• Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne

Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne

 • Autor: Beata Detyna Jerzy Detyna
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-507-9
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 350/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest próba zwrócenia uwagi na konieczność stosowania w procesie doskonalenia jakości usług medycznych takich metod i narzędzi, które pozwolą na skwantyfikowanie wyników badań. Wyrażone w sposób liczbowy dałyby zarządzającym możliwość porównań w czasie. Jakość usługi medycznej przedstawione jest jako wartość mająca wiele wymiarów. Oceniać ją możemy w wielu płaszczyznach, np. procesów wewnętrznych, pacjentów, pracowników czy wyników finansowych.

Głównym celem autorów było zaproponowanie metodyki oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej. Proponowana metodyka po pewnych modyfikacjach ma uniwersalny charakter i może mieć zastosowanie we wszystkich podmiotach świadczących nie tylko usługi medyczne.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Charakterystyka procesów w opiece zdrowotnej
 
1.1. Pojęcia wprowadzające
1.1.1. Zdrowie jako wartość bezcenna
1.1.2. Ekonomika zdrowia jako nauka empiryczna
1.1.3. Konflikty wartości w ochronie zdrowia
1.1.4. Pomiar wyników pracy w zakładach opieki zdrowotnej
1.2. Specyfika rynku usług medycznych
1.2.1. Sposoby definiowania usług
1.2.2. Funkcje usług i ich charakterystyczne cechy
1.2.3. Podmioty świadczące usługi medyczne
1.2.4. Relacje pomiędzy uczestnikami rynku usług medycznych
1.2.5. Systemy finansowania świadczeń zdrowotnych
1.3. Usługa medyczna jako produkt
1.3.1. Produkt jako główna oferta rynkowa przedsiębiorstwa
1.3.2. Struktura usługi medycznej
1.3.3. Cechy usług medycznych
1.3.4. Standaryzacja usług medycznych
1.4. Procesy występujące w placówkach opieki medycznej
1.4.1. Specyficzne cechy procesów w usługach medycznych
1.4.2. Procesy a struktura organizacyjna
1.4.3. Przepływy zapotrzebowania na materiały i wyroby medyczne
1.4.4. Przepływy informacji
1.4.5. Integracja efektów działań w usługach medycznych
 
Rozdział 2. Teoretyczno-metodyczne aspekty oceny jakości procesów w usługach medycznych
 
2.1. Istota oceny jakości w usługach medycznych
2.1.1. Jakość i jej sfery w usługach medycznych
2.1.2. Zadowolony pacjent największą wartością zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej
2.1.3. Kryteria oceny jakości usług medycznych
2.2. Mierniki i wskaźniki statystyczne stosowane w ocenie jakości procesów
2.2.1. Projektowanie badania statystycznego
2.2.2. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości. Miary położenia
2.2.3. Miary zmienności
2.2.4. Miary asymetrii
2.2.5. Miary koncentracji
2.3. Analiza istniejących metod zarządzania pod kątem ich zastosowania do oceny jakości procesów w usługach medycznych
2.3.1. Controlling
2.3.2. Statystyczne sterowanie procesem – SPC
2.3.3. Metody i narzędzia SPC
2.3.4. Strategiczna karta wyników – BSC
2.3.5. Metoda Six Sigma
2.3.6. Analiza rodzajów błędów oraz ich skutków – FMEA
2.3.7. Reorganizacja procesów – BPR
2.3.8. Analiza porównawcza
2.3.9. Servqual jako instrument pomiaru jakości usług
2.3.10. Metoda Just in Time – JiT
2.3.11. Systemy zarządzania jakością
 
Rozdział 3. Propozycja w zakresie metodyki oceny jakości procesów w usługach medycznych
 
3.1. Charakterystyka proponowanej metodyki oceny jakości
3.2. Procedura doboru wskaźników kwalitatywnych
3.2.1. Merytoryczne metody doboru zmiennych jakościowych
3.2.2. Konwencjonalne metody doboru zmiennych jakościowych
3.2.3. Mierniki i wskaźniki kwalitatywne w ocenie jakości usług medycznych
3.3. Metody normalizacji zmiennych diagnostycznych
3.4. Karty kontrolne
3.5. Analiza zdolności procesu w aspekcie spełnienia wymagań
3.6. Analiza dynamiki zjawisk
3.6.1. Metody indeksowe
3.6.2. Analiza trendu
3.6.3. Analiza wahań okresowych
3.7. Warunki konieczne do wdrożenia proponowanej metodyki w placówkach opieki medycznej
 
Rozdział 4. Studium przypadku oceny jakości procesów w usługach medycznych
 
4.1. Procedura badawcza
4.2. Ogólna charakterystyka wybranych zakładów opieki zdrowotnej
4.2.1. Cele i zadania
4.2.2. Zasady organizacji pracy
4.2.3. Analiza działalności
4.2.4. Efekty restrukturyzacji
4.3. Dotychczasowe podejście wybranych zakładów opieki zdrowotnej do problematyki oceny jakości procesów w usługach medycznych
4.4. Egzemplifikacja metodyki oceny jakości procesów w usługach medycznych w wybranych jednostkach
 
Zakończenie
Bibliografia
Załączniki

Beata Detyna

absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług).


Jerzy Detyna
profesor Politechniki Wrocławskiej  związany z uczelnią macierzystą od 1997 roku. Członek Komisji Inżynierii Biomedycznej oraz Komisji Budownictwa i Mechaniki Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu. W ramach swojej działalności naukowej pełni członkostwo w kilku towarzystwach naukowych, m.in. w Polskim Towarzystwie Statystycznym, Polskim Towarzystwie Agrofizycznym, Polskim Towarzystwie Eksploatacyjnym.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Jakość w usługach medycznych. Wpływ...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane