• Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości

Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości

 • Autor: Jan Klimek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-853-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 55.71 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Jakie wartości etyczne powinny być elementem strategii nowoczesnych odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorców? Czy w obecnej dobie jest miejsce na etykę w biznesie?

W książce została poruszona problematyka innowacyjności oraz zarządzania talentami w firmach rodzinnych. Autor podjął zagadnienie przemysłu – jako gałęzi inteligentnego rozwoju – i kwestię jego wpływu na wartości na poziomie firmy rodzinnej. Publikacja zainteresuje menedżerów firm rodzinnych. 

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. SPECYFIKA FIRM RODZINNYCH

1.1. Istota firmy rodzinnej
1.2. Zarządca firmy rodzinnej – charyzmatyczny przywódca i autorytet
1.3. Przywiązanie do tradycji pokoleniowej – cechą firm rodzinnych
1.4. Znaczenie sukcesji dla trwałego funkcjonowania firm rodzinnych
 
Rozdział 2. FIRMA RODZINNA KONKURENCYJNA

2.1. Kondycja, szanse, zalety i wady firm rodzinnych
2.2. Poziom umiędzynarodowienia rodzinnego biznesu
2.3. Uwarunkowania działalności firm rodzinnych

Rozdział 3. INNOWACJE W SEKTORZE FIRM RODZINNYCH

3.1. Innowacyjność polskich firm rodzinnych
3.2. Koncepcja otwartych innowacji
3.2.1. Przypadek 1 – firma rodzinna dr Irena Eris SA
3.2.2. Przypadek 2 – firma rodzinna Makarczykowie z branży kosmetycznej
3.2.3. Przypadek 3 – firma kosmetyczna Laboratorium Kosmetyczne AVA
3.2.4. Przypadek 4 – firma rodzinna Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
3.2.5. Przypadek 5 – firma rodzinna L’Oréal (oddział w Polsce)
3.2.6. Syntetyczne ujęcie wyników analizy firm
3.3. Najbardziej innowacyjne firmy rodzinne w Polsce

Rozdział 4. ZARZĄDZANIE TALENTAMI W FIRMACH RODZINNYCH

4.1. Geneza zarządzania talentami
4.2. Rekrutacja pracowników
4.3. Zasoby – podstawowe jednostki kreowania wartości firmy
4.4. Strategia zarządzania talentami
4.5. Analiza wyników badań zarządzania talentami w firmach rodzinnych

Rozdział 5. PRZEMYSŁ INTELIGENTNY NADZIEJĄ DLA FIRM RODZINNYCH

5.1. Rola nauki w rozwoju gospodarczym
5.2. Przemysł 4.0 jako pojęcie nowej rzeczywistości
5.3. Korzyści i obawy dotyczące Przemysłu 4.0
5.4. Przemysł 4.0 jako szansa dla firm rodzinnych

Rozdział 6. ETYKA W FIRMACH RODZINNYCH A WSPÓŁCZESNY BIZNES

6.1. Czy etyczność popłaca? Rola etyki biznesu
6.2. Czy tworzyć kodeksy etyczne?
6.3. Wartości etyczne, którymi kierują się firmy rodzinne
6.3.1. Wiarygodność i zaufanie to podstawa
6.3.2. Dysfunkcje i patologie etyczne w firmach rodzinnych

Rozdział 7. FIRMA RODZINNA A JEJ SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Współczesna interpretacja odpowiedzialności biznesu
7.2. Oczekiwania i korzyści przedsiębiorstw
7.3. Postęp cywilizacji a etyka biznesu
7.4. Humanizacja działalności biznesowej
7.5. Warunki społecznej odpowiedzialności firm rodzinnych
7.5.1. Jakie narzędzia służą do prowadzenia odpowiedzialnej firmy rodzinnej?
7.5.2. Jakie korzyści przyniesie firmie rodzinnej prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?

Rozdział 8. WARTOŚCI NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA – UWAGI OGÓLNE

8.1. Zasady etyczne w określonych środowiskach zawodowych
8.2. Wartości nieetyczne w biznesie
8.2.1. Korupcja
8.2.2. Mobbing
8.2.3. Fałszowanie składu produktu i jego planowane postarzanie
8.2.4. Zmowy cenowe
8.2.5. Eksperymenty na zwierzętach
8.3. Słowo o „agresywnej” reklamie
8.4. Uwagi nie tylko dla biznesu o charakterze rodzinnym
8.5. Gospodarka „otwartych oczu” – sposobem na kryzys wartości

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów

prof. zw. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz:

Autor książki omawia bardzo ważny zestaw zagadnień, które należy pieczołowicie rozpatrywać i stosować w ramach tworzenia i prowadzenia biznesu (…). Stanowią one ukierunkowanie na zbiór właściwych działań dla funkcjonowania biznesu w długim przedziale czasu. Autor lokuje ten zbiór zagadnień dla firm rodzinnych (wprowadzając jeszcze specyficzne dodatkowe uwarunkowania). (…) jest to książka bardzo potrzebna, napisana prostym i czytelnym językiem praktyka z uwzględnieniem wymagań stawianych pracom naukowym, dobrze udokumentowana licznymi badaniami, które prowadził Autor lub jego zespół, a także zawiera liczne przykłady innych badaczy.

prof. zw. dr hab. Marian Noga:

Recenzowana monografia – w świetle (…) wymienionych mankamentów i niedostatków współczesnej ekonomii – stanowi niewątpliwy wkład w rozwój nauk ekonomicznych i uczynienia z ekonomii nauki kognitywnej. (…) Celom książki podporządkowana została jej struktura, którą uważam za logiczną i umożliwiającą Autorowi zrealizowanie celów, jakie sobie założył. (…) Autor kilkakrotnie w tej monografii podkreśla, że firmy rodzinne, działając przede wszystkim na rynku lokalnym, muszą sprostać konkurencji firm globalnych («sieciowych»), które bez problemu na rynek lokalny również dotarły.

Jan Klimek

dr hab., profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest nauczycielem akademickim w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Umiejętności organizatorskie i zarządcze wykazuje od lat, pełniąc funkcję dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa, kierownika Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego, a także wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Pełni także funkcje w organizacjach przedstawicielskich – jest członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli oraz Rady Dialogu Społecznego. Aktywny doradca zarówno na rynku krajowym, jak i za-
granicznym. Współtworzył i kierował polsko-szwajcarskim projektem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Organizator i uczestnik spotkań naukowych poświęconych małej i średniej przedsiębiorczości. Laureat wielu nagród za aktywność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Interesuje się funkcjonowaniem i nowoczesnymi metodami zarządzania w organizacjach gospodarczych. Autor licznych publikacji z zakresu etyki, rozwoju przedsiębiorczości i doskonalenia zarządzania w sektorze MSP oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane