa, zwłaszcza dzieje instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce oraz systemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze krajowym i europejskim. Był inicjatorem prac nad utworzeniem kierunku studiów wyższych - bezpieczeństwo wewnętrzne oraz nowej dyscypliny naukowej - nauki o bezpieczeństwie. W 2008 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie. Członek Komitetu Redakcyjnego "Przeglądu Policyjnego", "Internal Security" oraz Światowego Stowarzyszenia Szefów Policji z siedzibą w Nowym Jorku. Autor wielu pozycji książkowych, wydawnictw źródłowych i przeszło 200 artykułów naukowych oraz kilku publikacji popularnonaukowych, które ukazały się w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii i na Litwie.

Książki tego autora

Marek Kalaman

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Polski system penitencjarny. Racjon...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Profilaktyka i resocjalizacja niele...

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Instytucjonalna resocjalizacja niel...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Resocjalizacja nieurojona. O zawłas...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Współczesne modele i strategie reso...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Technologia w ochronie penitencjarn...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarys psychologii penitencjarnej. P...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Następstwa braku bezpieczeństwa w p...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca socjalna z więźniami i ich ro...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Więzienie ten dom (mało) dobry. Obl...

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Penitencjarystyka z resocjalizacją ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane