• Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

 • Autor: Joanna Wiśniewska Krzysztof Janasz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-616-8
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 294/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  13.75 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji została omówiona skomplikowana problematyka innowacji i innowacyjności organizacji wobec wyzwań strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Proces globalizacji sprzyja rozszerzaniu się międzynarodowych powiązań ekonomicznych i kooperacji międzynarodowej. Rozwijają się również wspólne przedsięwzięcia techniczne i badania naukowe. Wszystko to wymaga znajomości występujących prawidłowości, mechanizmów i tendencji innowacyjno-rozwojowych, przewartościowania kryteriów ocen, zasad działania stymulatorów oraz rozpoznania barier innowacji.

W książce przedstawiono zagadnienia determinant innowacyjności w sektorach usługowym i przemysłowym w przekrojach ogólnopolskim oraz regionalnym na tle wyzwań przyszłości. Dobór wymienionej problematyki merytorycznej podyktowany został potrzebą ciągłego identyfikowania i charakteryzowania prawidłowości występujących w zakresie działalności innowacyjnej w tych sektorach również na tle niektórych państw Unii Europejskiej.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy jako kategorie współczesnych organizacji
Władysław Janasz
 
1.1. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość
1.2. Rodzaje przedsiębiorczości
1.3. Metody i uwarunkowania działań przedsiębiorczych
 
Rozdział 2. Kreatywność i innowacyjność w organizacji
Władysław Janasz
 
2.1. Pojęcie i znaczenie kreatywności
2.2. Uwarunkowania kreatywności
2.3. Zarządzanie kreatywnością
2.4. Gospodarka kreatywna
2.5. Innowacje w organizacji
 
Rozdział 3. Zarządzanie zasobami technologicznymi przedsiębiorstw
Joanna Wiśniewska
 
3.1. Potencjał technologiczny i rodzaje technologii w przedsiębiorstwie
3.2. Podstawowe procesy w zarządzaniu technologią przedsiębiorstw
3.3. Współczesne koncepcje i kierunki kształtowania zasobów technologicznych przedsiębiorstw
 
Rozdział 4. Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw
Roman Tylżanowski
 
4.1. Istota i klasyfikacja czynników innowacyjności
4.2. Wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw
4.3. Zewnętrzne determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 
Rozdział 5. Sfera badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
5.1. Ewolucja procesu innowacyjnego w kontekście działalności badawczo-rozwojowej
5.2. Atrybuty działalności B+R
5.3. Rozwój metod zarządzania obszarem B+R
 
Rozdział 6. Determinanty aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach
Katarzyna Szopik-Depczyńska
 
6.1. Egzo- i endogeniczne uwarunkowania działalności B+R - studia literaturowe
6.2. Uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego
6.3. Probitowe i logitowe modele ekonometryczne wpływu determinant aktywności badawczo-rozwojowej na przedsiębiorstwa przemysłowe województwa zachodniopomorskiego
 
Rozdział 7. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w korporacjach transnarodowych w Polsce - identyfikacja zjawiska
Katarzyna Kozioł-Nadolna
 
7.1. Internacjonalizacja sfery B+R
7.2. Potencjał sektora B+R w Polsce
7.3. Korporacje transnarodowe prowadzące działalność B+R w Polsce
 
Rozdział 8. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2009 - wybrane aspekty
Katarzyna Kozioł-Nadolna

8.1. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji technologicznych
8.2. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie innowacji nietechnologicznych
 
Rozdział 9. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych a wyzwania strategiczne UE
Joanna Wiśniewska
 
9.1. Miejsce sektora usług w realizacji strategii Unii Europejskiej
9.2. Pomiar i ocena działalności innowacyjnej w sektorze usług
9.3. Innowacyjność przedsiębiorstw usługowych w UE
 
Rozdział 10. Finansowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa
Krzysztof Janasz
 
10.1. Rola kapitału w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
10.2. Formy i sposoby finansowania przedsięwzięć innowacyjnych przez kapitał
10.3. Kapitał w rozwoju innowacyjnym przedsiębiorstw - wyniki badań
 
Rozdział 11. Partnerstwo publiczno-prywatne jako partnerstwo innowacyjne
Krzysztof Janasz
 
11.1. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego
11.2. Rodzaje i formy organizacyjne PPP
11.3. Finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
11.4. Partnerstwo publiczno prywatne w Polsce w latach 2009-2011
 
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Joanna Wiśniewska

Książki tego autora

Krzysztof Janasz
dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane