• Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja

Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja

 • Autor: Konrad Raczkowski Katarzyna Żukrowska Marian Żuber
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-880-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 285/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 52.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest próbą formułowania wspólnych teorii wyjaśniających, które odwołują się do kategorii bezpieczeństwa na gruncie różnych dziedzin naukowych, tj. nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawnych, matematycznych oraz technicznych. Jest to zasadne z tego względu, iż upowszechniany od wielu lat na świecie interdyscyplinarny model prowadzenia badań naukowych o charakterze holistycznym, wciąż zmuszony jest do konfrontacji z próbami ortodoksyjnej, często nieracjonalnej, wąskiej specjalizacji, co w istocie ogranicza samą naukę, a jednocześnie wyklucza komplementarność badań.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Metodologiczne i epistemologiczne dylematy nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności
Bogdan M. Szulc
 
Wstęp
1.1. Tożsamość nauki
1.2. Tożsamość nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności
1.3. Przedmiot badań nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 2. Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa
Katarzyna Żukrowska
 
Wstęp
2.1. Pojęcie ekonomii jako sfery bezpieczeństwa
2.2. Przyczyny trudności we właściwej ocenie zagrożeń i prawdopodobieństwo braku adekwatnej reakcji na nie
2.3. Możliwości zapobiegania zagrożeniom
2.4. Ocena sytuacji gospodarczej
2.5. Ocena stanu zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 3. Bezpieczeństwo w naukach o zarządzaniu
Konrad Raczkowski, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
 
Wstęp
3.1. Istota nauk o zarządzaniu
3.2. Bezpieczeństwo jako dziedzina wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu
3.3. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym
3.4. Polityka i strategia zarządzania bezpieczeństwem w sektorze publicznym
3.4.1. Ujęcie systemowe
3.4.2. Podejście procesowe
3.5. Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach rynkowych i non profit
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 4. Procesy bezpieczeństwa w inżynierii produkcji jako dyscyplinie nauk technicznych
Joanna Bartnicka
 
Wstęp
4.1. Charakterystyka cyklu życia produktu jako podstawa rozważań na temat inżynierii produkcji
4.2. Identyfikacja i analiza procesów bezpieczeństwa w dyscyplinie inżynieria produkcji
4.2.1. Bezpieczeństwo procesów i informacji
4.2.2. Bezpieczeństwo produktu
4.2.3. Bezpieczeństwo żywności
4.2.4. Bezpieczeństwo pracy
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 5. Bezpieczeństwo w ujęciu informatycznym
Tomasz Muliński
 
Wstęp
5.1. Rzecz o istocie informatyki
5.2. Bezpieczeństwo informatyki w szerokim ujęciu
5.3. Wpływ informatyki na bezpieczeństwo w innych dyscyplinach naukowych
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 6. Interdyscyplinarność bezpieczeństwa militarnego
Mirosław Smolarek
 
Wstęp
6.1. Rys historyczny rozwoju koncepcji bezpieczeństwa militarnego
6.2. Bezpieczeństwo militarne . aspekty terminologiczne
6.3. Bezpieczeństwo militarne jako element interdyscyplinarności w innych dyscyplinach
naukowych
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 7. Bezpieczeństwo ekologiczne jako element bezpieczeństwa ogólnego
Marian Żuber
 
Wstęp
7.1. Bezpieczeństwo ekologiczne w ogólnej strukturze bezpieczeństwa
7.2. Definiowanie bezpieczeństwa ekologicznego
7.3. Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego
7.4. Zasady ogólne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 8. Prawo do bezpieczeństwa . bezpieczeństwo prawne. Wzajemne relacje pojęć na gruncie prawa karnego
Robert Netczuk
 
Wstęp
8.1. Problem bezpieczeństwa na gruncie prawa karnego
8.2. Prawne aspekty gwarantowania bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
8.3. Ochrona prawna osoby działającej na rzecz przywrócenia bezpieczeństwa
8.4. Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego
8.5. Tryb przyspieszony postępowania karnego - gwarancja szybkiego przywracania bezpieczeństwa?
8.6. Imprezy masowe - nowe próby gwarantowania bezpieczeństwa w praktyce
Euro 2012
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 9. Rola prawa pracy w naukach o bezpieczeństwie
Anna Tomczyk
 
Wstęp
9.1. Funkcje prawa
9.2. System regulacji bezpieczeństwa pracy
9.3. Prawne determinanty bezpieczeństwa pracy
9.4. Wpływ prewencyjny podmiotów kontrolno-nadzorczych na bezpieczeństwo pracy
Wnioski
Bibliografia
 
Rozdział 10. Nadzór nad służbami specjalnymi a bezpieczeństwo państwa na tle doświadczeń krajów demokratycznych
Piotr Pogonowski
 
Wstęp
10.1. Nadzór nad służbami specjalnymi w krajach demokratycznych
10.2. Pojęcie nadzoru i podstawowe zasady jego realizacji
10.3. Struktura nadzoru nad służbami specjalnymi
10.3.1. Nadzór parlamentarny
10.3.2. Nadzór wykonywany przez ciała pozaparlamentarne
10.3.3. Nadzór sprawowany przez władzę wykonawczą (gabinet)
10.3.4. Media i społeczeństwo obywatelskie
10.3.5. Sądownictwo
10.3.6. Organizacja wyspecjalizowanych ciał nadzorczych
10.3.7. Uprawnienia i funkcje wyspecjalizowanych ciał nadzorujących służby specjalne
10.3.8. Dostęp do informacji niejawnych członków ciał nadzorujących służby specjalne
10.3.9. Metody wykonywania nadzoru przez wyspecjalizowane organy (podmioty)
10.3.10. Ochrona informacji uzyskiwanych przez organy nadzoru
Wnioski
Bibliografia
 
O autorach

prof. dr hab. Stanisław Śladkowski:

Oceniając całość zawartości merytorycznej publikacji uważam, iż jest ona ważnym i kompetentnym studium dotyczącym istoty problemu, jakim jest interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, jako element dokonań naukowo-badawczych zmierzających do jednoznacznej interpretacji tego zjawiska naukowego (…). Żywię nadzieję, iż opracowanie pozwoli na podjęcie dyskusji nad interdyscyplinarnością nauk o bezpieczeństwie i nad metodami naukowymi, jakie umożliwiają zastosowanie koncepcji konsyliencji, niezbędnych do rozwiązania nasuwających się problemów i niedomówień.

Konrad Raczkowski
profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2012 r. dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. Były wiceminister finansów (2015-2016), CFO oraz wiceprezes Banku Ochrony Środowiska (2016-2019), a także przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. W latach 2003-2013 pracownik resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest m.in. członkiem zwyczajnym British Academy of Management oraz Royal Economic Society. W 2013 r. odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości. W 2016 r. otrzymał nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu finansów, ekonomii oraz nauk o zarządzaniu.

Książki tego autora

Katarzyna Żukrowska

Marian Żuber
płk rez. dr inż., adiunkt w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w specjalności ochrona wojsk przed skażeniami, a następnie Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z obszaru nauki o bezpieczeństwie, w szczególności zjawiskiem terroryzmu. Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji poświęconych tej problematyce, w tym podręczników akademickich. Redaktor naukowy kilku monografii o tematyce nadzwyczajnych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Pomysłodawca i organizator cyklicznej konferencji naukowej "Katastrofy naturalne i cywilizacyjne" organizowanej przez WSOWL we Wrocławiu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane