• Jaki patriotyzm?

Jaki patriotyzm?

 • Autor: Anna Wiłkomirska Adam Fijałkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-363-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 176/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W ostatnich kilku dekadach patriotyzm nie był popularnym przedmiotem refleksji i badań w Polsce. Rzadko podejmują go współcześni filozofowie, socjologowie, psycholodzy i pedagodzy. Ta książka jest głosem w dyskusji nad szczególną postawą społeczną, jaką jest patriotyzm. Poszukując tropów współczesnego patriotyzmu, cofamy się do czasów Homera, Herodota, Plutarcha i Cycerona. Badamy również źródła polskie, od kronik średniowiecznych po XX wiek.

Myśli polskich klasyków, takich jak Józef Maria Bocheński czy Wacław Stróżewski, zostały zderzone z krytyką romantyczno-sentymentalnego ujęcia patriotyzmu. Dyskusja licznych klasyfikacji patriotyzmu skonstruowanych w Polsce i na świecie pokazuje wieloaspektowość i wielokryterialność omawianego zjawiska. Koncepcjom patriotyzmu zamkniętego, zbliżającego się bardzo blisko do nacjonalizmu, przeciwstawiony został patriotyzm otwarty, konstruktywny i obywatelski, gdzie szacunek do ojczyzny współwystępuje z respektowaniem innych kultur i zbiorowości.

Refleksja teoretyczna stanowi kontekst dla analiz wybranych polskich i międzynarodowych badań empirycznych z ostatnich 25 lat. Dyskutowane są wyniki badań CBOS, National Identity Study, World Values Survey, Civic Education Study i International Civic and Citizenship Study. Analizy te pozwoliły na charakterystykę fenomenu polskiego patriotyzmu. Za kluczową dla postawy patriotyzmu uznaliśmy kategorię tożsamości narodowej. Spojrzeliśmy na nią przez pryzmat pięciu istotnych poznawczo i behawioralnie elementów: rozumienia patriotyzmu, kryteriów polskości, dumy narodowej, samoidentyfikacji społecznej oraz stosunku do innych.

Tożsamość narodowa, patriotyzm w rękach polityków są zwykle instrumentalnymi hasłami, a dla edukacji, której zadaniem jest tworzenie świadomości i kształtowanie postaw to istotne cele wychowawcze, budowanie kapitału dla pokojowego, mądrego i satysfakcjonującego życia przyszłych pokoleń.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Patriotyzm – zarys problematyki w kontekście historycznym

Rozdział 2. Definiowanie i klasyfikacje patriotyzmu

Rozdział 3. Tożsamość narodowa, rozumienie patriotyzmu i kryteria polskości

3.1. Rozumienie patriotyzmu
3.2. Kryteria polskości
3.3. Samoidentyfikacje regionalne
3.4. Patriotyzm a nacjonalizm

Rozdział 4. Duma narodowa

4.1. Duma i wstyd z bycia Polakiem
4.2. Duma narodowa – Polska na tle innych krajów
4.3. Patriotyzm młodzieży szkolnej

Rozdział 5. Stosunek do innych i obcych

5.1. Stosunek do innych narodów
5.2. Stosunek do mniejszości i imigrantów
5.3. Stosunek do imigrantów – badania międzynarodowe
5.4. Stosunek do imigrantów w badaniach młodzieży

Zakończenie

Bibliografia

Anna Wiłkomirska
profesor doktor habilitowany. Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży. Stypendystka George Washington University jako visiting scholar. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych do spraw edukacji. Członkini Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Biegła sądowa ds. edukacji. Członek polskiego zespołu realizującego badanie ICCS ? International Civic and Citizenship Study 1999 i 2009 roku. Kierownik grantu NCN Ocena efektywności systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce, jakość pracy szkoły. Jest promotorem prac doktorskich z zakresu polityki edukacji, pracy szkół, socjalizacji młodzieży. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

Książki tego autora

Adam Fijałkowski
dr hab., prof. UW, Zakład Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny Kwartalnika Pedagogicznego. Stypendysta DAAD (1997), Alexander von Humboldt-Stiftung (2005), A.W.Melon Foundation (2002), Herder-Institut Marburg (2008) na badania naukowe w Niemczech. Visiting Professor na Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Moguncja w Niemczech). Staże naukowe na Freie Universiotät Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Konstanz. Kierownik czterech grantów MNiSW/NCN. Kurator i autor wystawy Orbis pictus - świat malowany Jana Amosa Komeńskiego/Die Werlt in Bildern des Johann Amos Comenius (2008-2010) prezentowanej w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Elblągu, Gdańsku, Berlinie i Marburgu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane