• Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski

Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski

 • Autor: Agnieszka Pach-Gurgul
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-717-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 269
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  46.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 46.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Temat pracy jest nie tylko ważny, ale wyjątkowo aktualny. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i innych krajów Unii Europejskiej jest wyzwaniem kluczowym w obecnej dobie, ma znaczenie priorytetowe i strategiczne, zwłaszcza w odniesieniu do kolejnych kryzysów gazowych i naftowych, kwestii ocieplenia klimatu, wpływu globalnego kryzysu na ceny surowców i inwestycje w energetyce.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rynku energii elektrycznej
 
1.1. Sektor energetyczny a elektroenergetyka
1.2. Rynek energii elektrycznej i jego istota
1.3. Modele i rodzaje rynków energii
1.4. Monopol naturalny w sektorach infrastrukturalnych
1.5. Teoria monopolu naturalnego w elektroenergetyce
1.5.1. Teoria renty monopolu
1.5.2. Teoria grup interesu
1.6. Regulacja jako narzędzie ingerencji państwa w gospodarkę
1.7. Obszary regulacji w elektroenergetyce
1.7.1. Regulacja dostępu stron trzecich do sieci (TPA)
1.7.2. Zasada rozdziału w elektroenergetyce (unbundling)
1.7.3. Regulacja cen w elektroenergetyce
 
Rozdział 2. Rynek energii elektrycznej w kontekście ewolucji polityki energetycznej Unii Europejskiej
 
2.1. Geneza polityki energetycznej Wspólnot Europejskich
2.2. Czynniki i kierunki przemian polityki energetycznej w UE
2.2.1. Dialog energetyczny pomiędzy Unią Europejską a Rosją
2.2.2. Pakiet energetyczno-klimatyczny a ochrona środowiska naturalnego
2.3. Od wspólnego (wewnętrznego) rynku do jednolitego rynku energii elektrycznej
2.3.1. Założenia, cele i etapy tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej
2.3.2. Trzeci pakiet liberalizacyjny
 
Rozdział 3. Charakterystyka rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej
 
3.1. Wielkość i struktura popytu na energię elektryczną w krajach Unii Europejskiej
3.2. Determinanty podaży energii elektrycznej w Unii Europejskiej
3.3. Wielkość i struktura obrotów energią elektryczną krajów Unii Europejskiej
3.4. Transeuropejskie sieci energetyczne jako ważny element funkcjonowania jednolitego rynku energii elektrycznej
3.5. Znaczenie poszczególnych paliw w wytwarzaniu energii elektrycznej
 
Rozdział 4. Statystyczna analiza bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle krajów Unii Europejskiej
 
4.1. Definicja bezpieczeństwa energetycznego
4.1.1. Istota i formy bezpieczeństwa energetycznego
4.2. Statystyczne narzędzia analizy obiektów wielowymiarowych
4.2.1. Normalizacja danych
4.2.2. Wskaźnik syntetyczny
4.2.3. Analiza skupień
4.2.4. Metoda k-średnich
4.2.5. Skalowanie wielowymiarowe
4.3. Kultura energetyczna Polski na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej
4.4. Bezpieczeństwo energetyczne w świetle wskaźników statystycznych
4.5. Stopień realizacji założeń jednolitego rynku energii elektrycznej w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
 
Rozdział 5. Kierunki oddziaływania jednolitego rynku energii elektrycznej na bezpieczeństwo energetyczne Polski
 
5.1. Ewolucja polskiego rynku energii elektrycznej
5.1.1. Przekształcenia własnościowe w polskim sektorze elektroenergetycznym
5.1.2. Proces dostosowania się Polski do wymogów wspólnotowej polityki energetycznej
5.2. Znaczenie jednolitego rynku energii elektrycznej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
5.2.1. Rozwój alternatywnych źródeł energii
5.2.2. Gaz łupkowy (shale gas) – nowy aspekt bezpieczeństwa energetycznego Polski
 
Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

prof. zw. dr hab. Zofia Dach:

Temat pracy jest nie tylko ważny, ale wyjątkowo aktualny. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i innych krajów Unii Europejskiej jest wyzwaniem kluczowym w obecnej dobie, ma znaczenie priorytetowe i strategiczne, zwłaszcza w odniesieniu do kolejnych kryzysów gazowych i naftowych, kwestii ocieplenia klimatu, wpływu globalnego kryzysu na ceny surowców i inwestycje w energetyce. Szczególne znaczenie z punku widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski ma tworzący się jednolity rynek energii elektrycznej. Integruje on krajowe rynki energii w jeden wspólny rynek, wychodzi naprzeciw wyzwaniom energetycznym i ekologicznym, przed którymi stoi Unia Europejska (…). Książka wiele wnosi do teorii i praktyki dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego krajów UE , w tym Polski. Ma charakter interdyscyplinarny.(…) Została napisana w oparciu o szeroką znajomość teorii ekonomii, stosunków międzynarodowych i polityki gospodarczej. Dowodzi bardzo dobrej orientacji Autorki w zakresie analizowanych zagadnień. z recenzji prof. zw. dr hab. Zofii Wysokińskiej: Praca wzbogaca wiedzę na temat procesu podejmowania decyzji mających na celu ostateczne ukształtowanie wspólnej polityki energetycznej UE i wykazanie, jak jest to proces trudny (…) Jest to również bardzo ważny temat z punktu widzenia zabezpieczenia interesów ekonomicznych Polski jako kraju posiadającego własne nośniki energii elektrycznej (węgiel kamienny i brunatny) oraz kraju w wysokim stopniu zależnego od importu gazu ziemnego zwłaszcza z Rosji. Poza walorami poznawczymi recenzowana praca posiada również zalety aplikacyjne, pozwalające na wykorzystanie jej w praktyce, zwłaszcza w pracy urzędów centralnych i regionalnych odpowiedzialnych za politykę energetyczną w Polsce (….) W recenzowanej pracy wykorzystano różnorodne metody badawcze – od metod opisowych opartych na analizie literatury przedmiotu, po bardziej złożone metody oparte na porównaniu dyrektyw, przepisów legislacyjnych zawartych w dokumentach instytucji europejskich i innych organizacji ponadnarodowych oraz instytucji centralnych w krajach członkowskich UE. (…) Autorka z pełnym powodzeniem w badaniach wykorzystała zaawansowane narzędzia statystyczne analizy obiektów wielowymiarowych.

Agnieszka Pach-Gurgul

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane