• Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju

 • Autor: Grzegorz Kudlak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-165-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 165/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja zwraca uwagę na problematykę oferty resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z poważnymi kłopotami z zachowaniem norm społecznych. Wspólnym celem instytucji publicznych, kierujących swoją aktywność do tej grupy powinno być skuteczne podejmowanie działań w celu zapobiegania dalszej demoralizacji. Każda z instytucji, i każdy z pomysłów pomocy małoletnim popełniającym przestępstwa zasługuje więc na rozważenie oraz rzetelną ocenę ewaluacyjną skuteczności tych działań.

W publikacji podjęto rozważania nt. funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Problematykę ujęto z perspektywy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, dostarczając wiedzy i nowych koncepcji dotyczących aktualnych wyzwań i perspektyw rozwoju tych instytucji w Polsce.

Spis treści:

Wstęp

Czy i jakie obecnie potrzebne jest instytucjonalne oddziaływanie resocjalizacyjne wobec nieletnich (zaproszenie do dyskusji)
Krystyna Ostrowska
Uniwersytet Warszawski

Węzłowe problemy modelu postępowania z nieletnimi w Polsce
Paweł Kobes
Uniwersytet Warszawski

Funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych w perspektywie potrzeb polityki państwa i aktualnych zmian prawno-organizacyjnych
Marek Łukasiewicz
Schronisko Dla Nieletnich W Gackach

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach nieletnich a kierunki oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych
Aleksandra Szymanowska
Wyższa Szkoła Finansów I Zarządzania W Warszawie

Oddziaływania resocjalizujące na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej
Adam Szecówka
Uniwersytet Wrocławski

Zagadnienia recydywy nieletnich w świetle badań zagranicznych i polskich
Beata Czarnecka-Dzialuk
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, INP PAN

Katarzyna Drapała
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Resocjalizacja i prewencja: doświadczenia programu Nurse-Family Partnership
Dagmara WoźniakowsKa-Fajst
Uniwersytet Warszawski

Samousprawiedliwianie zachowania a zachowania dewiacyjne młodzieży
Wojciech Wypler
Uniwersytet Warszawski

Kontekst rodzinny w kształtowaniu się negatywnych postaw społecznych młodzieży
Ewa Kiliszek
Uniwersytet Warszawski

Kompetencje społeczne nieletnich przestępców
Grzegorz Kudlak
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Władysław Misiak:

Niewątpliwym walorem recenzowanego opracowania zbiorowego jest interdyscyplinarne ujęcie wielu problemów, przez uwzględnienie kontekstowe w odwołaniu się do dorobku koncepcyjnego i badawczego takich dyscyplin, jak kryminologia, psychologia, pedagogika, prawo, antropologia społeczna. (…) Ze względu na doniosłość społeczną analizowanych w książce problemów oraz przystępność zastosowanego ujęcia i języka, można się spodziewać, że spotka się ona z zainteresowaniem badaczy i specjalistów zajmujących się na co dzień problemami młodzieży współczesnej, a także szerszymi kręgami czytelników.

Grzegorz Kudlak
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii KUL, mgr lic. teologii (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie), magister psychologii (UKSW), psychoterapeuta, adiunkt w Zakładzie Psychologii Dewiacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył staże kliniczne, min. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klinika Nerwic w Warszawie (1998), Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu na Oddziale skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych (2002), NZOZ Poradni Uzależnień w Warszawie (2002-2004), Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu (2003-2004). W pracy naukowej skupia się na psychologii klinicznej, sądowej oraz resocjalizacji. Podejmuje zagadnienia dotyczące zaburzeń osobowości, niedostosowania społecznego, uzależnień i przemocy, również w kontekście związków z przestępczością i terapią więźniów, z którymi pracował w latach 1997-2001. Zawodowo zajmuje się psychoterapią indywidualną, par, oraz terapią grupową, prowadzi grupy rozwojowe (12 kroków), pracuje także z młodzieżą przebywającą w Schronisku dla Nieletnich w Warszawie. Podejmuje tematy związane z psychologią penitencjarną i kliniczną, między innymi zagadnienia skuteczności psychoterapii, w tym terapii uzależnień w warunkach więziennych, jej związków z predyspozycjami psychicznymi i osobowościowymi skazanych oraz wpływu na efekty resocjalizacyjne. Badania poszerza również o problematykę przestępczości nieletnich na przykładzie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Postępowanie przed sądem w sprawach...

14.75 zł 59.00 zł Cena netto: 14.05 zł

Polski system penitencjarny. Racjon...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Profilaktyka i resocjalizacja niele...

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Orzekanie i wykonywanie kary pozbaw...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Kierunki zmian organizacyjno-techni...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Resocjalizacja nieurojona. O zawłas...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Współczesne modele i strategie reso...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Technologia w ochronie penitencjarn...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarys psychologii penitencjarnej. P...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Następstwa braku bezpieczeństwa w p...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca socjalna z więźniami i ich ro...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Więzienie ten dom (mało) dobry. Obl...

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Penitencjarystyka z resocjalizacją ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane