• Instrumentarium zarządzania publicznego

Instrumentarium zarządzania publicznego

 • Autor: Barbara Kożuch Łukasz Sułkowski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-739-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji opisane zostało miejsce zarządzania publicznego w rodzinie nauk o zarządzaniu, metody zarządzania służbami publicznymi oraz ich zastosowania w wybranych typach działalności.

Tytułowe „instrumentarium” rozumiane jest metaforycznie i szeroko, jako istota zarządzania publicznego, ale także metody organizacyjne oraz ich aplikacje w odniesieniu do sfery publicznej. Autorzy publikacji najwięcej uwagi poświęcili metodom zarządzania jakością, zarządzania projektami oraz strategii i kulturze organizacyjnej. Analizy zostały zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z sektorów opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego. Książka przeznaczona jest dla menedżerów sektora publicznego, badaczy i studentów zainteresowanych zarządzaniem oraz pracowników administracji i służb publicznych.

W latach 2014-2015 ukazały się następujące publikacje z serii wydawniczej Metody i techniki zarządzania:
- Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki
- Metody zarządzania marketingowego
- Metody zarządzania kulturą organizacyjną
- Instrumentarium zarządzania publicznego

Spis treści:

Wstęp

Część I. Podstawy teoretyczne zarządzania publicznego
    
Rozdział 1. Współczesne tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu

Łukasz Sułkowski
    
1.1. Megatrendy we współczesnych naukach o zarządzaniu
1.1.1. Specjalizacja w naukach o zarządzaniu
1.1.2. Wyłanianie się zupełnie nowych problemów i pól badawczych
1.1.3. Wzrastająca interdyscyplinarność nauk o zarządzaniu
1.1.4. Rozmycie tożsamości nauk o zarządzaniu i dyskursu organizacyjnego
1.1.5. Polimetodyczność zarządzania
1.1.6. Wieloparadygmatyczność organizacji i zarządzania
1.1.7. Pragmatyzacja nauk o zarządzaniu
1.1.8. Aksjologizacja nauk o zarządzaniu
1.1.9. Ekspansja przyrodoznawstwa
1.2. Megatrendy w zarządzaniu publicznym
Bibliografia
    
Rozdział 2. Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka
Barbara Kożuch
    
2.1. Źródła i podstawy teoretyczne zarządzania publicznego
2.2. Zarządzanie publiczne jako szczegółowa dyscyplina nauk o zarządzaniu
2.3. Empiryczne modele zarządzania publicznego
Bibliografia

Część II. Metody i techniki zarządzania publicznego
    
Rozdział 3. Publiczne zarządzanie strategiczne

Paweł Mickiewicz
    
3.1. Źródła i podstawy teoretyczne publicznego zarządzania strategicznego
3.2. Zarządzanie strategiczne w samorządzie
3.3. Strategiczne zarządzanie przestrzenią i środowiskiem
Bibliografia
    
Rozdział 4. Zarządzanie jakością w organizacjach publicznych
Roman Batko
    
4.1. Pojęcie jakości
4.2. Współczesna organizacja publiczna
4.3. Standaryzacja zarządzania organizacją publiczną dzięki systemowi zarządzania jakością
4.4. Jakość jako zobowiązanie etyczne
Bibliografia
    
Rozdział 5. Zarządzanie programami i projektami publicznymi

Barbara Kożuch
    
5.1. Ogólna charakterystyka zarządzania programami i projektami publicznymi
5.2. Specyfika zarządzania publicznymi programami i projektami
5.3. Czynniki sukcesu w zarządzaniu programami i projektami
Bibliografia    

Rozdział 6. Kultura organizacji publicznej
Łukasz Sułkowski
    
6.1. Badania kultur organizacji publicznych
6.1.1. Analizy kultur organizacji publicznych
6.1.2. Analizy porównawcze kultur organizacji sektora publicznego
oraz prywatnego, szczególnie w kontekście nurtu nowego zarządzania publicznego
6.1.3. Pragmatyczne analizy studiów przypadku wskazujące na możliwości wprowadzania zmian kulturowych oraz reform
6.1.4. Koncepcje biurokratyzacji i postbiurokratyzacji oraz krytyczne studia zarządzania publicznego
6.1.5. Opisy wpływu kontekstu kulturowego na zarządzanie organizacjami sektora publicznego
6.1.6. Problemy efektywności, jakości i skuteczności działania oraz
konkurencyjności sektora publicznego
6.1.7. Swoiste tematy łączące kulturę z innymi problemami zarządzania organizacjami publicznymi
6.2. Charakterystyka kultur organizacji publicznych
6.3. Kultura biurokratyczna versus kultura pragmatyczna w organizacjach publicznych
6.4. Kultura konserwatywna versus kultura innowacyjna w organizacjach publicznych
6.5. Kultura hierarchiczna versus kultura równościowa w organizacjach publicznych
6.6. Kultura kolektywistyczna versus kultura indywidualistyczna w organizacjach publicznych
6.7. Kultura słaba versus kultura silna w organizacjach publicznych
6.8. Kultura negatywna versus kultura pozytywna w organizacjach publicznych
Bibliografia
    
Rozdział 7. Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych
Aldona Frączkiewicz-Wronka
    
7.1. Przywództwo – charakterystyka głównych koncepcji
7.2. Organizacja publiczna jako środowisko pracy przywódcy
7.3. Organizacyjne i indywidualne uwarunkowania rozwoju przywództwa
w organizacjach publicznych
Bibliografia
    
Rozdział 8. Zarządzanie partycypacyjne
Barbara Kożuch, Antoni Kożuch
    
8.1. Partycypacja w organizacjach publicznych
8.2. Istota zarządzania partycypacyjnego
8.3. Zarządzanie partycypacyjne a budowanie zaufania publicznego
Bibliografia

Część III. Dobre praktyki zarządzania publicznego
    
Rozdział 9. Transformacja uczelni publicznych na przykładzie wybranych metod zarządzania jakością kształcenia

Łukasz Sułkowski
    
9.1. Transformacje uniwersytetów
9.2. Uczelnie wyższe w Polsce
9.3. Wybrane metody zarządzania jakością kształcenia w uczelni wyższej
9.4. Przykłady zastosowania metod zarządzania jakością w uczelniach wyższych
9.5. Przykłady dobrych praktyk uczelni publicznych w Polsce
Bibliografia
    
Rozdział 10. Diagnozowanie kultury organizacyjnej w podmiocie leczniczym – studium szpitala publicznego

Aldona Frączkiewicz-Wronka
    
10.1. Szpital publiczny – analiza skłonności personelu zarządzającego do doskonalenia procesu kierowania
10.2. Diagnoza kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym – studium przypadku
10.2.1. Zaprojektowana procedura i metodyka badawcza
10.2.2. Charakterystyka instrumentu pomiarowego OCAI
10.2.3. Omówienie wyników prowadzonego studium przypadku
Bibliografia
    
Notki o autorach

 

prof. dr hab. Andrzej Wiatrak:

Praca zbiorowa, zgodnie z tytułem, jest poświęcona problematyce zarządzania publicznego i uwarunkowań związanych z jego stosowaniem. Analizując te zagadnienia, autorzy ukazali różne aspekty zarządzania publicznego i funkcjonowania organizacji publicznych oraz uwarunkowań, które wywierają wpływ na ich działalność.

 

Barbara Kożuch
profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania z dorobkiem naukowym zarówno w dziedzinie nauk ekonomicznych, jak i humanistycznych. Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi UJ.

Książki tego autora

Łukasz Sułkowski
prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych. Profesor Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Akademickiego Centrum Rozwoju Społecznej Akademii Nauk i programu Clark University. Jest członkiem stowarzyszeń akademickich: Academy of Management (AM), Reseau Pays du, Groupe de Vysegrad (PGV), Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Prezydium PKA). Opublikował ponad 300 publikacji na temat poznawczych i metodologicznych problemów zarządzania i marketingu, zarządzania firmami rodzinnymi, kultury organizacyjnej i kapitału ludzkiego, zarządzania w sektorze medycznym.

Książki tego autora


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane