• Instrumentarium zarządzania publicznego

Instrumentarium zarządzania publicznego

 • Autor: Barbara Kożuch Łukasz Sułkowski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-739-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji opisane zostało miejsce zarządzania publicznego w rodzinie nauk o zarządzaniu, metody zarządzania służbami publicznymi oraz ich zastosowania w wybranych typach działalności.

Tytułowe „instrumentarium” rozumiane jest metaforycznie i szeroko, jako istota zarządzania publicznego, ale także metody organizacyjne oraz ich aplikacje w odniesieniu do sfery publicznej. Autorzy publikacji najwięcej uwagi poświęcili metodom zarządzania jakością, zarządzania projektami oraz strategii i kulturze organizacyjnej. Analizy zostały zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z sektorów opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego. Książka przeznaczona jest dla menedżerów sektora publicznego, badaczy i studentów zainteresowanych zarządzaniem oraz pracowników administracji i służb publicznych.

W latach 2014-2015 ukazały się następujące publikacje z serii wydawniczej Metody i techniki zarządzania:
- Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki
- Metody zarządzania marketingowego
- Metody zarządzania kulturą organizacyjną
- Instrumentarium zarządzania publicznego

Spis treści:

Wstęp

Część I. Podstawy teoretyczne zarządzania publicznego
    
Rozdział 1. Współczesne tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu

Łukasz Sułkowski
    
1.1. Megatrendy we współczesnych naukach o zarządzaniu
1.1.1. Specjalizacja w naukach o zarządzaniu
1.1.2. Wyłanianie się zupełnie nowych problemów i pól badawczych
1.1.3. Wzrastająca interdyscyplinarność nauk o zarządzaniu
1.1.4. Rozmycie tożsamości nauk o zarządzaniu i dyskursu organizacyjnego
1.1.5. Polimetodyczność zarządzania
1.1.6. Wieloparadygmatyczność organizacji i zarządzania
1.1.7. Pragmatyzacja nauk o zarządzaniu
1.1.8. Aksjologizacja nauk o zarządzaniu
1.1.9. Ekspansja przyrodoznawstwa
1.2. Megatrendy w zarządzaniu publicznym
Bibliografia
    
Rozdział 2. Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka
Barbara Kożuch
    
2.1. Źródła i podstawy teoretyczne zarządzania publicznego
2.2. Zarządzanie publiczne jako szczegółowa dyscyplina nauk o zarządzaniu
2.3. Empiryczne modele zarządzania publicznego
Bibliografia

Część II. Metody i techniki zarządzania publicznego
    
Rozdział 3. Publiczne zarządzanie strategiczne

Paweł Mickiewicz
    
3.1. Źródła i podstawy teoretyczne publicznego zarządzania strategicznego
3.2. Zarządzanie strategiczne w samorządzie
3.3. Strategiczne zarządzanie przestrzenią i środowiskiem
Bibliografia
    
Rozdział 4. Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych
Roman Batko
    
4.1. Pojęcie jakości
4.2. Współczesna organizacja publiczna
4.3. Standaryzacja zarządzania organizacją publiczną dzięki systemowi zarządzania jakością
4.4. Jakość jako zobowiązanie etyczne
Bibliografia
    
Rozdział 5. Zarządzanie programami i projektami publicznymi

Barbara Kożuch
    
5.1. Ogólna charakterystyka zarządzania programami i projektami publicznymi
5.2. Specyfika zarządzania publicznymi programami i projektami
5.3. Czynniki sukcesu w zarządzaniu programami i projektami
Bibliografia    

Rozdział 6. Kultura organizacji publicznej
Łukasz Sułkowski
    
6.1. Badania kultur organizacji publicznych
6.1.1. Analizy kultur organizacji publicznych
6.1.2. Analizy porównawcze kultur organizacji sektora publicznego
oraz prywatnego, szczególnie w kontekście nurtu nowego zarządzania publicznego
6.1.3. Pragmatyczne analizy studiów przypadku wskazujące na możliwości wprowadzania zmian kulturowych oraz reform
6.1.4. Koncepcje biurokratyzacji i postbiurokratyzacji oraz krytyczne studia zarządzania publicznego
6.1.5. Opisy wpływu kontekstu kulturowego na zarządzanie organizacjami sektora publicznego
6.1.6. Problemy efektywności, jakości i skuteczności działania oraz
konkurencyjności sektora publicznego
6.1.7. Swoiste tematy łączące kulturę z innymi problemami zarządzania organizacjami publicznymi
6.2. Charakterystyka kultur organizacji publicznych
6.3. Kultura biurokratyczna versus kultura pragmatyczna w organizacjach publicznych
6.4. Kultura konserwatywna versus kultura innowacyjna w organizacjach publicznych
6.5. Kultura hierarchiczna versus kultura równościowa w organizacjach publicznych
6.6. Kultura kolektywistyczna versus kultura indywidualistyczna w organizacjach publicznych
6.7. Kultura słaba versus kultura silna w organizacjach publicznych
6.8. Kultura negatywna versus kultura pozytywna w organizacjach publicznych
Bibliografia
    
Rozdział 7. Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych
Aldona Frączkiewicz-Wronka
    
7.1. Przywództwo – charakterystyka głównych koncepcji
7.2. Organizacja publiczna jako środowisko pracy przywódcy
7.3. Organizacyjne i indywidualne uwarunkowania rozwoju przywództwa
w organizacjach publicznych
Bibliografia
    
Rozdział 8. Zarządzanie partycypacyjne
Barbara Kożuch, Antoni Kożuch
    
8.1. Partycypacja w organizacjach publicznych
8.2. Istota zarządzania partycypacyjnego
8.3. Zarządzanie partycypacyjne a budowanie zaufania publicznego
Bibliografia

Część III. Dobre praktyki zarządzania publicznego
    
Rozdział 9. Transformacja uczelni publicznych na przykładzie wybranych metod zarządzania jakością kształcenia

Łukasz Sułkowski
    
9.1. Transformacje uniwersytetów
9.2. Uczelnie wyższe w Polsce
9.3. Wybrane metody zarządzania jakością kształcenia w uczelni wyższej
9.4. Przykłady zastosowania metod zarządzania jakością w uczelniach wyższych
9.5. Przykłady dobrych praktyk uczelni publicznych w Polsce
Bibliografia
    
Rozdział 10. Diagnozowanie kultury organizacyjnej w podmiocie leczniczym – studium szpitala publicznego

Aldona Frączkiewicz-Wronka
    
10.1. Szpital publiczny – analiza skłonności personelu zarządzającego do doskonalenia procesu kierowania
10.2. Diagnoza kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym – studium przypadku
10.2.1. Zaprojektowana procedura i metodyka badawcza
10.2.2. Charakterystyka instrumentu pomiarowego OCAI
10.2.3. Omówienie wyników prowadzonego studium przypadku
Bibliografia
    
Notki o autorach

 

prof. dr hab. Andrzej Wiatrak:

Praca zbiorowa, zgodnie z tytułem, jest poświęcona problematyce zarządzania publicznego i uwarunkowań związanych z jego stosowaniem. Analizując te zagadnienia, autorzy ukazali różne aspekty zarządzania publicznego i funkcjonowania organizacji publicznych oraz uwarunkowań, które wywierają wpływ na ich działalność.

 

Barbara Kożuch
profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania z dorobkiem naukowym zarówno w dziedzinie nauk ekonomicznych, jak i humanistycznych. Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi UJ.

Książki tego autora

Łukasz Sułkowski
profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych oraz humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe oraz zarządzanie publiczne i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika Journal of Intercultural Management. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Assotiation (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Otrzymał liczne nagrody, w tym od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University w Worcester oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Książki tego autora


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane