• Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 2. Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania sylab zbliżonych do siebie graficznie, wyrazów, zdań oraz pisania liter

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 2. Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania sylab zbliżonych do siebie graficznie, wyrazów, zdań oraz pisania liter

 • Autor: Alicja Tanajewska Renata Naprawa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-682-0
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 74/A4
 • Oprawa: teczka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 2. Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania sylab zbliżonych do siebie graficznie, wyrazów, zdań oraz pisania liter przeznaczone są dla:
- uczniów z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji polonistycznej,
- uczniów z trudnościami w pisaniu, czytaniu sylab, wyrazów i zdań,
- uczniów objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej,
- uczniów objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej,
- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej.

Materiały są zgodne z podstawą programową i nawiązują do publikacji:

 

Spis treści:

Wstęp

1.1. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętność opanowania sprawności w zakresie techniki i tempa czytania

a. Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej. Ćwiczenia na materiale obrazkowym
b. Rozpoznawanie i czytanie sylab podobnych do siebie pod względem graficznym
c. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów dwusylabowych i trzysylabowych
d. Czytanie łańcuszków sylabowych e. Wprawki w czytaniu – ćwiczenia rozmaite

1.2. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętność opanowania sprawności w zakresie techniki i tempa czytania

a. Ćwiczenia w czytaniu wyrazów z poznanymi literami ułożonymi w kolejności alfabetycznej
b. Ćwiczenia w czytaniu zdań z poznanymi literami
c. Wprawki w czytaniu – szukanie takich samych sylab

1.3. Zakres ćwiczeń grafomotorycznych usprawniających koordynację ruchowo-wzrokową oraz sprawność manualną

1.4. Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętność opanowania sprawności w zakresie nauki pisania liter drukowanych małych i wielkich (pismo biblioteczne)

Alicja Tanajewska
nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada I i II stopień specjalizacji zawodowej (w zakresie nauczania początkowego). Wykłada na warsztatach szkoleniowych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych oraz grantach kuratoryjnych dla nauczycieli. Od wielu lat pełni funkcję lidera zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz opiekuna nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Jest nauczycielem klas 1-3, prowadzi w szkole terapię pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne. Jest współautorką licznych publikacji dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli klas 4-6 i nauczycieli gimnazjum, dyrektorów szkół oraz dla terapeutów, oligofrenopedagogów i logopedów. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, jak również Medal KEN.

Książki tego autora

Renata Naprawa
nauczyciel dyplomowany, były konsultant do spraw pedagogiki specjalnej, wizytator Wydziału Pedagogiki Pozaszkolnej i Specjalnej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe na kierunkach: socjoterapia, wychowanie do życia w rodzinie i zarządzanie oświatą. Wykłada na warsztatach szkoleniowych, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych oraz grantach kuratoryjnych dla nauczycieli. Jest wychowawcą i terapeutą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Współautorka licznych publikacji dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli klas 4-6 i nauczycieli gimnazjum, dyrektorów szkół oraz dla terapeutów, oligofrenopedagogów i logopedów.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pakiet: Karty pracy z edukacji polo...

112.00 zł Cena netto: 106.67 zł

Zestaw kart pracy z edukacji poloni...

112.00 zł Cena netto: 106.67 zł

Najczęściej kupowane