• Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego

Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego

 • Autor: Bronisław Micherda Konrad Stępień redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-123-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 210/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  25.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 25.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu Autorzy podejmują tematykę integracji systemu rachunkowości z analizą finansową i rewizją sprawozdań finansowych. Rzetelna rachunkowość jest gwarantem wiarygodnego sprawozdania finansowego. Poprawna analiza finansowa na tej podstawie tworzy przydatne oceny o potencjale i dokonaniach jednostki gospodarczej. Z kolei obiektywne badanie sprawozdania finansowego jest podstawą opinii o obrazie działalności gospodarczej. Dziedziny te, rozpatrywane łącznie, określić można mianem szeroko rozumianej rachunkowości, a wiarygodność i użyteczność sprawozdania finansowego  traktować kompleksowo, tj. łącznie z systemem ocen i opinii związanych z tym sprawozdaniem. Ponadto Autorzy koncentrują się także na problematyce ustalania, badania i analizowania wyniku finansowego przedsiębiorstw. Problem ten jest szczególnie istotny w ocenie opłacalności prowadzonej działalności, głównie z punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstw i potencjalnych inwestorów.

Dużym atutem opracowania jest ukazanie najnowszych zmian regulacyjnych w ustawie o rachunkowości i ich istotnego wpływu na kształt i użyteczność sprawozdania finansowego przedsiębiorstw.

SPIS TREŚCI:
 
Wstęp

Część I. Integracja rachunkowości, analizy i rewizji sprawozdania finansowego

1. Integracja procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego
Bronisław Micherda, Małgorzata Szulc

1.1. Wprowadzenie
1.2. Funkcje rachunkowości na tle celów gospodarowania
1.3. Zasady i uwarunkowania sporządzania  sprawozdania finansowego
1.4. Analiza sprawozdania finansowego integralną częścią rachunkowości
1.5. Ewolucja celu badania sprawozdania finansowego i jego metodyka
1.6. Podsumowanie

2. Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego
Ewa Wiktoria Babuśka

2.1. Wprowadzenie
2.2. Główne zagadnienia organizacji prac rachunkowych w przedsiębiorstwie
2.3. Organizacja prac dotyczących sprawozdawczości  finansowej
2.4. Podsumowanie
3. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa i jego przydatność w procesie analitycznym
Konrad Stępień
3.1. Wprowadzenie
3.2. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w historycznej perspektywie  
3.3. Struktura sprawozdania finansowego
3.4. Bilans i jego wartość analityczna
3.5. Potencjał informacyjny i analityczny rachunku wyników
3.6. Informacja dodatkowa
3.7. Wartość informacyjna i analityczna rachunku  przepływów pieniężnych
3.8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
3.9. Podsumowanie
 
Część II. Problematyka pomiaru, analizy i badania wyniku finansowego

4. Skonsolidowany wynik finansowy – jego ustalanie, analiza i badanie w świetle współczesnych regulacji
Katarzyna Świetla
 
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wynik skonsolidowany w świetle skonsolidowanego rachunku zysków i strat
4.3. Wynik skonsolidowany jako efekt skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów
4.4. Analiza kształtowania skonsolidowanego wyniku finansowego
4.5. Badanie skonsolidowanego wyniku finansowego
4.6. Podsumowanie

5. Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
Krzysztof Jonas

5.1. Wprowadzenie
5.2. Ustalanie wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji
5.3. Analiza finansowa w ocenie wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji
5.4. Badanie jakości wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
5.5. Istota i procedury badania sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń
5.6. Podsumowanie

6. Koncepcja wyniku finansowego w świetle prawa podatkowego
Witold Furman, Monika Turek-Radwan

6.1. Wprowadzenie
6.2. Pomiar nadwyżki finansowej jako cel systemu rachunkowości
6.3. Specyfika rachunkowości podatkowej
6.4. Ujęcie wyniku finansowego według prawa podatkowego
6.5. Podsumowanie

7. Wynik finansowy gospodarstwa rolnego
Bogusław Wacławik

7.1. Wprowadzenie
7.2. Pojęcie gospodarstwa rolnego
7.3. Ustalanie wyniku finansowego gospodarstwa rolnego
7.4. Koncepcja pomiaru wyniku ekonomicznego gospodarstwa rolnego
7.5. Podsumowanie

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

Wydawnictwa ciągłe

Akty prawne

Witryny internetowe

Bronisław Micherda

prof. dr hab., biegły rewident, prodziekan Wydziału Finansów i kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członka Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zmarł 10 lutego 2016 roku.


Książki tego autora


Konrad Stępień redakcja naukowa

dr, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor dysertacji na temat pomiaru i oceny wyników działalności polskich spółek giełdowych, która uzyskała nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1997-2004 był pracownikiem Wydziału Nadzoru Izby Skarbowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentruje na analizie finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości jednostek gospodarczych oraz problematyce oszustw księgowych.


Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wartość informacyjna sprawozdania b...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane