• Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele

Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele

 • Autor: Krzysztof Janasz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-289-4
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 280/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  13.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podstawowym celem pracy jest teoretyczna refleksja nad zasadami finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów gospodarujących. Wskazano w niej na zasadność przyjęcia tak zwanego montażu finansowego, to jest środków pochodzących z różnych źródeł. Dopełniającą zasadą jest programowanie partnerstwa społecznego, a więc układu publicznego i prywatnego oraz zintegrowanego podejścia, co wynika z braku wykształconego systemu finansowania innowacji w Polsce. O sukcesie innowacji decyduje powstanie odpowiedniego modelu finansowania innowacji i specyficznego układu między poszczególnymi podmiotami (administracja państwa, regiony ekonomiczne, przedsiębiorstwa, powiązania ponadnarodowe). Konieczne są zmiany legislacyjne i instytucjonalne, które umożliwią przedsiębiorcom korzystanie zarówno z wyspecjalizowanych instrumentów wspierania finansowego, jak i współdziałania publiczno- prywatnego. Powiązania te mają być w dużym stopniu nieformalne, sieciowe, a nie hierarchiczne, i raczej wynikać z kooperacji niż ze współzawodnictwa.

Realizacja tego celu stanowi wprowadzenie do dalszych badań i praktycznych zastosowań, w tym głównie projektowania i usprawniania tworzonego modelu (modeli). Ze względu na wspomniane luki w rozważaniach teoretycznych w polskiej literaturze przedmiotu, praca ta może je częściowo wypełnić i być wprowadzeniem do dalszych badań teoretycznych i empirycznych.
Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Kapitał w rozwoju innowacyjnym gospodarki
 
1.1. Pojęcie, cechy i rola kapitału
1.2. Rodzaje, systematyka i funkcje kapitału
1.3. Istota, zakres i determinanty struktury kapitału
1.4. Koszt i rola kapitału w procesie innowacyjnego rozwoju kraju
1.5. Pojęcie i rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dobie globalizacji
1.5.1. Znaczenie bezpośrednich inwestycji w modernizacji gospodarki
1.5.2. Formy napływu kapitału obcego
1.5.3. Poziom i dynamika bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 
Rozdział 2. Ryzyko a finansowe determinanty procesów innowacyjnych
 
2.1. Istota i rodzaje instrumentów obniżających ryzyko innowacyjne
2.2. Instrumenty budżetowo-podatkowe
2.3. Instrumenty bankowo-kredytowe
2.4. Etapy zarządzania ryzykiem innowacyjnym
2.5. Metody i formy obniżania ryzyka innowacyjnego
2.6. Planowanie finansowe jako instrument obniżania ryzyka innowacyjnego
 
Rozdział 3. Kształtowanie struktury kapitału w procesach innowacyjnych
 
3.1. Teoretyczna koncepcja kapitału w procesach innowacyjnych
3.2. Metodologiczne uzasadnienie koncepcji kapitału w finansowaniu działalności innowacyjnej
3.3. Kapitał amortyzacyjny a wartość innowacji przedsiębiorstw
3.4. Kapitał jako kategoria mikroekonomiczna
3.5. Formy finansowania innowacji przez kapitał
 
Rozdział 4. Innowacje w strategii rozwoju przedsiębiorstw
 
4.1. Miejsce innowacji w strategii rozwoju przedsiębiorstw
4.2. Przesłanki decyzji innowacyjnych
4.3. Znaczenie kapitału w finansowaniu innowacji. Wyniki badań ankietowych
4.4. Charakterystyka wybranych projektów innowacyjnych
 
Rozdział 5. Polityka innowacyjna państwa jako stymulanta finansowania procesów innowacyjnych
 
5.1. Oddziaływanie sektora publicznego
5.2. Uwarunkowania społeczne i polityczne
5.3. Otoczenie prawne
5.4. Polityka innowacyjna a polityka naukowa, naukowo-techniczna i przemysłowa
5.5. Dostosowanie polityki innowacyjnej w procesie integracji z Unią Europejską
5.6. Polityka innowacyjna, zakres i źródła finansowania innowacji w wybranych krajach
 
Rozdział 6. Determinanty racjonalnego modelu implementacji kapitału w finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 
6.1. Ocena wpływu źródeł finansowania na procesy innowacyjne przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach UE oraz postulowane kierunki zmian
6.2. Model (modelowanie) udziału kapitału prywatnego i publicznego w kształtowaniu działalności innowacyjnej
6.3. Aspekty prawne i monitorowanie stanu wykonalności projektu
6.4. Zabezpieczenie projektu innowacyjnego przed ryzykiem
 
Zakończenie
Summary
Aneks
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

Krzysztof Janasz
dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane